1801 1900 1900

Slik kunne en avisside sett ut p folketellingsdagen i 1900:

Engelske Morning Posts korrespondent i Sør-Afrika, Winston Churchill, ble tatt til fange av boerne 15. november og satt i fangeleir.

Krigen mellom boere og briter i Sør-Afrika har nå vart i over ett år. Etter at boerne i oktober i fjor invaderte Natal og Kapp-provinsen og beleiret tre byer, har britene stadig slått hardere tilbake.
FANGELEIR: Korrespondent Winston Churchill er tatt til fange av boerne, og kan ha havnet i en fangeleir som dette.
Kirkedepartementet sender i disse dager ut et rundskriv til alle landets sogneprester om markeringen av overgangen til det nye århundret. Klokken elleve på nyttårsaftenen vil det bli holdt gudstjeneste i alle kirker etter et ritus laget spesielt for denne anledningen.
Ett år etter svenskene
Den norske "feiringen" kommer ett år etter den svenske, ettersom broderfolket sammen med tyskerne markerte overgangen til det nye århundre nyttårsaften 1899. Den svenske kongen skal ha vært svært skuffet over at han ikke fikk med Norge på feiring
Her i landet har man imidlertid med få unntak stilt seg avvisende til den framskyndede feiringen som keiser Wilhelm i Tyskland tok initiativet til. I tillegg kom det svenske initiativet for seint. Statsminister Blehr fikk først høre om de svenske planene fra kongen over telefon den 13 desember 1899.
På nyttårsaften blir det gudstjenester i alle landets kirker med en seremoni som er laget spesielt for overgangen til det nye århundret. Sverige markerte denne
overgangen for ett år siden.


FEIRING: Feiringen av det nye århundret vil foregå i alle landets kirker, også her i Oddernes kirke ved Kristiansand

Natt til mandag er det folketelling i Norge. Ved tellingen for ti år siden var det for første gang over to millioner innbyggere i landet. Tallet er trolig enda høyere i dag.
Dette er den ellevte folketellingen i Norges historie, og det er bestemt av kongelig resolusjon at den skal gjennomføres natt til mandag 3. desember 1900. Alle landets innbyggere skal registreres på det stedet de befinner seg på dette tidspunktet. På landsbygda er tellingen administrert av soknepresten sammen med lensmann og ordfører. Selve tellingen utføres av skolelærere eller andre utvalgte personer.
STÅ STILLE! De som skal telle det norske folk i dag, har godt over to millioner personer å holde styr på, blant annet disse folkene i Haugesund sentrum.
opplysninger om boligen. I tillegg må det fylles ut hvilket trossamfunn personen er medlem i, og om vedkommende er sinnssvak, døvstum eller blind.
Navn, yrke, bolig
Alle personer vil bli registret med navn, kjønn,stilling i familien, ekteskapelig stilling, yrke,fødested, fødeår og bosted. Det blir også registrert
Klikk p sykkelen for komme videre i utstillingen: