5    Antall ukeverk overtid blant heltidsansatte, etter kompensasjonsmåte, kjønn og næring.1 000. 2. kvartal 2005.

  Kompensasjonsmåte
Kjønn
Næring
Antall ukeverk
overtid i alt
Med lønn Til avspasering Uten
kompensasjon
Annet
   
I ALT 68 39 14 11 3
    Av dette:
   15-37 Industri 12 8 2 2 -
   50-55 Varehandel,hotell,restaurant 13 7 2 3 1
   60-64 Transport, kommunikasjon 5 4 - 1 -
   65-74 Finansiell tjenesteyting og eiendomsdrift 13 6 3 3 1
   75-99 Andre tjenester 16 8 5 2 1
   

MENN

51 30 9 9 3
    Av dette:
   15-37 Industri 10 7 1 2 -
   50-55 Varehandel,hotell,restaurant 10 5 2 3 1
   60-64 Transport, kommunikasjon 4 3 - 1 -
   65-74 Finansiell tjenesteyting og eiendomsdrift 10 5 2 2 1
   75-99 Andre tjenester 8 4 2 1 -
   

KVINNER

18 9 5 2 1
    Av dette:
   15-37 Industri 1 1 - - -
   50-55 Varehandel,hotell,restaurant 3 2 1 1 -
   60-64 Transport, kommunikasjon 1 - - - -
   65-74 Finansiell tjenesteyting og eiendomsdrift 3 2 1 - -
   75-99 Andre tjenester 8 4 3 1 1