Statistics Norway

Road traffic accidents involving personal injury

6   Persons killed or injured, by road-user, police district and county. 2003
  Accidents, total Fatal accidents, total Killed or injured, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Other
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
      Persons killed or injured
The whole country 2002 8 724  272     12 705 6 184 3 397  125  633  532  808  895 27  104
2003 8 266  247 12 131 5 908 3 230  132  558  592  745  855 11  100
                         
Police district                        
Oslo  941 11 1 277  573  244 2 54 47  152  200 1 4
Østfold  467 20  703  328  174 14 45 60 38 41 1 2
Follo  254 7  380  198  104 4 27 16 15 15 - 1
Asker og Bærum  267 3  396  193 94 3 21 22 32 27 2 2
Romerike  340 14  540  283  174 3 18 15 27 19 - 1
Hedmark  399 16  636  325  221 7 23 16 18 20 - 6
Gudbrandsdal 95 8  151 74 48 1 10 2 4 9 - 3
Vestoppland  188 10  268  138 66 1 21 10 10 20 1 1
Nordre Buskerud  172 7  263  137 85 1 15 5 8 8 - 4
Søndre Buskerud  228 3  323  167 76 1 19 13 20 25 1 1
Vestfold  416 16  587  289  130 8 17 37 46 46 1 13
Telemark  452 10  666  315  200 10 27 49 30 31 - 4
Agder  550 21  800  363  220 11 44 53 51 50 1 7
Rogaland  438 14  644  283  160 10 27 50 60 47 - 7
Haugaland og Sunnhordaland  210 3  307  144 83 5 16 26 18 13 1 1
Hordaland  790 17 1 126  560  268 12 52 68 64 94 - 8
Sogn og Fjordane  172 6  249  125 67 2 14 9 4 25 - 3
Sunnmøre  234 10  374  186  116 8 16 17 10 18 1 2
Nordmøre og Romsdal  191 8  257  127 60 5 11 13 10 28 - 3
Sør-Trøndelag  528 12  749  369  190 10 32 33 66 44 1 4
Nord-Trøndelag  212 4  311  178 87 2 10 5 12 15 - 2
Helgeland  135 2  165 85 38 5 8 6 7 12 - 4
Salten  141 5  235  124 70 - 6 7 14 10 - 4
Midtre Hålogaland  164 8  270  128 97 3 9 3 10 19 - 1
Troms  171 6  286  136  109 4 10 6 11 9 - 1
Vestfinnmark 62 3 95 45 26 - 5 3 5 5 - 6
Østfinnmark 49 3 73 35 23 - 1 1 3 5 - 5
                         
County                        
Østfold  549 24  826  393  203 14 53 66 43 51 1 2
Akershus  779 20 1 193  609  343 10 58 47 69 51 2 4
Oslo  941 11 1 277  573  244 2 54 47  152  200 1 4
Hedmark  399 16  636  325  221 7 23 16 18 20 - 6
Oppland  297 18  440  227  119 2 31 12 15 29 1 4
Buskerud  381 10  555  283  153 2 34 17 27 33 1 5
Vestfold  421 16  597  295  133 8 17 38 46 46 1 13
Telemark  452 10  666  315  200 10 27 49 30 31 - 4
Aust-Agder  214 11  319  150  100 4 18 12 12 18 - 5
Vest-Agder  339 10  486  215  121 7 28 41 39 32 1 2
Rogaland  589 16  868  391  221 14 35 69 72 57 1 8
Hordaland  845 18 1 203  593  289 13 58 75 70 97 - 8
Sogn og Fjordane  170 6  246  123 66 2 14 9 4 25 - 3
Møre og Romsdal  428 18  635  316  177 13 27 30 20 46 1 5
Sør-Trøndelag  530 12  752  371  191 10 32 33 66 44 1 4
Nord-Trøndelag  208 4  304  174 84 2 10 5 12 15 - 2
Nordland  394 14  580  304  166 6 21 15 26 33 - 9
Troms  219 7  380  171  150 6 12 7 16 17 - 1
Finnmark Finnmárku  111 6  168 80 49 - 6 4 8 10 - 11

Explanation of symbols