1801 1900 1900

 2001: Resultater

Flere bor alene

Folke- og boligtellingen 2001 viser at vi har nesten to millioner boliger i Norge, og at stadig flere bor alene. (Foto: Torbjørn A. Tjernsberg)

I 2001 hadde Norge flere boliger enn noen gang før. Boligene var større enn tidligere, samtidig som det bodde færre folk i hver bolig. Antallet som bodde alene, økte med nesten 20 prosent fra 1990.

Til sammen var det 1 955 000 bebodde boliger i Norge 3. november 2001. Det bodde i gjennomsnitt 2,3 personer i hver bolig, det er 0,1 mindre enn i 1990. 37 prosent av husholdningene bestod av bare en person, det betyr at 720 000 personer bodde alene den 3. november 2001.

Antallet samboere økte kraftig på slutten av 1900-tallet, og i 2001 var nesten en halv million samboere. Samboerne utgjorde dermed 20 prosent av alle parene som bodde sammen.

De fleste bodde i enebolig
13 prosent av befolkningen bodde i små boliger med ett eller to rom, mens nesten halvparten - 49 prosent - bodde i boliger med 5 rom eller mer. Nesten to av tre nordmenn bodde i enebolig, og 78 prosent av husholdningene eide den boligen de bodde i. Og boligene hadde fått flere rom: I snitt var det over 4 rom per bolig i 2001. Oslo hadde flest små boliger, mens Sogn og Fjordane har den høyeste andelen boliger med seks rom eller mer.

Endringer fra 1801 til i dag 
Flere resultater fra folke- og boligtellingen 2001