NOS D 316
Folke- og boligtelling 2001
Hele landet
Statistisk sentralbyrå gjennomførte 3. november 2001 en landsomfattende folke- og boligtelling i Norge (FoB2001). Hovedformålet med denne undersøkelsen er å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det norske samfunnet.
Til publikasjonen 
Tabeller 
Kart og figurer 

Serie: Norges Offisielle Statistikk (NOS D 316)

ISBN 82-537-6706-4 Trykt versjon
ISBN 82-537-6707-2 Elektronisk versjon

Emnegrupper: 02.01 Befolkningsstrukturen og 05.03 Bolig, boforhold

24 sider


Mer informasjon: paul.severeide@ssb.no, tlf. 62 88 52 90.

Publikasjonen kan bestilles fra: Salg- og abonnementservice