1801 1900 1900

1900Thomas og Tine Berg med familie ca. 1895
Foran: Maria i midten, morfaren Petter Iver Valstad og kona hans Ragnhild Sørensdatter.
Bak til venstre: Berntine (Tine) Petersdatter Valstad. I midten: Tines mann, Thomas Betsen Berg, furr ved Nordenfjeldske Dragonregiment på Rinnleiret og gårdbruker på Berg. Til hyre: Anna Petersdatter
Furr Thomas Betsen Berg.
Folketellingen
I folketellingen 1900 står 15 år gamle Maria oppført som Marie datter på Berg østre. Her bodde hun sammen med mora Tine, dpt Berntine, stefaren Thomas og lillebroren Bernhard, født i 1897. Berg var en stor gård med bruk for mye arbeidskraft. Den tredje desember bodde det i alt 7 andre på gården i tillegg til familien: 3 tjenestefolk og 4 arbeidsfolk som ifølge tellingen bare var "midlertidig tilstedeværende" på Berg og oppga andre plasser i Verdal som "sædvanligt Bosted".

Tjenestefolkene var alle under 20. Den yngste, en gjetergutt, var bare 13 år. Blant de andre arbeidsfolkene var det litt større variasjon i alder. Den eldste Olaus var 41, ett år eldre enn Thomas Berg sjøl, mens de andre var mellom 20 og 30. Ettersom 4 av arbeidsfolkene ikke oppga Berg som sin faste bopel, var de nok på gården for å ta seg av spesielle oppgaver. To av dem var smeder, og var sikkert på Berg for å drive med håndverket sitt, mens de to andre står oppført som jordbruksarbeidere. I desember var det nok ikke mye arbeid på Berg som kunne knyttes til jordbruk i snever forstand, men det var allikevel mye å gjøre. Ettersom dagene var korte, ble denne tida brukt til vedhogst på gården, mens tida på den andre siden av jul med litt lengere dager ble brukt i skogen.

Liste fra Berg med stilling i familien og yrke.
Klikk p bildet for se skjemaet i sin helhet.

I tillegg til gårdbruker, selveier og furér ved kavaleriet Thomas Berg, er det bare husmora Tine og de to smedene som står oppført med etternavn. Barna, tjenestefolkene og de to andre tilreisende arbeiderne står uten.

Solheim, grendeskolen i Vinne

Det ser ut som listene i tellingskrets 15 er ført med samme hånd. Fra tellingsinstruksen vet vi at det var lærerne som gjennomførte mye av innsamlingsarbeidet på landsbygda. Dersom vi ser på personlisten med husholdningen til lærer og kirkesanger Christian Fuglaas på Solheim skole, en av naboene til Berg, finner vi bare "moderne" familieetternavn: Mann, kone og barn står alle oppført med Fuglaas som etternavn, mens tjenestejenta Marie har Oxaas som etternavn. Se listen i digitalarkivet.

Barndomsminner
Maria Olsdatter ble født 5. desember 1885 av foreldre Tine Pettersdatter Valstad og Ole Jonassen Rein i Vinne i Verdal. Foreldrene giftet seg i 1883 og begynte som gårdbrukere på Valstad vestre. Dette var mens amerikafeberen var på sitt største, og også Ole og Tine bestemte seg etter hvert for å emigrere til Amerika. Ole dro i forveien i 1887. Han reiste til Ashland i Wisconsin hvor to barndomsvenner fortalte at man kunne tjene gode penger ved jernbanen. Men allerede på båten over ble Ole syk, og han døde innen et år.
Slåttefolk på Berg ca. 1910-18.
Gården Berg sett fra st. Soldater fra dragon-regimentet p Rinnleiret i telt foran (1908).

Tine satt igjen som ung og ettertraktet enke, og giftet seg i 1893 med gårdbruker Thomas Betsen Berg. Det var på Berg Maria vokste opp, og der fikk hun fem småbrødre, som hun tok godt vare på. Yngstemann fortalte gjerne om alle spilloppene Berg-guttene fant på, og Maria som måtte redde dem fra de verste irettesettelsene.

På Berg var det hester og kyr, sauer, griser og høns, mange mennesker i arbeid og stor aktivitet. Maria fikk en trygg oppvekst der.

Maria gikk på grendeskolen som lå like ved Berg, og om kveldene møttes ungdommene på Korsvegen. Da pratet de, og kanskje sang og danset litt til felespill. Hun husket flere venner som fortalte at foreldrene hadde bestemt at familien skulle emigrere til Amerika. Tjenestegutten Teodor var en av disse. I tida før han skulle reise, klagde han sin nød til Maria og gråt sine modige tårer over aldri å skulle få se heimbygda og venneflokken igjen.

Maria var en av de aller første jentene som var elev ved Mære Landbruksskole. Dette var like etter århundreskiftet. På Mære traff hun også Ragnar Fiskvik fra Grende i Åsen i Levanger som hun senere giftet seg med. De fikk fem barn sammen. Maria døde først i 1988, 102 år gammel.

Følg familien p Berg fra 1801 
Følg familien p Berg videre mot 2001 
Kilde: Tine Berg Floater

Se detaljene i Digitalarkivet