Folketellingen 1990 – Kommunehefter
Buskerud
Kommune
0602 Drammen
0604 Kongsberg
0605 Ringerike
0612 Hole
0615 Flå
0616 Nes
0617 Gol
0618 Hemsedal
0619 Ål
0620 Hol
0621 Sigdal
0622 Krødsherad
0623 Modum
0624 Øvre Eiker
0625 Nedre Eiker
0626 Lier
0627 Røyken
0628 Hurum
0631 Flesberg
0632 Rollag
0633 Nore og Uvdal