Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury, final figures

7 People killed or injured, by group of road-user and police district. 2007
  Fatal accidents/accidents, total Injured/killed, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Other
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
  People killed
The whole country 2006  226  242  124 36 2 32 3 8 35 1 1
2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
                       
Police district                      
Oslo 10 10 4 - 2 1 1 - 2 - -
Østfold 12 13 8 1 - 1 - 1 2 - -
Follo 5 5 2 1 - - - - 2 - -
Asker og Bærum 1 1 - - - - 1 - - - -
Romerike 9 9 3 1 1 2 1 - - - 1
Hedmark 24 27 13 8 - 2 - 1 3 - -
Gudbrandsdal 8 13 6 6 - - - 1 - - -
Vestoppland 11 14 8 6 - - - - - - -
Nordre Buskerud 8 8 5 2 - - 1 - - - -
Søndre Buskerud 7 7 3 2 - 2 - - - - -
Vestfold 4 5 3 2 - - - - - - -
Telemark 6 7 3 1 1 2 - - - - -
Agder 18 23 11 5 - 3 - 2 1 - 1
Rogaland 9 9 2 - - 4 1 1 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 8 10 6 2 - 1 - - 1 - -
Hordaland 15 15 5 1 1 4 1 - 3 - -
Sogn og Fjordane 9 9 7 2 - - - - - - -
Sunnmøre 2 2 2 - - - - - - - -
Nordmøre og Romsdal 2 3 - - - 2 - - 1 - -
Sør-Trøndelag 11 11 2 1 - 1 - 1 6 - -
Nord-Trøndelag 10 12 6 5 - - - - - - 1
Helgeland 3 3 3 - - - - - - - -
Salten 3 3 3 - - - - - - - -
Midtre Hålogaland 5 5 1 1 - 2 1 - - - -
Troms 6 6 3 - - - - - 1 - 2
Vestfinnmark 3 3 1 1 - 1 - - - - -
Østfinnmark - - - - - - - - - - -
                       
  People injured
The whole country 2006 7 925 11 126 5 445 2 783  171  477  577  731  867 10 65
2007 8 182 12 082 5 963 3 309  185  464  537  734  791 9 90
                       
Police district                      
Oslo 1 002 1 394  645  287 10 52 41  152  200 1 6
Østfold  489  721  359  168 17 36 57 34 44 2 4
Follo  249  366  192  111 7 15 14 17 8 - 2
Asker og Bærum  247  390  204  105 8 10 18 26 18 - 1
Romerike  405  584  314  137 11 27 17 30 43 1 4
Hedmark  349  547  285  188 7 22 10 16 14 - 5
Gudbrandsdal  131  187 95 57 2 12 4 7 7 - 3
Vestoppland  191  333  158  135 3 8 8 11 8 - 2
Nordre Buskerud  174  268  142 91 3 11 5 4 11 - 1
Søndre Buskerud  209  306  147 95 10 17 7 12 15 1 2
Vestfold  410  585  276  143 19 22 37 40 40 - 8
Telemark  447  615  313  154 9 25 39 39 31 - 5
Agder  475  670  332  160 13 30 41 41 45 1 7
Rogaland  435  612  287  137 14 26 47 54 43 - 4
Haugaland og Sunnhordaland  243  371  162  108 4 9 36 31 18 - 3
Hordaland  760 1 163  587  314 15 54 52 59 77 - 5
Sogn og Fjordane  185  259  135 84 2 5 10 9 9 - 5
Sunnmøre  247  411  202  151 9 6 7 8 25 1 2
Nordmøre og Romsdal  211  347  168  122 3 10 12 14 14 - 4
Sør-Trøndelag  489  701  349  166 3 29 42 54 53 1 4
Nord-Trøndelag  196  309  141  114 5 3 10 15 17 - 4
Helgeland  127  195  103 62 3 10 - 12 5 - -
Salten  114  167 79 45 5 4 9 12 11 - 2
Midtre Hålogaland  132  185 94 47 - 7 7 16 11 - 3
Troms  164  234  125 66 2 6 3 14 15 1 2
Vestfinnmark 60 95 38 36 1 5 3 2 8 - 2
Østfinnmark 41 67 31 26 - 3 1 5 1 - -

Explanation of symbols