Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury

7   Persons killed or injured, by age, police district and county. 2005
  Persons injured Persons killed
  Total -6 7-14 15-24 25-64 -65 Age
unspecified
Total -6 7-14 15-24 25-64 -65
The whole country 2004 12 121  304  683 3 757 6 280 1 072 25  257 3 7 74  119 54
2005 11 214  255  577 3 434 5 920  984 44  224 4 - 62  116 42
                           
Police district                          
Oslo 1 282 24 40  228  908 75 7 3 - - 2 1 -
Østfold  628 8 37  212  308 58 5 8 1 - 1 4 2
Follo  318 4 12  111  160 31 - 6 - - 2 4 -
Asker og Bærum  264 1 21 74  151 17 - 1 - - - 1 -
Romerike  528 9 32  174  273 39 1 9 - - 1 8 -
Hedmark  537 10 32  149  292 52 2 15 - - 1 11 3
Gudbrandsdal  192 2 8 51  103 26 2 13 - - 4 3 6
Vestoppland  278 7 14 81  141 34 1 5 - - 1 2 2
Nordre Buskerud  237 4 15 62  125 30 1 11 - - 7 3 1
Søndre Buskerud  292 10 12 89  150 30 1 17 - - 4 11 2
Vestfold  564 12 21  173  312 46 - 10 - - 3 5 2
Telemark  605 26 23  182  311 58 5 15 - - 5 8 2
Agder  685 23 35  241  315 67 4 13 - - 3 10 -
Rogaland  505 11 25  171  255 40 3 19 1 - 4 9 5
Haugaland og Sunnhordaland  320 5 18  130  137 29 1 6 1 - 1 2 2
Hordaland 1 080 35 57  326  568 93 1 9 - - 7 - 2
Sogn og Fjordane  207 3 12 70 96 25 1 6 - - - 4 2
Sunnmøre  326 6 21  134  140 25 - 8 - - 2 4 2
Nordmøre og Romsdal  293 4 19  104  135 30 1 7 - - 3 4 -
Sør-Trøndelag  757 16 48  217  389 82 5 15 - - 5 6 4
Nord-Trøndelag  273 10 17 84  143 19 - 7 - - 2 3 2
Helgeland  195 7 13 63 95 16 1 3 - - - 3 -
Salten  189 6 7 62  100 13 1 5 - - 1 3 1
Midtre Hålogaland  222 2 14 87 95 24 - 4 - - 1 2 1
Troms  293 6 17 90  160 20 - 5 - - 2 2 1
Vestfinnmark 75 2 2 34 36 1 - 2 1 - - 1 -
Østfinnmark 69 2 5 35 22 4 1 2 - - - 2 -
                           
County                          
Østfold  738 11 42  247  362 71 5 10 1 - 2 5 2
Akershus 1 000 11 60  324  530 74 1 14 - - 2 12 -
Oslo 1 282 24 40  228  908 75 7 3 - - 2 1 -
Hedmark  537 10 32  149  292 52 2 15 - - 1 11 3
Oppland  483 10 22  135  252 61 3 18 - - 5 5 8
Buskerud  502 11 27  143  260 59 2 27 - - 10 14 3
Vestfold  578 14 21  178  319 46 - 11 - - 4 5 2
Telemark  605 26 23  182  311 58 5 15 - - 5 8 2
Aust-Agder  351 10 17  125  160 36 3 9 - - 2 7 -
Vest-Agder  340 13 18  117  160 31 1 5 - - 1 4 -
Rogaland  706 16 34  249  344 60 3 23 1 - 5 10 7
Hordaland 1 187 35 66  376  606  102 2 10 1 - 7 - 2
Sogn og Fjordane  210 3 12 69  100 25 1 6 - - - 4 2
Møre og Romsdal  622 10 40  240  276 55 1 15 - - 5 8 2
Sør-Trøndelag  758 16 48  217  389 83 5 15 - - 5 6 4
Nord-Trøndelag  266 10 17 82  140 17 - 7 - - 2 3 2
Nordland  549 14 31  191  267 44 2 12 - - 2 8 2
Troms  356 7 20  113  186 30 - 5 - - 2 2 1
Finnmark Finnmárku  144 4 7 69 58 5 1 4 1 - - 3 -

Explanation of symbols