. 1801 1900 1900
.

 Endringer fra 1801 til i dag

.


.
Byene har vokst voldsomt de siste to hundre årene. Denne figuren viser befolkningen i selve tettstedene, ikke i kommunene (Tettstedet Oslo omfatter for eksempel deler av Akershus)
Folkemengden 1801-2001
Siden folketellingen i 1801 har Norges befolkning blitt mer enn femdoblet.

Byene er blitt større, husholdningene er blitt mindre og befolkningen er blitt både større og eldre. Folke- og boligtellingene viser tydelig hvordan samfunnet har endret seg fra 1801 til 2001.

Befolkningen i Norge har økt jevnt og trutt, og i september 2000 ble vi 4,5 millioner. Det er fem ganger mer enn i 1801. Ved folke- og boligtellingen 3. november 2001 bodde det nøyaktig 4 520 947 personer her i landet.

Større byer
Mesteparten av folkeveksten har skjedd i byene, og antall folk i tettsteder er nesten 40 ganger større i dag enn i 1801. Særlig de store byene har hatt en voldsom vekst. Befolkningen i Oslo (tidligere Christiania) er i dag mer enn 50 ganger så stor som i 1801, og over dobbelt så stor som i 1900.

Vi blir eldre
Befolkningen blir også stadig eldre. Mens det for eksempel var flere 10-åringer enn 30-åringer i både 1801 og 1900, var det i 2001 flere personer i Norge på 30 enn på 10 år. 90-åringene utgjorde 0,04 og 0,03 prosent av befolkningen i 1801 og 1900. I år 2001 var denne andelen firedoblet.

.
I 1801 bodde én av ti i byer eller tettbygd strøk. Siden den gang har andelen økt til nesten åtte av ti.

Mindre husholdninger
Husholdningene har skrumpet kraftig det siste hundreåret. I 1900 bodde det i gjennomsnitt 4,4 personer i hver husholdning, det var en person mindre enn i 1801. For å se hvor mange som bodde i en norsk gjennomsnittshusholdning i 2001, klikk på figuren med vinduet!

Pyramiden viser hvordan befolkningen har fordelt seg på ulike aldre. Trykk på knappene for å stoppe bevegelsen.
Trykk på knappene for å se hvor mange som bodde i hver husholdning!
Tegning: Trygve Skogrand