3    Heltidsansatte med overtid etter kjønn og utdanningsnivå. 2. kvartal 2005.

Kjønn
Utdanningsnivå
Heltidsansatte
med overtid
(1000)
I prosent av
heltidsansatte
i inntektsgivende
arbeid
Antall ukeverk
overtid i alt
(1000)
Overtidstimer
i prosent av
utførte timeverk
(blant heltidsansatte)
I ALT 299 21,5 68 4,7
   
   Ungdomsskolenivå 14 14,0 3 3,0
   Videregående I + II 146 20,1 34 4,6
   Universitets- og høyskolenivå 138 24,7 30 5,2
   

MENN

213 24,1 51 5,4
   
   Ungdomsskolenivå 12 16,7 3 3,8
   Videregående I + II 114 23,1 28 5,4
   Universitets- og høyskolenivå 86 27,1 20 5,9
   

KVINNER

87 17,1 18 3,5
   
   Ungdomsskolenivå 2 7,9 - 1,1
   Videregående I + II 33 13,9 7 2,9
   Universitets- og høyskolenivå 52 21,5 10 4,4