Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury

6   Persons killed or injured, by road-user, police district and county. 2005
  Accidents, total Fatal accidents, total Injured, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Others
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
      Persons injured
The whole country 2004 8 425  227       12 121 5 899 3 219  163  477  715  716  854 18 60
2005 8 078  201 11 214 5 452 2 842  150  473  613  736  851 12 85
                         
Police district                        
Oslo 1 026 2 1 282  515  235 3 54 53  193  222 2 5
Østfold  431 8  628  286  169 10 21 60 43 36 1 2
Follo  232 6  318  169 76 6 19 14 16 16 1 1
Asker og Bærum  203 1  264  132 42 4 10 24 28 22 - 2
Romerike  376 7  528  284  144 6 26 18 21 25 - 4
Hedmark  366 15  537  276  172 2 19 19 26 20 - 3
Gudbrandsdal  125 11  192  101 63 2 9 5 2 9 - 1
Vestoppland  210 5  278  147 69 3 19 10 10 19 - 1
Nordre Buskerud  167 8  237  129 74 2 5 6 6 15 - -
Søndre Buskerud  207 17  292  156 75 4 9 12 17 19 - -
Vestfold  407 10  564  275  122 12 22 48 38 44 - 3
Telemark  426 12  605  306  154 13 30 41 32 24 - 5
Agder  497 12  685  314  185 12 22 61 47 29 - 15
Rogaland  384 15  505  238  108 11 29 31 44 39 1 4
Haugaland og Sunnhordaland  238 6  320  157 69 8 11 34 17 21 - 3
Hordaland  748 9 1 080  542  270 18 43 65 51 87 - 4
Sogn og Fjordane  170 6  207  108 51 1 14 9 9 15 - -
Sunnmøre  235 6  326  160 89 7 12 13 16 24 1 4
Nordmøre og Romsdal  210 7  293  154 76 8 11 12 12 18 - 2
Sør-Trøndelag  514 13  757  343  182 4 36 47 60 66 2 17
Nord-Trøndelag  194 7  273  141 89 3 10 5 5 15 1 4
Helgeland  136 3  195  108 55 2 6 4 8 10 1 1
Salten  121 5  189 95 63 1 6 3 7 13 - 1
Midtre Hålogaland  154 4  222  110 73 2 12 5 12 8 - -
Troms  205 3  293  141 92 - 15 8 14 21 2 -
Vestfinnmark 56 1 75 33 17 5 3 3 2 10 - 2
Østfinnmark 40 2 69 32 28 1 - 3 - 4 - 1
                         
County                        
Østfold  502 10  738  344  201 12 29 63 47 39 1 2
Akershus  740 12 1 000  527  230 14 47 53 61 60 1 7
Oslo 1 026 2 1 282  515  235 3 54 53  193  222 2 5
Hedmark  366 15  537  276  172 2 19 19 26 20 - 3
Oppland  344 16  483  256  135 5 28 15 12 30 - 2
Buskerud  358 24  502  272  139 6 12 18 23 32 - -
Vestfold  414 11  578  280  129 12 24 48 38 44 - 3
Telemark  426 12  605  306  154 13 30 41 32 24 - 5
Aust-Agder  232 8  351  171  108 3 13 25 16 11 - 4
Vest-Agder  272 5  340  144 78 9 12 37 31 18 - 11
Rogaland  538 19  706  336  148 11 34 53 58 58 1 7
Hordaland  820 10 1 187  595  297 26 46 76 54 89 - 4
Sogn og Fjordane  172 6  210  112 52 1 13 8 9 15 - -
Møre og Romsdal  448 13  622  315  165 15 24 26 28 42 1 6
Sør-Trøndelag  515 13  758  343  182 4 37 47 60 66 2 17
Nord-Trøndelag  187 7  266  138 88 3 8 5 5 15 1 3
Nordland  373 12  549  287  171 5 22 11 21 28 1 3
Troms  249 3  356  170  113 - 18 9 20 24 2 -
Finnmark Finnmárku 96 3  144 65 45 6 3 6 2 14 - 3

Explanation of symbols