Folketellingen 1980 – Kommunehefter og dokumentasjon

Vestfold
KommunehefteDokumentasjon
0702 Holmestrand[Grunnkretser og tettsteder]
0703 Horten[Grunnkretser og tettsteder]
0705 Tønsberg[Grunnkretser og tettsteder]
0706 Sandefjord[Grunnkretser og tettsteder]
0707 Larvik[Grunnkretser og tettsteder]
0708 Stavern[Grunnkretser og tettsteder]
0711 Svelvik[Grunnkretser og tettsteder]
0713 Sande[Grunnkretser og tettsteder]
0714 Hof[Grunnkretser og tettsteder]
0716 Våle[Grunnkretser og tettsteder]
0717 Borre[Grunnkretser og tettsteder]
0718 Ramnes[Grunnkretser og tettsteder]
0719 Andebu[Grunnkretser og tettsteder]
0720 Stokke[Grunnkretser og tettsteder]
0721 Sem[Grunnkretser og tettsteder]
0722 Nøtterøy[Grunnkretser og tettsteder]
0723 Tjøme[Grunnkretser og tettsteder]
0725 Tjølling[Grunnkretser og tettsteder]
0726 Brunlanes[Grunnkretser og tettsteder]
0727 Hedrum[Grunnkretser og tettsteder]
0728 Lardal[Grunnkretser og tettsteder]