Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury, final figures

8 Persons killed or injured, by group of road user and police district. 2008
  Fatal accidents/accidents, total Injured/killed, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Other
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
  Persons killed
The whole country 2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
2008  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
                       
Police district                      
Oslo 7 9 2 2 - - - 1 4 - -
Østfold 9 9 5 1 - 1 - - 1 - 1
Follo 9 9 4 2 - 3 - - - - -
Asker og Bærum 2 2 - - - 1 - - 1 - -
Romerike 6 7 3 2 - 2 - - - - -
Hedmark 20 23 11 4 - 4 1 1 2 - -
Gudbrandsdal 3 4 2 1 - 1 - - - - -
Vestoppland 7 7 4 3 - - - - - - -
Nordre Buskerud 5 5 1 - - 1 - - 2 - 1
Søndre Buskerud 12 12 7 1 1 2 - 1 - - -
Vestfold 13 13 5 - - 2 - 2 4 - -
Telemark 10 11 5 3 - 1 - 1 1 - -
Agder 19 20 10 4 1 - - - 2 - 3
Rogaland 13 13 3 1 1 1 2 1 3 - 1
Haugaland og Sunnhordaland 8 9 5 2 - - - - 2 - -
Hordaland 17 19 9 3 1 3 - - 3 - -
Sogn og Fjordane 8 10 5 4 - - - - - - 1
Sunnmøre 9 10 6 2 - - 1 - - - 1
Nordmøre og Romsdal 13 14 9 1 - 1 - 1 2 - -
Sør-Trøndelag 7 7 4 1 - 1 - - 1 - -
Nord-Trøndelag 6 7 3 2 - - - 1 1 - -
Helgeland 8 8 7 1 - - - - - - -
Salten 8 9 1 4 - 3 - - 1 - -
Midtre Hålogaland 4 4 3 1 - - - - - - -
Troms 7 7 4 - - - 1 1 1 - -
Vestfinnmark 6 6 4 1 - 1 - - - - -
Østfinnmark 1 1 1 - - - - - - - -
  Persons injured
The whole country 2007 8 182 12 082 5 963 3 309  185  464  537  734  791 9 90
2008 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
                       
Police district                      
Oslo  928 1 217  555  233 5 62 33  137  186 1 5
Østfold  423  582  297  137 7 21 49 30 41 - -
Follo  226  325  186 89 10 10 10 9 11 - -
Asker og Bærum  242  342  169 72 5 9 21 31 33 - 2
Romerike  356  508  286  127 7 21 12 21 30 1 3
Hedmark  371  528  264  177 4 21 10 20 26 2 4
Gudbrandsdal  104  146 75 51 - 7 7 2 4 - -
Vestoppland  177  279  160 81 2 9 6 6 13 - 2
Nordre Buskerud  149  208  106 60 4 5 10 7 12 - 4
Søndre Buskerud  189  282  151 75 - 10 5 12 23 1 5
Vestfold  368  498  235  120 10 13 28 45 44 1 2
Telemark  419  612  299  174 4 35 33 29 36 - 2
Agder  481  695  325  179 14 40 48 38 42 - 9
Rogaland  406  551  250  115 7 25 45 59 46 - 4
Haugaland og Sunnhordaland  220  297  149 67 4 12 26 20 18 - 1
Hordaland  678  938  452  224 18 36 60 56 85 - 7
Sogn og Fjordane  163  238  121 71 4 16 4 5 15 - 2
Sunnmøre  183  283  143 78 10 11 13 9 14 - 5
Nordmøre og Romsdal  207  303  154 96 6 8 6 8 24 - 1
Sør-Trøndelag  575  809  383  199 11 53 39 65 54 1 4
Nord-Trøndelag  165  242  124 78 3 9 3 6 12 1 6
Helgeland  126  188 96 61 4 9 4 11 2 1 -
Salten  121  170 85 40 2 13 9 7 11 - 3
Midtre Hålogaland  151  217 99 74 1 10 3 10 17 - 3
Troms  187  260  128 72 1 20 5 12 16 - 6
Vestfinnmark 65 90 43 25 2 3 5 6 4 - 2
Østfinnmark 46 60 36 18 1 - - 1 1 - 3

Explanation of symbols