Folketellingen 1960
Kommunehefter

Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser

Fylke
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
13 Bergen
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark

Se også digitaliserte kommunehefter fra tellingene: 1970 | 1980 | 1990