Folketellingen 1980 – Kommunehefter og dokumentasjon

Vest-Agder
KommunehefteDokumentasjon
1001 Kristiansand[Grunnkretser og tettsteder]
1002 Mandal[Grunnkretser og tettsteder]
1003 Farsund[Grunnkretser og tettsteder]
1004 Flekkefjord[Grunnkretser og tettsteder]
1014 Vennesla[Grunnkretser og tettsteder]
1017 Songdalen[Grunnkretser og tettsteder]
1018 Søgne[Grunnkretser og tettsteder]
1021 Marnadal[Grunnkretser og tettsteder]
1026 Åseral[Grunnkretser og tettsteder]
1027 Audnedal[Grunnkretser og tettsteder]
1029 Lindesnes[Grunnkretser og tettsteder]
1032 Lyngdal[Grunnkretser og tettsteder]
1034 Hægebostad[Grunnkretser og tettsteder]
1037 Kvinesdal[Grunnkretser og tettsteder]
1046 Sirdal[Grunnkretser og tettsteder]