Folke- og boligtellingen 2001, kommune- og bydelshefter
2021 Karasjohka - Karasjok
Heftet er i pdf-format.


   Bestill heftet