Road traffic accidents involving personal injury

6   Persons killed or injured, by road-user, police district and county. 2002
  Accidents, total Fatal accidents, total Killed or injured, total Drivers of automobile Passengers of automobile Drivers and passenger of Pedestrians Persons sledging, skiing Other
  Light motor cycle Other motor cycle Moped Cycle
The whole country 2001 8 244  247 11 797 5 794 3 144  110  611  403  703  920 25 87
2002 8 724  272 12 705 6 184 3 397  125  633  532  808  895 27  104
                         
Police district                        
Oslo 1 156 11 1 583  726  349 6 61 40  166  222 3 10
Østfold  467 12  736  338  204 13 46 49 42 36 1 7
Follo  268 14  420  220  113 8 26 15 15 19 - 4
Asker og Bærum  271 3  353  193 70 - 15 16 30 26 2 1
Romerike  454 12  648  359  153 5 36 28 29 37 - 1
Hedmark  420 24  656  327  222 2 24 17 36 19 2 7
Gudbrandsdal  126 13  228  103 94 - 10 6 6 5 1 3
Vestoppland  221 8  346  180  115 5 7 14 8 11 - 6
Nordre Buskerud  211 10  312  168 81 5 22 12 8 15 1 -
Søndre Buskerud  260 7  391  219  101 4 23 8 15 19 - 2
Vestfold  428 13  595  301  138 6 34 35 49 24 4 4
Telemark  390 8  558  275  151 5 29 32 32 28 - 6
Agder  538 23  785  352  212 6 63 47 54 47 2 2
Rogaland  438 14  625  263  145 11 32 54 52 60 - 8
Haugaland og Sunnhordaland  220 4  318  143 85 4 20 21 19 25 1 -
Hordaland  745 15 1 059  499  279 15 38 43 82 92 1 10
Sogn og Fjordane  171 2  234  127 62 2 7 9 12 13 - 2
Sunnmøre  217 9  342  180  103 3 10 8 16 19 2 1
Nordmøre og Romsdal  215 6  316  150 98 5 16 14 6 25 - 2
Sør-Trøndelag  538 17  779  370  197 5 37 30 76 52 4 8
Nord-Trøndelag  241 15  350  169  105 6 21 9 12 23 3 2
Helgeland  159 4  220  102 59 7 11 8 11 21 - 1
Salten  118 7  189 88 59 - 10 4 11 15 - 2
Midtre Hålogaland  173 15  266  141 83 2 15 3 7 14 - 1
Troms  188 3  265  134 82 - 10 6 11 19 - 3
Vestfinnmark 49 3 71 32 19 - 6 3 1 6 - 4
Østfinnmark 42 - 60 25 18 - 4 1 2 3 - 7
                         
County                        
Østfold  557 19  874  409  237 17 54 56 51 41 1 8
Akershus  903 22 1 283  701  303 9 69 52 65 77 2 5
Oslo 1 156 11 1 583  726  349 6 61 40  166  222 3 10
Hedmark  420 24  656  327  222 2 24 17 36 19 2 7
Oppland  364 21  594  294  213 6 19 22 14 16 1 9
Buskerud  437 16  657  356  173 8 43 17 23 34 1 2
Vestfold  445 14  621  321  143 6 34 36 49 24 4 4
Telemark  390 8  558  275  151 5 29 32 32 28 - 6
Aust-Agder  231 9  342  170 96 2 29 15 13 15 1 1
Vest-Agder  316 14  453  187  117 4 38 32 41 32 1 1
Rogaland  588 16  847  363  204 13 41 69 67 81 1 8
Hordaland  801 17 1 138  534  300 17 45 49 86 96 1 10
Sogn og Fjordane  173 2  238  129 66 2 7 8 12 12 - 2
Møre og Romsdal  435 15  661  331  201 8 26 23 22 45 2 3
Sør-Trøndelag  539 17  781  371  198 5 37 30 76 52 4 8
Nord-Trøndelag  239 15  347  167  104 6 21 9 12 23 3 2
Nordland  412 23  619  305  185 8 31 15 27 44 - 4
Troms  227 6  322  161 98 1 15 6 13 25 - 3
Finnmark Finnmárku 91 3  131 57 37 - 10 4 3 9 - 11

Explanation of symbols