13    Ansatte i alt 16-66 år og ansatte med funksjonshemning etter ansettelsesform (fast/midlertidig) og kjønn.
2. kvartal 2006. 1 000

  Ansatte i alt Ansatte med funksjonshemning
Ansettelsesform
Type midl.ansettelse
    I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 2 128 1 090 1 038 187 88 99
Fast ansatte 1 916 1 004 912 169 83 86
Midlertidig ansatte 199 78 121 17 5 12
    Av dette:
    Arbeidsmarkedstiltak . 2 1 1 - - -
    Engasjement,prosjektansatt 35 16 19 2 1 2
    Ekstrahjelp 44 20 25 4 1 3
    Vikar 83 21 63 6 1 5
    Lærling, praktikant 18 12 5 1 1 1
    Prøvetid 1 1 - - - -
    Annet 12 6 6 2 1 1
    Vet ikke/ uoppgitt . 4 2 2 1 - 1
Uoppgitt 12 8 5 1 - 1