1801 1900 1900Ole var det vanligste mannsnavnet i Norge i 1801, mens Anne/Ane var det vanligste kvinnenavnet.


Kvinner

De vanligste navnene
Oversiktene her viser de 16 hyppigst forekommende kvinne- og mannsnavnene i Norge i 1801. Grunnlaget er hele befolkningen, dvs personer født mellom 1690 og 1801. For personer med to eller flere fornavn, er kun det første tatt med. Dette "går ut over" vanlige andrenavn som Marie, Christian og Friderich. NB: Ulike skrivemåter av samme navn (f.eks. Anne/Ane og Niels/Nils) er slått sammen, og den hyppigste skrivemåten er benyttet i listen. Navn som i dag oppfattes som forskjellige navn (f.eks. Karen/Kari og Anders/Andreas) er beholdt hver for seg, selv om de på 1700-tallet trolig eller sikkert har vært oppfattet som alternative former eller regionale skrivemåter av samme navn.

Kildemateriale
Den navnestatistikken som følger i venstre og høyre spalte nedover denne siden, er utarbeidet i Riksarkivet på grunnlag av den digitaliserte versjonen (pr. 1.1.2001) av folketellingen 1. februar 1801. Denne versjonen inneholder 878.093 personinnførsler, hvorav anslagsvis 457.618 kvinner (52,1%) og 420.475 menn (47,9%). Holt prestegjeld i Aust-Agder mangler. Historisk institutt ved Universitetet i Bergen eier rettighetene til folketellingen 1801 i digitalisert versjon.
 

Menn

Anne/Ane 52.228 (11,4%)
Ingebor 24.250 (5,3%)
Kari 19.486 (4,3%)
Marthe 18.801 (4,1%)
Karen 14.048 (3,1%)
Berthe 13.441 (2,9%)
Marit 11.960 (2,6%)
Anna 11.621 (2,5%)
Mari 11.005 (2,4%)
Siri/Sigri 10.248 (2,2%)
Maren 9.318 (2,0%)
Inger 8.563 (1,9%)
Elen 7.504 (1,6%)
Martha 7.193 (1,6%)
Johanne 6.639 (1,5%)
Maria 6.172 (1,3%)
Ole 57.302 (13,6%)
Hans 23.021 (5,5%)
Peder/Per 22.203 (5,3%)
Anders 21.382 (5,1%)
Lars 20.424 (4,9%)
Niels 18.389 (4,4%)
Jon 13.973 (3,3%)
Knud 9.890 (2,4%)
Johannes 9.641 (2,3%)
Erich 9.007 (2,1%)
Jens 8.882 (2,1%)
Jacob 8.390 (2,0%)
Christen 6.922 (1,6%)
Halvor 6.069 (1,4%)
Christopher 6.008 (1,4%)
Christian 4.883 (1,1%)
Anne/Ane 22.334 (11,9%)
Ingebor 9.752 (5,2%)
Marthe 7.797 (4,2%)
Kari 7.487 (4,0%)
Karen 6.090 (3,2%)
Berthe 6.063 (3,2%)
Anna 4.619 (2,5%)
Marit 4.391 (2,3%)
De mest populære navnene 1781-1800
Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1781-1800. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 376.474 personer som er oppgitt født i denne perioden, derav 187.794 kvinner og 188.680 menn. Også her er kun det første av multiple fornavn regnet med.
Ole 25.470 (13,5%)
Hans 10.826 (5,7%)
Peder/Per 9.616 (5,1%)
Anders 9.528 (5,0%)
Lars 8.895 (4,7%)
Niels 8.189 (4,3%)
Jon 5.739 (3,0%)
Johannes 5.196 (2,8%)
Anne/Ane 15.070 (11,4%)
Ingebor 7.620 (5,8%)
Kari 5.534 (4,2%)
Marthe 5.286 (4,0%)
Berthe 4.220 (3,2%)
Karen 4.047 (3,1%)
Marit 3.350 (2,5%)
Anna 3.347 (2,5%)
De mest populære navnene 1761-1780
Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1761-1780. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 249.220 personer som er oppgitt født i denne perioden, derav 132.173 kvinner og 117.047 menn. For alle disse periodene (fødselskohortene) antar vi at de personene som overlever fram til 1801, er navnemessig representative for hele kohorten.
Generelt ser vi at fornavnenes topplister for begge kjønn er bemerkelsesverdig stabile gjennom hele 1700-tallet.
Ole 16.044 (13,7%)
Peder/Per 6.292 (5,4%)
Hans 6.243 (5,3%)
Anders 5.983 (5,1%)
Lars 5.883 (5,0%)
Niels 5.164 (4,4%)
Jon 3.941 (3,4%)
Johannes 2.958 (2,5%)
Anne/Ane 10.104 (10,9%)
Ingebor 4.880 (5,3%)
Kari 4.261 (4,6%)
Marthe 3.895 (4,2%)
Berthe 3.076 (3,3%)
Marit 2.731 (3,0%)
Karen 2.671 (2,9%)
Anna 2.488 (2,7%)
De mest populære navnene 1741-1760
Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1741-1760. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 173.890 personer som er oppgitt født i denne perioden, derav 92.638 kvinner og 81.252 menn.
For kvinnenavnene ser vi at prosenten for Anne/Ane er høy og langsomt stigene utover århundret. Vi ser også at Marit og delvis Kari gradvis mister noe av sin popularitet.
Ole 11.132 (13,7%)
Peder/Per 4.437 (5,5%)
Anders 4.230 (5,2%)
Hans 4.214 (5,2%)
Lars 3.999 (4,9%)
Niels 3.585 (4,4%)
Jon 3.031 (3,7%)
Knud 1.994 (2,5%)
Anne/Ane 4.292 (10,5%)
Ingebor 2.139 (5,2%)
Kari 1.998 (4,9%)
Marthe 1.661 (4,1%)
Marit 1.331 (3,3%)
Berthe 1.250 (3,1%)
Mari 1.168 (2,9%)
Karen 1.126 (2,8%)
De mest populære navnene 1721-1740
Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1721-1740. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 71.567 personer som er oppgitt født i denne perioden, derav 40.771 kvinner og 30.796 menn.
For mannsnavnene ser vi at Ole er stabilt mer enn dobbelt så populært som noe annet navn. Hans har en svakt stigende tendens, mens Peder/Per har en tilsvarende fallende. Knud erstattes av Johannes på 8. plassen rundt midten av århundret.
Ole 4.266 (13,6%)
Peder/Per 1.705 (5,5%)
Hans 1.590 (5,1%)
Anders 1.524 (4,9%)
Lars 1.514 (4,9%)
Niels 1.344 (4,4%)
Jon 1.150 (3,7%)
Knud 787 (2,6%)
Anne/Ane 414 (10,2%)
Ingebor 207 (5,1%)
Kari 200 (4,9%)
Marthe 163 (4,0%)
Marit 153 (3,8%)
Berthe 126 (3,1%)
Siri/Sigri 124 (3,0%)
Mari 119 (2,9%)
De mest populære navnene 1690-1720
Oversiktene her viser de 8 mest brukte kvinne- og mannsnavnene på personer født i perioden 1690-1720. Folketellingen 1. februar 1801 inneholder anslagsvis 6.621 personer som er oppgittt født i denne perioden, derav 4.062 kvinner og 2.559 menn.
Ole 363 (14,2%)
Peder/Per 147 (5,7%)
Hans 133 (5,2%)
Lars 128 (5,0%)
Anders 110 (4,3%)
Jon 105 (4,1%)
Niels 102 (4,0%)
Knud 64 (2,5%)


Resultater i 1801 
Endringer fra 1801 til i dag 
Mange oldinger i 1801 
Uvanlige fornavn i 1801 
Til SSBs navnestatistikk