1801 1900 1900

 1801: Resultater
Folketellinga i 1801 viste at det var 883 600 innbyggere i landet. Det er færre enn det bor i Oslo og Akershus i dag. Nesten hele befolkningen levde på landsbygda, bare 10 prosent bodde i byer, eller såkalte kjøpsteder og ladesteder.

Christiania
Christiania i 1800 fremstår som en landlig idyll for oss. På dette stikket av engelskmannen J. W. Edy ser vi Gamlebyen med Oslo Hospital og Ladegården i forgrunnen og kvadraturen med Vår Frelsers kirke på den andre siden av Bjørvika.

I 1801 var Christiania ennå ikke hovedstad og hadde bare 9 200 innbyggere. Den største byen var Bergen med 18 100 innbyggere, nesten dobbelt så mange som Christiania, mens Trondheim var nesten på størrelse med Christiania med sine 8 800 personer.

Vel 80 prosent av Norges befolkning levde av landbruk og fiske, mens bare om lag 6 prosent arbeidet i håndverk, industri og bergverk. Resten hørte til tertiærnæringer som også inkluderte en stor gruppe militære.

Fisker fra Solsviken i Hordaland, tegnet av Dreier. Slik kan også faren til J.C.Dahl ha gått kledd, han var fisker i Bergen i 1801.

Befolkningens sammensetning etter kjønn og alder var svært annerledes enn i dag. Det var mange barn og få gamle: 34 prosent av befolkningen var under 15 år og bare 8,9 prosent over 60 år. Det var også et kvinneoverskudd på nærmere 40 000, det vil si 109 kvinner per 100 menn. Om lag 40 prosent var eller hadde vært gift, og tallene for ekteskap viser at giftermålsalderen var høy, 29 år for menn og 28 år for kvinner. Samtidig var det mange enkefolk, og hyppigheten av gjengifte var stor, særlig for menn. Siden menn lever kortere enn kvinner og svært mange menn døde i ung alder dengang, ble det mange enslige enker. Av kvinner over 60 år var det flere enker enn gifte.

Husholdningene var store: I gjennomsnitt sov, spiste og bodde 5,4 personer sammen i hver husholdning. Det tallet inkluderer imidlertid tjenerskapet i de velstående familier samt losjerende av forskjellig slag. Det var få husholdninger med bare én person. Det var også få som ikke bodde i privat husholdning. Den 1. februar 1801 var det 1141 personer i Norge som bodde på fattighus og 414 som holdt til på sykehus.

Mange oldinger i 1801 
Endringer fra 1801 til i dag 
De vanligste navnene i 1801 
Uvanlige fornavn i 1801