1801 1900 1900
Sjuende far i huset, tegnet av Erik Werenskiold.

 1801:
I 1801 var det flere personer som ble riktig gamle, - hvis vi skal tro dem. To kvinner står oppført som 110 år, det vil si at de var fylt 109. Begge var legdslemmer, og den ene bodde i Haug i Hordaland og den andre i Land i Oppland. Den eldste mannen var Peder Ingebrigtsen på Hammer i Steigen i Nordland, han gikk i sitt 107. år og står oppført som "Olding". Hans kone, Ermegaard Andersdatter, var bare 62 år, og de bodde sammen med datteren deres, Ingeborg Maria Pedersdatter, 31, og hennes mann Hans Olsen, 32. I yrkesrubrikken er det innført at han "Holder sig hos Svigersønnen Hans Olsen under eet Bord, for hvilken de haver opgivet Jord", hvilket må tolkes som at de deler bord med svigersønnen mot å ha avstått jord til ham, en form for føderåd.

Resultater i 1801 
Endringer fra 1801 til i dag 
De vanligste navnene i 1801 
Uvanlige fornavn i 1801 
Til SSBs navnestatistikk