11    Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter yrke. 2. kvartal 2006. 1 000 og prosent.

  Sysselsatte i alt Sysselsatte med
funksjonshemning
Yrke     1 000         Prosent         1 000         Prosent     Prosent
av sysselsatte
I ALT 2 316 100 208 100 9,0
 
1 LEDERYRKER 147 6,3 8 3,8 5,4
12 Ledere i store bedrifter og off.adm. 120 5,2 6 3,1 5,4
13 Ledere i små bedrifter 23 1,0 1 0,7 6,2
 
2 AKADEMISKE YRKER 251 10,8 18 8,7 7,2
21 Realister, siv.ing. mv. 69 3,0 5 2,4 7,3
22 Biolog. og medisinske yrker 45 2,0 3 1,5 6,7
23 Professorer, lektorer mfl. 43 1,9 3 1,7 8,0
24 Høyere saksbehandlere i off.adm. 23 1,0 2 0,9 7,8
25 Andre akademiske yrker 71 3,1 5 2,3 6,7
 
3 HØYSKOLEYRKER 557 24,0 43 20,7 7,7
31 Ing., teknikere mfl. 110 4,8 7 3,4 6,3
32 Høyskoleyrker i medisin mfl. 90 3,9 7 3,2 7,5
33 Lærere o.l. 110 4,7 11 5,5 10,4
34 Lavere saksbehandlere 247 10,7 18 8,5 7,2
 
4 KONTORYRKER 164 7,1 19 9,3 11,7
41 Kontoryrker 136 5,9 18 8,5 13,0
42 Kundeserviceyrker 28 1,2 2 0,7 5,5
 
5 SALGS- OG SERVICEYRKER 570 24,6 54 26,2 9,6
51 Personlig tj.yting,sikkerhetsarbeid 355 15,3 39 18,6 10,9
52 Salgsyrker 215 9,3 16 7,6 7,4
 
6 BØNDER, FISKERE O.L. 62 2,7 6 3,0 10,1
61 Jordbrukere 50 2,2 5 2,3 9,3
64 Fiskere 7 0,3 1 0,4 12,5
 
7 HÅNDVERKERE O.L. 258 11,1 22 10,7 8,6
71 Stein-, bygge- og anleggsarbeidere 104 4,5 9 4,5 8,9
72 Mekanikere, elektrikere mfl. 113 4,9 8 4,1 7,4
73 Finmekanikere,grafikere mfl. 11 0,5 1 0,3 6,1
74 Andre håndverkere 30 1,3 4 1,8 12,5
 
8 OPERATØRER, SJÅFØRER MV. 168 7,2 19 8,9 11,1
81 Prosessoperatører mv. 28 1,2 2 1,0 7,4
82 Maskinoperatører mv. 54 2,3 7 3,2 12,2
83 Sjåfører mfl. 86 3,7 10 4,7 11,5
 
0,9 ANDRE YRKER 120 5,2 18 8,7 15,1
91 Hjelpearbeidere i tjenesteyting 102 4,4 14 6,7 13,5
93 Hjelpearbeidere i industri mv. 16 0,7 4 2,1 26,8