1801 1900 1900

Stalheim Hotel


Stalheim Hotel (1902)
Rettigheter: Stalheim Hotel

Etter brannen i 1900 ble Stalheim Hotel bygd opp igjen i 1901-02, og gjenåpnet i 1902 før det var helt ferdig. Men i november 1902 brant hotellet på nytt, også denne gang uten tap av menneskeliv. Bildet til venstre er unikt siden denne hotellbygningen kun eksisterte dette ene året.

Etter brannen i 1902 ble ikke Stalheim Hotel åpnet igjen før i 1907. Meinardts Hotel på Voss ble i 1906-07 kjøpt, demontert og flyttet til Stalheim istedenfor å bygge et nytt hotell. Men noen år senere ble det påbygd en stor fløy etter at bygningen fra 1907 først var blitt rullet på tømmerstokker 37 meter nærmere juvet. Christ Dinger var hotelldirektør fram til 1912. Siden har hotellet vært eid og/eller drevet av John Walter (1912-16), Norsk Hotelkompagni (1916-27), Kristian og Ragnhild Tønneberg, sønnen Kaare Tønneberg (1927-80), Ingrid Tønneberg (1980- ).

Stalheim Hotel (1950)
Rettigheter: Stalheim Hotel

Stalheim Hotel eide og drev i hele perioden 1890-1960 to hele gårdsbruk på Stalheim (pluss Brekke 1900-46), og produserte der en stor del av den maten som ble konsumert på hotellet. I tillegg trengtes mange hester til transport av turister fra og til Gudvangen. På bildet ses noen av de plassene som tilhørte hotellets gårdsbruk til høyre.

Jonsokaften 1959 brant Stalheim Hotel ned for tredje gang, og denne gang mistet 23 mennesker livet. Mange verdifulle gjenstander gikk også tapt. Hotellet ble nok en gang gjenoppbygd, men nå i betong. Det ble gjenåpnet i 1960. Du kan lese mer om de fire hotellene på Stalheim Hotels historiske side.

Kilder: Torstein Hellesnes og Johannes Gjerdåker: Gardssoge for Oppheim sogn (1980), Nettstedet til Stalheim Hotel

Følg Stalheim videre: Folketellingen i 2001 
Følg Stalheim fra 1801