Statistisk sentralbyrå

Aksjestatistikk

2   Pålydande aksjekapital og motteke utbytte før aksjonærar, etter sektor. Millionar kroner
Institusjonell sektor 2004 20051
Pålydande aksjekapital Motteke utbytte Pålydande aksjekapital Motteke utbytte
I alt  565 816  165 416  584 017  243 069
         
Offentleg forvaltning 53 171 12 630 52 178 18 053
Finansielle føretak 55 624 6 640 51 547 7 062
Ikkje-finansielle føretak  295 351 46 152  309 834 74 817
Hushald og ideelle organisasjonar 74 370 63 533 82 427 97 633
Utlandet 81 436 35 390 77 317 43 135
Uoppgitt 5 864 1 071 10 715 2 369
1  Førebelse tal

Standardtegn i tabeller