2    Heltidsansatte med overtid etter kjønn og alder. 2. kvartal 2005.

Alder og kjønn Heltidsansatte
med overtid
( 1000 )
I prosent av
heltidsansatte
i inntektsgivende
arbeid
Antall ukeverk
overtid i alt
( 1000 )
Overtidstimer
i prosent av
utførte timeverk
(blant heltidsansatte)
I ALT 299 21,5 68 4,7
   
   16-24 23 20,7 5 4,3
   25-39 120 23,4 27 5,1
   40-54 118 22,0 28 4,9
   55-74 37 16,2 9 3,7
   

MENN

213 24,1 51 5,4
   
   16-24 17 23,1 4 4,7
   25-39 85 25,8 19 5,6
   40-54 84 25,2 21 5,9
   55-74 26 18,0 6 4,2
   

KVINNER

87 17,1 18 3,5
   
   16-24 6 16,0 1 3,4
   25-39 35 19,2 7 4,0
   40-54 35 17,1 7 3,4
   55-74 11 13,2 2 2,8