14 Sysselsatte 16-66 år med funksjonshemning etter begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres.2.
kvartal 2003 og 2. kvartal 2006. 1 000

  Begrensning i type arbeidsoppgaver som kan utføres
  2. kvartal 2003 2. kvartal 2006
Alder og kjønn     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt     I alt         Ja         Nei     Vet ikke/uoppgitt
I ALT 184 117 50 17 208 132 51 25
 
16-24 13 7 6 1 13 5 3 4
25-39 47 25 16 6 53 30 17 7
40-54 69 46 17 6 79 52 18 9
55-59 32 21 8 3 29 21 6 2
60-66 23 17 4 2 33 23 7 3
 
MENN 89 54 26 9 103 62 28 13
 
16-24 7 3 3 1 6 2 2 3
25-39 24 13 9 3 26 13 9 4
40-54 30 18 9 3 37 23 10 5
55-59 16 10 4 2 15 11 4 1
60-66 13 10 2 1 18 13 4 1
 
KVINNER 95 63 24 8 105 70 23 12
 
16-24 7 4 3 - 7 3 2 2
25-39 23 13 7 3 28 17 8 3
40-54 39 28 8 3 42 29 9 4
55-59 16 11 5 1 14 11 2 1
60-66 11 7 2 1 15 10 3 2