1801 1900 1900

Stalheim Hotel


Det første hotellet på Stalheim (1885)
Rettigheter: Stalheim Hotel

Fra 1647 gikk den offisielle postruten mellom Bergen og Christiania via Voss, Stalheim, Gudvangen og Lærdal. Allerede rundt 1750 ble det etablert skysstasjon og gjestgiveri på Stalheim. Den gamle skysstasjonsbygningen er i dag en del av Stalheim Museum.

Det samme hotellet i 1890-årene
Rettigheter: Frits Haans / Svein Ulvund

Det første hotellet på Stalheimshaugen (til venstre øverst) ble bygget av Joh. Andersen og åpnet den 15. mai 1885, etter at han to år tidligere hadde opplevd lite suksess med "Jernbanehotellet" på Vossevangen. Stalheim Hotel ble på grunn av sin beliggenhet raskt populært blant turister fra inn- og utland. Den svenske hotellmannen Albert Patterson kjøpte hotellet i 1888, og utvidet i de neste årene eiendommen betydelig ved oppkjøp av jord. Også hotelldriften gikk godt, og hotellet ble betydelig utvidet på 1890-tallet (til høyre). Stalheim Hotel fikk etter hvert ry som et turistmål i seg selv.

I 1897 ble hotellet solgt til et selskap i Kristiania, og Christian Dinger fra Freiburg i Tyskland ble ansatt som hotelldirektør. I løpet av 11 uker i 1899 hadde hotellet ca. 25.000 besøkende. Den 20. februar 1900 brant imidlertid Stalheim Hotel ned til grunnen, uten at menneskeliv gikk tapt.

Kilder: Torstein Hellesnes og Johannes Gjerdåker: Gardssoge for Oppheim sogn (1980), Nettstedet til Stalheim Hotel

Følg Stalheim videre: Folketellingen i 1900