Folketellingen 1980 – Kommunehefter og dokumentasjon

Akershus og Oslo
KommunehefteDokumentasjon
0211 Vestby[Grunnkretser og tettsteder]
0213 Ski[Grunnkretser og tettsteder]
0214 Ås[Grunnkretser og tettsteder]
0215 Frogn[Grunnkretser og tettsteder]
0216 Nesodden[Grunnkretser og tettsteder]
0217 Oppegård[Grunnkretser og tettsteder]
0219 Bærum[Grunnkretser og tettsteder]
0220 Asker[Grunnkretser og tettsteder]
0221 Aurskog-Høland[Grunnkretser og tettsteder]
0226 Sørum[Grunnkretser og tettsteder]
0227 Fet[Grunnkretser og tettsteder]
0228 Rælingen[Grunnkretser og tettsteder]
0229 Enebakk[Grunnkretser og tettsteder]
0230 Lørenskog[Grunnkretser og tettsteder]
0231 Skedsmo[Grunnkretser og tettsteder]
0233 Nittedal[Grunnkretser og tettsteder]
0234 Gjerdrum[Grunnkretser og tettsteder]
0235 Ullensaker[Grunnkretser og tettsteder]
0236 Nes[Grunnkretser og tettsteder]
0237 Eidsvoll[Grunnkretser og tettsteder]
0238 Nannestad[Grunnkretser og tettsteder]
0239 Hurdal[Grunnkretser og tettsteder]
    
0301 Oslo[Grunnkretser og tettsteder]