Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury

7   Persons killed or injured, by age, police district and county. 2003
  Persons killed or injured Persons killed
  Total -6 7-14 15-24 25-64 -65 Age
unspecified
Total -6 7-14 15-24 25-64 -65
The whole country 2002 12 705      319      775     3 651     6 801      1 103     56      310     5 10 82  165 48
2003 12 131  291  704 3 627 6 452 1 017 40  280 10 10 60  148 52
                           
Police district                          
Oslo 1 277 37 50  242  874 72 2 11 - - 1 8 2
Østfold  703 17 40  228  356 61 1 22 - 1 7 11 3
Follo  380 6 18  120  199 31 6 7 - - - 6 1
Asker og Bærum  396 12 26 91  241 26 - 3 - - - 1 2
Romerike  540 9 41  166  284 40 - 19 1 2 6 8 2
Hedmark  636 7 31  161  369 63 5 20 1 2 2 11 4
Gudbrandsdal  151 2 4 45 83 15 2 9 - - 2 6 1
Vestoppland  268 2 16 68  159 21 2 15 - - 4 3 8
Nordre Buskerud  263 4 13 60  146 39 1 10 - 1 - 8 1
Søndre Buskerud  323 10 20 85  175 31 2 3 - - - 2 1
Vestfold  587 11 34  189  289 61 3 18 - - 4 10 4
Telemark  666 20 48  233  307 56 2 11 - - 3 6 2
Agder  800 13 61  273  364 88 1 24 - 1 5 11 7
Rogaland  644 16 50  205  328 45 - 16 1 - 8 3 4
Haugaland og Sunnhordaland  307 7 24  129  120 26 1 3 - - 1 2 -
Hordaland 1 126 28 69  331  602 95 1 18 - - 7 8 3
Sogn og Fjordane  249 9 17 85  110 28 - 6 2 - - 1 3
Sunnmøre  374 11 22  142  170 28 1 11 - - 4 7 -
Nordmøre og Romsdal  257 6 14 87  129 21 - 8 - - 3 4 1
Sør-Trøndelag  749 18 40  220  408 54 9 12 - 2 - 9 1
Nord-Trøndelag  311 14 11  101  154 31 - 4 - - - 4 -
Helgeland  165 3 7 62 78 15 - 2 1 - 1 - -
Salten  235 2 14 78  124 17 - 5 - - - 4 1
Midtre Hålogaland  270 6 16 91  137 20 - 11 1 - 2 8 -
Troms  286 15 11 85  153 22 - 6 1 - - 5 -
Vestfinnmark 95 2 3 30 53 6 1 3 1 - - 1 1
Østfinnmark 73 4 4 20 40 5 - 3 1 1 - 1 -
                           
County                          
Østfold  826 18 49  266  416 74 3 26 - 1 7 14 4
Akershus 1 193 26 76  339  664 84 4 25 1 2 6 12 4
Oslo 1 277 37 50  242  874 72 2 11 - - 1 8 2
Hedmark  636 7 31  161  369 63 5 20 1 2 2 11 4
Oppland  440 5 22  117  253 39 4 24 - - 6 9 9
Buskerud  555 13 31  134  307 67 3 13 - 1 - 10 2
Vestfold  597 11 34  196  292 61 3 18 - - 4 10 4
Telemark  666 20 48  233  307 56 2 11 - - 3 6 2
Aust-Agder  319 4 30  108  132 45 - 11 - - 1 5 5
Vest-Agder  486 9 31  165  236 44 1 13 - 1 4 6 2
Rogaland  868 21 69  302  412 64 - 18 1 - 9 4 4
Hordaland 1 203 30 74  362  634  101 2 19 - - 7 9 3
Sogn og Fjordane  246 9 17 85  108 27 - 6 2 - - 1 3
Møre og Romsdal  635 17 36  230  301 50 1 19 - - 7 11 1
Sør-Trøndelag  752 18 40  220  411 54 9 12 - 2 - 9 1
Nord-Trøndelag  304 14 11  101  147 31 - 4 - - - 4 -
Nordland  580 10 30  199  293 48 - 14 2 - 2 9 1
Troms  380 16 18  117  203 26 - 10 1 - 1 8 -
Finnmark Finnmárku  168 6 7 50 93 11 1 6 2 1 - 2 1

Explanation of symbols