3    Arbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000 og prosent.

  Års-
gjennomsnitt
2007 2008 2009
  2007 2008 4.kvartal 1.kvartal1 2.kvartal1 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal
                 
Arbeidsstyrken 15-74 år 2 507 2 591 2 538 2 562 2 604 2 608 2 591 2 585
     Menn 1 323 1 370 1 340 1 350 1 380 1 382 1 367 1 360
     Kvinner 1 183 1 222 1 199 1 212 1 224 1 226 1 224 1 225
                 
   15-24 år i alt 352 381 356 373 393 389 367 359
     Menn 178 196 176 188 203 202 190 180
     Kvinner 175 185 179 185 190 188 177 179
                 
   25-66 år i alt 2 127 2 181 2 155 2 158 2 180 2 190 2 195 2 197
     Menn 1 128 1 155 1 146 1 143 1 157 1 161 1 159 1 162
     Kvinner 998 1 025 1 009 1 015 1 023 1 028 1 036 1 035
                 
Sysselsatte 15-74 år 2 443 2 524 2 484 2 497 2 532 2 542 2 525 2 506
     Menn 1 289 1 332 1 309 1 313 1 339 1 345 1 329 1 310
     Kvinner 1 154 1 192 1 175 1 183 1 193 1 197 1 195 1 196
                 
   15-24 år i alt 327 352 337 346 360 361 341 328
     Menn 164 179 165 173 185 186 174 162
     Kvinner 163 173 171 173 176 175 166 166
                 
   25-66 år i alt 2 089 2 142 2 120 2 120 2 141 2 152 2 155 2 149
     Menn 1 109 1 134 1 126 1 122 1 135 1 141 1 137 1 130
     Kvinner 981 1 008 994 998 1 006 1 012 1 018 1 019
                 
                 

I prosent av befolkningen

               
                 
Arbeidsstyrken 15-74 år 72,8 73,9 73,2 73,6 74,4 74,3 73,4 73,0
     Menn 76,0 77,1 76,3 76,5 77,8 77,6 76,4 75,7
     Kvinner 69,5 70,7 70,0 70,5 71,0 70,9 70,4 70,2
                 
   15-24 år i alt 59,4 62,7 59,4 62,0 64,9 64,1 59,9 58,4
     Menn 58,6 62,9 57,7 61,0 65,6 64,7 60,3 57,1
     Kvinner 60,3 62,5 61,2 63,0 64,2 63,3 59,5 59,7
                 
   25-66 år i alt 82,1 82,8 82,7 82,4 82,9 83,0 82,9 82,7
     Menn 85,9 86,3 86,5 85,9 86,6 86,6 86,1 85,9
     Kvinner 78,2 79,2 78,8 78,8 79,1 79,2 79,6 79,3
                 
Sysselsatte 15-74 år 70,9 72,0 71,6 71,7 72,4 72,4 71,6 70,8
     Menn 74,0 74,9 74,6 74,4 75,5 75,6 74,3 72,9
     Kvinner 67,8 69,0 68,6 68,9 69,2 69,2 68,8 68,6
                 
   15-24 år i alt 55,1 58,0 56,2 57,5 59,5 59,4 55,6 53,3
     Menn 54,0 57,7 54,1 56,0 59,6 59,7 55,5 51,3
     Kvinner 56,3 58,3 58,4 59,0 59,3 59,1 55,7 55,4
                 
   25-66 år i alt 80,6 81,3 81,4 81,0 81,4 81,5 81,4 80,9
     Menn 84,4 84,7 85,0 84,3 85,0 85,0 84,5 83,6
     Kvinner 76,8 77,9 77,6 77,5 77,8 77,9 78,2 78,0