Statistics Norway

Education Statistics, account statistics for private schools

1 Annual accounts for private schools eligible for state subsidies. Running income. Region. 2009. NOK 1 000
Region Number of schools Sales income State subsidy Municipal subsidy Other running income Total running income
Total  188  389 728 1 946 303  105 359  236 590 2 677 980
             
Oslo og Akershus 44  119 516  518 075 19 540 43 751  700 881
Hedmark og Oppland 8 18 674 59 713 5 665 4 293 88 345
Sør-Østlandet 38 66 534  330 342 27 214 51 278  475 369
Agder og Rogaland 28 61 313  270 995 19 578 47 007  398 893
Vestlandet 34 55 890  446 897 13 199 38 952  554 939
Trøndelag 17 57 518  232 998 9 347 37 422  337 285
Nord-Norge 19 10 283 87 282 10 816 13 887  122 268

Explanation of symbols