4    Heltidsansatte med overtid etter næring. 2. kvartal 2005.

Næring Heltidsansatte
med overtid
( 1000 )
I prosent av
heltidsansatte
i inntektsgivende
arbeid
Antall ukeverk
overtid i alt
( 1000 )
Overtidstimer
i prosent av
utførte timeverk
(blant heltidsansatte)
00-99 I ALT 299 21,5 68 4,7
   
01-02 JORDBRUK OG SKOGBRUK 2 17,4 - 4,2
05 FISKE 1 17,9 - 3,1
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 6 29,2 2 6,4
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 2 89,3 - 10,4
   
15-37 INDUSTRI 50 24,3 12 5,6
   15-16 Nærings- og nytelsesmidler 10 25,6 2 5,2
   22 Forlag, grafisk 7 31,1 2 6,7
   23-25 Oljeraffinering, kjemisk 4 19,8 1 5,4
   26 Mineralprodukter 1 12,0 - 2,2
   27-28 Metaller og metallvarer 6 23,0 2 6,5
   29 Maskiner o.l. 3 20,9 1 4,2
   30-33 Elektro, optikk 6 33,3 1 7,3
   34-35 Transportmidler 5 19,4 1 4,5
   
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 3 25,6 1 6,9
   
45 BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 26 21,5 6 4,5
   
50-55 VAREHANDEL,HOTELL- OG
RESTAURANTVIRKSOMHET 59 25,4 13 5,5
   50 Motorkjøretøytjenester 12 27,9 2 5,3
   51 Engroshandel 25 30,0 6 6,9
   52 Detaljhandel 16 20,6 4 4,8
   55 Hotell, restaurant 6 21,2 1 3,5
   
60-64 TRANSPORT, KOMMUNIKASJON 21 21,4 5 4,5
   60 Landtransport m.v . 9 23,5 2 5,6
   61 Sjøtransport 2 12,9 1 3,8
   62 Lufttransport 1 11,7 - 2,0
   63 Tjenester tilnyttet transport 4 21,9 1 4,6
   64 Post og tele 6 23,9 1 3,7
   
65-74 FINANSIELL TJENESTEYTING,
EIENDOMSDRIFT 55 28,3 13 6,3
   65-67 Finanstjenester 12 31,0 2 5,4
   70 Eiendomsdrift 2 13,7 - 1,9
   71-74 Forretningstjenester 41 28,9 10 6,9
   
75-99 ANDRE TJENESTER 75 15,4 16 3,3
   75 Off. adm. og forsvar 18 16,1 4 3,4
   80 Undervisning 16 13,3 3 3,0
   85 Helse- og sosialtjenester 33 15,9 6 3,0