Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury, final figures

8 Persons killed or injured, by group of road user and police district. 2011
  Fatal accidents/accidents, total Injured/killed, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Other
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
  Persons killed
The whole country 2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
2011  158  168 87 32 1 12 4 12 16 - 4
                       
Police district                      
Oslo 7 7 - - - 1 - 1 5 - -
Østfold 5 5 2 1 - - - 1 1 - -
Follo 4 4 3 - - - - 1 - - -
Asker og Bærum - - - - - - - - - - -
Romerike 3 3 3 - - - - - - - -
Hedmark 11 11 8 2 - - - - - - 1
Gudbrandsdal 5 5 5 - - - - - - - -
Vestoppland 13 13 9 2 - - - 1 1 - -
Nordre Buskerud 9 9 5 2 - 1 - - - - 1
Søndre Buskerud 4 4 3 - - - - 1 - - -
Vestfold 4 4 - - - - 1 - 3 - -
Telemark 6 6 3 2 - - - - - - 1
Agder 8 9 5 3 - - - - 1 - -
Rogaland 8 8 3 1 - 2 - 1 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 5 5 2 1 - 1 - 1 - - -
Hordaland 16 17 10 1 - 2 1 1 2 - -
Sogn og Fjordane 6 6 1 1 1 1 1 1 - - -
Sunnmøre 2 2 1 - - - - - 1 - -
Nordmøre og Romsdal 3 3 1 1 - 1 - - - - -
Sør-Trøndelag 6 7 5 2 - - - - - - -
Nord-Trøndelag 7 7 5 2 - - - - - - -
Helgeland 2 2 - 1 - 1 - - - - -
Salten - - - - - - - - - - -
Midtre Hålogaland 8 8 3 1 - - 1 1 1 - 1
Troms 9 14 8 5 - - - 1 - - -
Vestfinnmark 4 5 1 2 - 1 - 1 - - -
Østfinnmark 3 4 1 2 - 1 - - - - -
  Persons injured
The whole country 2010 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
2011 6 079 8 363 4 149 2 166  123  363  343  527  603 8 81
                       
Police district                      
Oslo  757  905  370  200 7 38 22  106  155 1 6
Østfold  310  397  191  106 14 11 30 25 18 - 2
Follo  172  218  122 49 6 9 5 13 13 - 1
Asker og Bærum  186  242  128 50 3 14 12 23 12 - -
Romerike  307  394  208 92 9 26 4 19 34 1 1
Hedmark  279  384  200  118 5 15 8 23 12 - 3
Gudbrandsdal 82  111 56 38 - 3 - 4 6 - 4
Vestoppland  153  234  123 79 2 4 6 2 14 - 4
Nordre Buskerud  118  168 98 42 4 2 6 7 6 1 2
Søndre Buskerud  139  211  122 55 - 9 2 8 15 - -
Vestfold  310  465  254  113 4 7 29 27 28 1 2
Telemark  286  418  231  121 4 12 20 12 16 - 2
Agder  382  520  251  125 7 21 32 39 39 1 5
Rogaland  318  431  197 92 5 31 20 54 27 - 5
Haugaland og Sunnhordaland  180  263  115 78 5 10 18 22 13 - 2
Hordaland  544  743  398  155 18 29 38 35 64 - 6
Sogn og Fjordane  142  207 93 64 6 12 6 11 9 - 6
Sunnmøre  145  243  124 76 2 7 14 7 11 - 2
Nordmøre og Romsdal  164  231  124 65 5 6 10 6 13 - 2
Sør-Trøndelag  426  536  252  107 4 37 40 50 39 3 4
Nord-Trøndelag  130  199  100 52 3 19 4 4 10 - 7
Helgeland  100  147 68 45 - 10 7 6 9 - 2
Salten 90  127 69 30 2 6 3 6 9 - 2
Midtre Hålogaland  135  216 82 93 4 8 6 4 14 - 5
Troms  130  187 95 53 2 9 1 10 12 - 5
Vestfinnmark 54  106 46 47 - 6 - 4 3 - -
Østfinnmark 40 60 32 21 2 2 - - 2 - 1

Explanation of symbols