1801 1900 1900

- og slik kunne en avisside se ut 3.november 2001:


HVORDAN BOR DERE: Laila og Leander har fått spørsmål om boligen og husholdningen deres.
(Foto: Marianne Tønnessen)
- Hvor mange rom har vi i huset? spør moren, Laila Unhjem, og Leander må ta seg en tur rundt i leiligheten for å finne det ut. Laila og Leander har noe felles med alle andre husholdninger i Norge: De er med i folke- og boligtellingen 2001, og har fått et skjema
i posten med spørsmål om hvordan de bor. Resultatene vil blant annet vise oss hvilke forskjeller det er mellom folk i dette landet når det gjelder boforhold og levekår. Men enkeltopplysningene om hva Laila og Leander fyller ut, vil være unntatt offentlighet i hundre år.


I dag, 3.november 2001, er det folke- og boligtelling i Norge. Leander (2) og moren hans har allerede begynt å fylle ut skjema med spørsmål om boligen og husholdningen deres.
Klikk på sykkelen for å komme videre i utstillingen: