25   Employees with sickness absence certified by a doctor, by municipal of residence. Figures and per cent. Women. Quarterly figures.

  Quarter 1 2007 Quarter 2 2007 Per cent
Municipality Employees
with
sickness
absence
Change
last
year
Employees
with
sickness
absence
Change
last
year
Quarter 1 2006 Quarter 2 2006 Quarter 1 2007 Quarter 2 2007
TOTAL 72 630 -1 426 66 314 2 048 7,9 6,8 7,5 6,8
    Ugyldig 10 2 7 -1 9,1 8,6 10,0 6,0
   0101 Halden 417 34 356 23 7,6 6,4 7,9 6,8
   0104 Moss 472 -27 452 21 8,8 7,5 8,0 7,6
   0105 Sarpsborg 846 -26 788 -2 9,1 8,1 8,6 7,9
   0106 Fredrikstad 1 192 27 1 065 62 8,5 7,2 8,5 7,6
   0111 Hvaler 72 20 57 15 7,2 5,5 9,4 7,4
   0118 Aremark 34 13 19 5 8,1 5,1 11,9 6,4
   0119 Marker 35 -2 20 -11 5,8 4,7 5,5 3,1
   0121 Rømskog 10 - 5 3 8,1 1,6 8,2 4,1
   0122 Trøgstad 73 -2 64 -5 7,5 6,7 7,0 6,2
   0123 Spydeberg 75 -15 71 -10 9,4 8,5 7,5 7,0
   0124 Askim 212 -28 220 -30 8,7 8,9 7,5 7,7
   0125 Eidsberg 161 -32 144 -14 9,6 7,7 7,9 7,0
   0127 Skiptvet 62 13 58 15 7,7 6,5 9,5 8,7
   0128 Rakkestad 107 -14 85 -9 8,9 6,8 7,7 6,1
   0135 Råde 100 -17 121 34 8,8 6,4 7,4 8,7
   0136 Rygge 254 -13 221 -18 9,6 8,4 9,0 7,7
   0137 Våler 75 -8 71 -15 10,0 10,0 8,6 7,9
   0138 Hobøl 71 -24 62 -17 10,0 8,3 7,5 6,5
   0211 Vestby 225 -11 218 14 8,0 6,9 7,4 7,2
   0213 Ski 409 -56 416 -9 7,8 7,0 6,7 6,8
   0214 Ås 242 10 211 48 7,6 5,3 7,7 6,7
   0215 Frogn 217 -34 233 22 8,7 7,2 7,3 7,8
   0216 Nesodden 310 -24 277 -16 9,4 8,2 8,7 7,7
   0217 Oppegård 389 -67 356 -11 8,7 6,9 7,3 6,6
   0219 Bærum 1 611 -127 1 449 -26 7,6 6,4 6,9 6,2
   0220 Asker 720 -109 668 28 7,6 5,8 6,5 6,0
   0221 Aurskog-Høland 205 -13 176 22 8,1 5,6 7,3 6,3
   0226 Sørum 231 -36 233 17 9,0 7,2 7,5 7,6
   0227 Fet 149 7 154 21 6,5 6,1 6,7 6,9
   0228 Rælingen 233 -25 237 7 7,2 6,4 6,4 6,5
   0229 Enebakk 185 12 170 17 8,2 7,2 8,5 7,8
   0230 Lørenskog 512 -19 465 1 7,5 6,5 7,1 6,4
   0231 Skedsmo 747 -9 678 37 8,0 6,7 7,5 6,8
   0233 Nittedal 357 3 318 17 8,0 6,7 7,9 7,0
   0234 Gjerdrum 119 30 101 15 7,8 7,4 10,2 8,5
   0235 Ullensaker 533 51 477 26 8,6 8,0 9,2 8,2
   0236 Nes 315 - 302 16 8,5 7,7 8,2 7,8
   0237 Eidsvoll 321 -45 333 20 9,4 7,9 7,9 8,1
   0238 Nannestad 187 -43 195 2 10,5 8,8 8,1 8,4
   0239 Hurdal 36 -5 33 -4 7,9 7,2 6,8 6,3
   0301 Oslo 7 858 -412 7 288 3 7,0 6,1 6,5 5,9
   0402 Kongsvinger 310 -6 277 25 9,5 7,6 9,3 8,3
   0403 Hamar 509 -39 455 -22 9,6 8,3 8,7 7,8
   0412 Ringsaker 590 -32 573 36 9,9 8,5 9,3 8,9
   0415 Løten 126 -21 113 1 10,1 7,7 8,6 7,6
   0417 Stange 341 -10 313 -46 9,5 9,6 9,2 8,4
   0418 Nord-Odal 81 -13 63 -17 9,9 8,3 8,4 6,5
   0419 Sør-Odal 119 -22 115 -1 9,7 7,8 8,0 7,7
   0420 Eidskog 98 20 100 19 7,1 7,2 8,8 9,0
   0423 Grue 83 23 90 16 6,4 7,8 8,7 9,4
   0425 Åsnes 113 -20 115 23 10,0 6,9 8,6 8,7
   0426 Våler 52 -2 48 5 7,9 6,2 7,8 7,1
   0427 Elverum 359 4 324 4 9,3 8,3 9,2 8,2
   0428 Trysil 88 -18 90 5 8,5 7,1 6,9 7,4
   0429 Åmot 62 8 54 3 7,2 6,7 8,2 7,2
   0430 Stor-Elvdal 45 -5 42 9 10,7 6,9 9,3 8,8
   0432 Rendalen 30 13 29 -3 4,8 9,1 8,3 8,0
   0434 Engerdal 17 -3 18 7 7,5 4,1 6,1 6,6
   0436 Tolga 23 2 19 -4 6,8 7,4 7,3 6,0
   0437 Tynset 78 -18 64 -2 8,5 5,9 6,8 5,6
   0438 Alvdal 27 -25 37 2 11,0 7,1 5,4 7,9
   0439 Folldal 20 -9 28 8 9,6 6,4 6,3 8,8
   0441 Os 31 9 35 15 5,6 5,1 7,8 8,9
   0501 Lillehammer 465 -45 408 3 9,3 7,3 8,5 7,5
   0502 Gjøvik 509 -14 455 -62 9,3 9,1 8,8 7,8
   0511 Dovre 31 -4 25 -13 6,6 6,9 5,8 4,5
   0512 Lesja 22 -6 29 5 7,4 6,1 5,7 7,2
   0513 Skjåk 41 9 36 8 7,2 6,0 9,2 8,0
   0514 Lom 31 -2 25 -4 7,2 6,1 6,9 5,5
   0515 Vågå 39 -10 52 5 7,9 7,2 6,1 8,0
   0516 Nord-Fron 85 -24 79 3 9,8 6,7 7,6 6,9
   0517 Sel 83 -2 97 21 7,6 6,7 7,5 8,5
   0519 Sør-Fron 40 1 45 4 6,9 6,8 7,0 7,6
   0520 Ringebu 77 -5 73 17 10,0 6,9 9,3 8,9
   0521 Øyer 94 -1 91 -6 9,7 10,1 9,4 9,3
   0522 Gausdal 94 -7 71 -1 8,3 5,8 7,7 6,0
   0528 Østre Toten 263 -13 216 -10 9,5 7,7 9,0 7,4
   0529 Vestre Toten 192 -28 186 7 8,9 7,2 7,7 7,3
   0532 Jevnaker 113 -8 114 12 9,6 8,0 8,8 9,0
   0533 Lunner 185 40 161 13 8,1 8,2 10,1 8,7
   0534 Gran 256 22 217 14 9,0 7,7 9,5 8,2
   0536 Søndre Land 96 9 88 2 8,1 7,9 8,9 8,4
   0538 Nordre Land 106 1 86 -26 8,4 9,1 8,8 7,1
   0540 Sør-Aurdal 46 -7 38 -6 9,3 7,9 8,0 6,6
   0541 Etnedal 18 -1 13 5 7,5 3,2 7,3 5,3
   0542 Nord-Aurdal 124 -14 111 -3 10,0 8,2 9,2 7,9
   0543 Vestre Slidre 42 4 36 4 8,9 7,2 9,8 8,2
   0544 Øystre Slidre 47 -8 35 -1 8,2 5,5 6,9 5,2
   0545 Vang 24 1 17 - 7,4 5,3 7,6 5,4
   0602 Drammen 1 021 53 877 - 8,3 7,5 8,4 7,2
   0604 Kongsberg 373 -59 323 -34 8,7 7,1 7,3 6,3
   0605 Ringerike 503 -29 462 29 9,0 7,2 8,4 7,6
   0612 Hole 74 -7 74 11 6,9 5,4 6,2 6,2
   0615 Flå 19 16 14 9 1,5 2,7 9,8 7,3
   0616 Nes 53 8 58 20 5,8 4,9 6,9 7,6
   0617 Gol 54 3 51 15 5,2 3,7 5,4 5,2
   0618 Hemsedal 22 2 8 -7 4,8 3,8 4,9 1,9
   0619 Ål 56 -15 58 -7 7,4 6,6 5,6 5,8
   0620 Hol 65 -4 54 -1 6,8 5,5 6,4 5,5
   0621 Sigdal 46 -9 47 6 7,5 5,5 6,4 6,5
   0622 Krødsherad 33 -5 36 5 8,5 7,1 7,1 7,8
   0623 Modum 260 22 221 24 9,4 7,6 9,9 8,4
   0624 Øvre Eiker 301 48 277 57 8,1 7,0 9,4 8,6
   0625 Nedre Eiker 386 13 357 57 8,2 6,5 8,2 7,6
   0626 Lier 422 -2 410 28 8,9 7,9 8,6 8,2
   0627 Røyken 332 17 309 45 8,1 6,6 8,2 7,6
   0628 Hurum 154 24 150 34 7,3 6,4 8,4 8,1
   0631 Flesberg 42 14 29 -1 5,9 6,1 8,5 5,9
   0632 Rollag 20 6 14 6 4,7 2,6 6,6 4,6
   0633 Nore og Uvdal 28 -5 23 - 6,4 4,5 5,4 4,4
   0701 Horten 419 24 375 -2 8,3 7,8 8,6 7,8
   0702 Holmestrand 167 -8 167 -2 9,3 8,9 8,6 8,5
   0704 Tønsberg 581 -32 524 40 8,1 6,3 7,4 6,6
   0706 Sandefjord 534 - 509 - 6,7 6,3 6,5 6,2
   0709 Larvik 521 13 544 69 6,6 5,9 6,4 6,6
   0711 Svelvik 136 6 106 -3 10,1 8,5 10,1 8,0
   0713 Sande 153 -7 142 -7 10,4 9,7 9,8 9,1
   0714 Hof 43 -14 39 -6 9,5 7,6 7,0 6,5
   0716 Re 153 13 121 -16 8,3 8,0 8,7 6,9
   0719 Andebu 70 -25 76 -3 9,4 7,7 6,9 7,3
   0720 Stokke 159 -10 151 -15 8,2 8,0 7,3 6,8
   0722 Nøtterøy 266 -23 270 44 7,2 5,5 6,4 6,5
   0723 Tjøme 74 2 84 24 8,5 7,0 8,7 9,7
   0728 Lardal 22 -7 20 1 6,4 4,1 4,8 4,4
   0805 Porsgrunn 533 -84 506 -30 9,7 8,3 8,0 7,5
   0806 Skien 766 -24 666 -13 8,1 6,9 7,7 6,6
   0807 Notodden 278 7 250 25 11,2 9,2 11,3 10,3
   0811 Siljan 32 -12 38 4 8,9 6,9 6,5 7,5
   0814 Bamble 223 -2 201 20 8,3 6,6 8,1 7,3
   0815 Kragerø 130 -15 122 -16 8,1 7,4 7,0 6,4
   0817 Drangedal 40 -17 33 -13 8,1 6,4 5,4 4,4
   0819 Nome 112 -19 85 -25 10,8 8,8 8,8 6,6
   0821 Bø 80 -11 68 -12 8,8 7,4 7,6 6,4
   0822 Sauherad 75 7 61 4 8,7 7,3 9,4 7,7
   0826 Tinn 121 -8 103 1 10,3 8,0 9,7 8,2
   0827 Hjartdal 29 - 32 3 10,4 10,1 10,2 11,2
   0828 Seljord 39 -6 34 -1 8,6 6,7 7,2 6,1
   0829 Kviteseid 30 -1 27 -2 6,7 6,2 6,2 5,6
   0830 Nissedal 20 5 13 -5 6,3 7,0 7,8 5,1
   0831 Fyresdal 19 9 18 1 4,3 6,9 7,2 6,9
   0833 Tokke 29 1 27 -8 6,0 7,4 6,0 5,5
   0834 Vinje 32 -16 45 8 6,5 5,0 4,2 5,8
   0901 Risør 76 -31 72 -3 8,8 6,0 6,1 5,7
   0904 Grimstad 256 1 247 15 7,4 6,4 6,8 6,5
   0906 Arendal 607 - 604 58 7,8 6,9 7,6 7,6
   0911 Gjerstad 43 4 32 7 9,2 5,8 9,4 7,1
   0912 Vegårshei 31 -1 22 - 9,5 6,3 8,8 6,3
   0914 Tvedestrand 74 1 61 -4 7,1 6,2 7,1 5,7
   0919 Froland 83 1 63 -20 9,5 9,4 9,3 7,2
   0926 Lillesand 112 -21 128 10 7,7 6,7 6,2 6,9
   0928 Birkenes 60 -11 52 -10 9,1 7,7 7,4 6,3
   0929 Åmli 36 11 24 3 9,0 7,2 12,2 8,1
   0935 Iveland 18 -3 14 -1 10,3 7,4 9,0 7,3
   0937 Evje og Hornnes 28 -6 21 -11 5,6 5,1 4,5 3,3
   0938 Bygland 15 -1 17 3 7,0 6,0 6,8 7,7
   0940 Valle 26 12 18 3 5,1 5,4 9,6 6,9
   0941 Bykle 13 1 9 -1 5,4 4,5 5,8 4,2
   1001 Kristiansand 1 151 -58 1 099 69 8,1 6,6 7,4 6,9
   1002 Mandal 222 4 185 19 8,8 6,5 8,4 6,9
   1003 Farsund 105 -22 91 -2 7,9 5,7 6,3 5,5
   1004 Flekkefjord 143 16 110 2 7,8 6,4 8,5 6,5
   1014 Vennesla 189 12 170 2 7,9 7,4 8,2 7,2
   1017 Songdalen 93 -21 99 -6 11,6 10,2 9,2 9,7
   1018 Søgne 134 -2 120 -12 7,5 7,1 7,0 6,3
   1021 Marnardal 30 -6 28 3 11,0 7,4 8,3 7,6
   1026 Åseral 10 5 11 4 3,5 4,6 6,3 6,9
   1027 Audnedal 17 -5 22 2 8,0 7,2 5,7 7,1
   1029 Lindesnes 48 -13 57 -9 8,0 8,5 6,1 7,2
   1032 Lyngdal 121 1 88 -22 9,0 8,0 8,9 6,5
   1034 Hægebostad 30 13 23 - 6,1 8,2 10,2 8,0
   1037 Kvinesdal 80 9 61 1 7,2 5,8 7,9 6,0
   1046 Sirdal 21 - 21 5 6,2 4,5 5,9 5,4
   1101 Eigersund 180 8 147 12 6,6 5,1 6,6 5,3
   1102 Sandnes 708 -23 622 7 6,0 4,9 5,5 4,8
   1103 Stavanger 1 515 62 1 305 32 6,0 5,2 6,0 5,1
   1106 Haugesund 427 -15 377 -18 7,1 6,3 6,5 5,8
   1111 Sokndal 40 10 28 1 5,5 4,6 6,9 4,7
   1112 Lund 38 -4 34 -8 7,2 7,0 6,0 5,3
   1114 Bjerkreim 21 -7 15 -11 5,9 5,5 4,2 3,0
   1119 Hå 200 6 176 -5 6,1 5,8 6,2 5,4
   1120 Klepp 202 35 165 -4 5,4 5,4 6,2 5,1
   1121 Time 192 18 167 21 5,5 4,6 5,8 5,0
   1122 Gjesdal 131 -2 107 -4 6,7 5,5 6,1 4,9
   1124 Sola 217 -21 228 15 5,9 5,2 5,0 5,2
   1127 Randaberg 131 25 108 9 5,6 5,1 6,5 5,4
   1129 Forsand 15 3 10 -1 6,3 5,5 7,1 4,8
   1130 Strand 94 -13 95 -16 5,3 5,4 4,4 4,4
   1133 Hjelmeland 22 -9 17 1 6,2 3,1 4,2 3,3
   1134 Suldal 28 2 27 -1 3,4 3,5 3,6 3,4
   1135 Sauda 55 - 40 -7 6,0 5,0 5,8 4,3
   1141 Finnøy 39 15 25 4 4,9 4,2 7,6 4,7
   1142 Rennesøy 41 8 33 1 4,9 4,8 5,9 4,7
   1144 Kvitsøy 4 -2 5 -1 6,4 6,1 3,8 4,5
   1145 Bokn 9 1 8 5 6,2 2,3 6,6 5,5
   1146 Tysvær 97 -15 109 14 6,3 5,3 5,2 5,8
   1149 Karmøy 438 2 401 -7 6,3 5,7 5,9 5,4
   1151 Utsira 2 -2 1 - 9,5 2,3 4,7 2,2
   1160 Vindafjord 89 10 67 9 5,1 3,7 5,7 4,2
   1201 Bergen 3 863 -36 3 628 240 7,7 6,6 7,3 6,9
   1211 Etne 29 -3 32 7 4,7 3,7 4,0 4,4
   1216 Sveio 58 -1 51 3 6,8 5,4 6,3 5,6
   1219 Bømlo 110 -25 94 -31 7,3 6,7 5,7 4,9
   1221 Stord 258 15 206 9 7,7 6,1 7,7 6,2
   1222 Fitjar 31 3 24 7 5,7 3,4 6,1 4,6
   1223 Tysnes 33 5 25 -5 5,7 6,1 6,7 5,0
   1224 Kvinnherad 169 -3 152 8 7,2 5,9 6,7 5,9
   1227 Jondal 14 -2 8 -2 8,8 5,3 7,2 4,1
   1228 Odda 73 3 70 2 5,1 4,6 5,3 4,9
   1231 Ullensvang 38 1 35 -2 5,9 5,7 5,6 5,2
   1232 Eidfjord 10 -3 11 4 7,3 3,8 5,1 5,4
   1233 Ulvik 14 -4 14 -1 8,9 7,4 6,6 6,5
   1234 Granvin 10 2 12 8 4,5 2,2 5,3 6,4
   1235 Voss 152 10 140 -3 5,2 5,2 5,5 4,9
   1238 Kvam 132 -12 105 7 9,2 6,1 8,4 6,4
   1241 Fusa 49 4 54 14 6,2 5,4 6,6 7,1
   1242 Samnanger 28 -4 35 -1 7,0 7,4 5,9 7,0
   1243 Os 218 -40 239 25 7,9 6,4 6,6 7,1
   1244 Austevoll 47 -1 47 -11 6,0 7,1 5,7 5,8
   1245 Sund 93 -11 93 -1 9,7 8,6 8,1 8,0
   1246 Fjell 372 46 344 44 8,1 7,2 8,6 7,9
   1247 Askøy 406 60 380 33 7,7 7,5 8,5 7,9
   1251 Vaksdal 68 -3 53 -8 10,4 8,7 9,7 6,9
   1252 Modalen 12 11 8 6 1,6 2,9 21,1 11,9
   1253 Osterøy 96 -24 98 -6 9,2 7,9 6,7 6,8
   1256 Meland 112 17 104 31 8,1 6,0 8,9 8,3
   1259 Øygarden 72 6 68 -1 8,9 8,9 8,9 8,4
   1260 Radøy 86 7 81 14 9,2 7,4 9,3 8,7
   1263 Lindås 202 11 184 14 7,5 6,3 7,3 6,7
   1264 Austrheim 32 1 30 17 6,4 2,7 6,3 6,0
   1265 Fedje 5 -2 5 2 7,0 2,9 4,9 4,8
   1266 Masfjorden 24 5 21 7 6,3 4,5 7,7 6,5
   1401 Flora 157 7 145 23 7,3 5,6 7,2 6,6
   1411 Gulen 44 -2 34 6 10,6 6,2 9,7 7,5
   1412 Solund 7 -7 9 -2 9,4 7,4 4,5 5,9
   1413 Hyllestad 16 -16 22 1 12,3 7,9 5,9 8,1
   1416 Høyanger 71 -10 63 -9 9,5 8,2 8,1 7,0
   1417 Vik 29 -4 32 - 6,3 6,0 5,3 5,7
   1418 Balestrand 8 -6 17 5 4,7 4,0 2,6 5,3
   1419 Leikanger 35 -3 27 -15 7,6 8,1 6,8 5,3
   1420 Sogndal 106 2 89 15 7,1 5,0 7,1 5,9
   1421 Aurland 21 1 16 - 6,0 4,6 6,3 4,7
   1422 Lærdal 31 -9 35 8 8,8 5,7 7,2 7,9
   1424 Årdal 54 -29 54 -13 7,6 5,8 4,9 5,0
   1426 Luster 58 5 52 4 5,6 5,0 6,0 5,4
   1428 Askvoll 30 -3 32 6 6,1 4,7 5,4 5,8
   1429 Fjaler 25 -17 15 -18 8,3 6,6 5,1 3,0
   1430 Gaular 32 -11 32 -6 8,3 7,2 5,9 5,9
   1431 Jølster 43 9 38 16 5,8 3,8 7,1 6,3
   1432 Førde 194 1 175 4 7,3 6,4 7,0 6,4
   1433 Naustdal 51 15 42 -7 6,5 8,9 9,0 7,5
   1438 Bremanger 49 11 33 -5 5,8 5,9 7,7 5,3
   1439 Vågsøy 70 -5 59 -10 7,1 6,3 6,4 5,3
   1441 Selje 37 11 27 7 5,9 4,3 7,5 5,6
   1443 Eid 98 15 57 -16 7,1 6,2 8,4 4,9
   1444 Hornindal 10 -2 11 1 5,6 4,5 4,4 4,8
   1445 Gloppen 62 -4 70 16 5,9 4,8 5,3 6,1
   1449 Stryn 91 10 72 -9 6,2 6,1 6,8 5,3
   1502 Molde 471 15 379 -12 8,7 7,4 8,8 7,0
   1503 Kristiansund 318 47 296 31 8,4 8,1 9,6 8,9
   1504 Ålesund 643 -13 614 63 7,8 6,4 7,2 6,8
   1511 Vanylven 45 -5 54 11 9,1 7,5 7,4 8,8
   1514 Sande 43 -8 31 -3 11,4 7,4 9,3 6,3
   1515 Herøy 142 4 131 25 9,8 7,4 9,4 8,7
   1516 Ulstein 110 9 99 6 7,8 7,2 8,2 7,3
   1517 Hareid 69 13 66 15 6,6 5,9 7,8 7,4
   1519 Volda 142 17 111 - 8,0 6,9 8,7 6,9
   1520 Ørsta 197 -7 188 31 11,2 8,4 10,5 10,0
   1523 Ørskog 44 4 32 2 8,7 6,3 9,3 6,7
   1524 Norddal 30 6 27 11 6,5 4,3 8,0 7,0
   1525 Stranda 63 -15 68 -11 8,1 8,0 6,5 7,0
   1526 Stordal 15 2 22 2 6,6 10,0 7,4 11,0
   1528 Sykkylven 125 -12 133 5 8,2 7,7 7,4 7,7
   1529 Skodje 53 2 43 -7 7,1 6,7 7,0 5,6
   1531 Sula 105 4 95 -7 6,7 6,6 6,7 6,0
   1532 Giske 104 -13 85 -2 9,5 6,9 8,0 6,5
   1534 Haram 119 9 103 -7 7,0 6,8 7,2 6,2
   1535 Vestnes 128 -13 98 -23 11,2 9,4 10,1 7,6
   1539 Rauma 87 -8 101 13 7,1 6,4 6,3 7,2
   1543 Nesset 51 7 35 -12 8,2 8,8 9,4 6,4
   1545 Midsund 33 1 29 3 9,4 7,4 9,0 8,1
   1546 Sandøy 13 -11 9 -8 10,3 7,1 5,2 3,5
   1547 Aukra 54 -1 60 13 9,5 7,4 8,1 8,9
   1548 Fræna 117 -13 130 5 7,5 7,0 6,4 7,0
   1551 Eide 64 19 65 24 7,1 6,2 9,7 9,7
   1554 Averøy 77 -11 73 9 9,3 6,7 7,9 7,2
   1556 Frei 82 -2 71 7 8,2 6,3 7,8 6,6
   1557 Gjemnes 28 -5 24 -4 6,7 5,6 5,9 5,2
   1560 Tingvoll 48 -4 38 -12 9,2 8,7 8,4 6,7
   1563 Sunndal 81 -9 76 -6 6,4 5,6 5,6 5,2
   1566 Surnadal 76 4 73 18 7,1 5,1 7,4 7,0
   1567 Rindal 31 -3 29 2 9,4 7,4 8,6 7,8
   1571 Halsa 22 6 17 1 5,7 5,6 7,6 5,7
   1573 Smøla 35 10 32 20 6,8 3,2 9,1 8,4
   1576 Aure 53 24 31 -9 5,2 6,8 9,2 5,5
   1601 Trondheim 2 877 119 2 471 78 8,2 7,0 8,1 6,9
   1612 Hemne 58 2 48 2 7,7 6,2 7,7 6,4
   1613 Snillfjord 9 1 10 3 4,6 4,0 5,1 5,5
   1617 Hitra 66 -1 62 -4 9,2 8,9 8,8 8,4
   1620 Frøya 73 -8 62 - 11,0 8,6 10,0 8,2
   1621 Ørland 71 18 66 3 5,8 6,6 7,5 7,1
   1622 Agdenes 23 -1 22 -3 7,3 7,7 6,9 6,7
   1624 Rissa 86 -10 70 -11 9,3 7,7 7,6 6,1
   1627 Bjugn 75 -18 57 -13 11,8 8,8 9,7 7,4
   1630 Åfjord 27 -8 18 -6 6,5 4,3 4,9 3,2
   1632 Roan 13 -5 15 -1 10,7 9,8 8,2 9,6
   1633 Osen 13 -6 12 -2 10,3 7,4 7,5 7,0
   1634 Oppdal 104 14 116 40 7,4 6,2 8,0 9,1
   1635 Rennebu 33 3 28 -3 5,9 6,1 6,3 5,4
   1636 Meldal 58 -12 59 -5 10,4 9,1 8,3 8,3
   1638 Orkdal 191 16 145 -8 8,0 7,0 8,3 6,3
   1640 Røros 103 8 72 -2 7,6 5,9 8,2 5,7
   1644 Holtålen 32 -4 28 3 8,5 6,0 7,5 6,5
   1648 Midtre Gauldal 69 -13 63 10 7,6 4,9 6,3 5,7
   1653 Melhus 238 -21 201 -25 9,0 7,7 8,1 6,8
   1657 Skaun 103 -15 90 -10 9,5 8,0 8,2 7,1
   1662 Klæbu 123 8 113 20 10,1 8,1 10,4 9,6
   1663 Malvik 243 25 208 2 8,7 8,2 9,4 8,0
   1664 Selbu 70 11 67 9 7,4 7,1 8,6 8,0
   1665 Tydal 16 10 11 1 3,5 5,8 8,8 6,2
   1702 Steinkjer 282 -91 281 -19 9,7 7,7 7,2 7,1
   1703 Namsos 246 -32 253 27 10,5 8,6 9,5 9,4
   1711 Meråker 23 -13 21 -9 8,1 6,5 5,0 4,4
   1714 Stjørdal 381 49 326 39 8,4 7,1 9,3 7,9
   1717 Frosta 36 13 35 9 6,0 6,7 8,7 8,5
   1718 Leksvik 64 17 60 18 7,3 6,3 9,6 9,1
   1719 Levanger 275 -38 245 -17 9,1 7,4 7,9 6,9
   1721 Verdal 192 -5 195 21 8,0 6,9 7,5 7,6
   1723 Mosvik 14 1 21 15 7,7 3,5 8,3 11,8
   1724 Verran 36 -3 38 -3 10,6 10,6 9,7 9,9
   1725 Namdalseid 24 5 26 3 7,1 8,3 8,6 9,2
   1729 Inderøy 83 -15 93 15 9,0 7,1 7,5 8,2
   1736 Snåsa 22 -6 20 - 7,9 5,6 6,2 5,7
   1738 Lierne 24 5 25 9 7,1 5,8 8,5 9,2
   1739 Røyrvik 8 -3 4 -4 10,8 8,2 8,1 4,0
   1740 Namsskogan 15 7 13 -4 5,0 9,5 8,1 7,6
   1742 Grong 29 -15 38 5 10,0 7,3 6,3 8,2
   1743 Høylandet 18 -4 12 -1 9,7 5,7 7,7 5,0
   1744 Overhalla 67 17 62 17 7,0 6,3 9,0 8,3
   1748 Fosnes 18 3 15 7 12,6 7,0 15,9 13,3
   1749 Flatanger 24 8 20 14 8,5 3,0 12,2 10,2
   1750 Vikna 76 3 71 -1 9,7 9,3 9,9 9,2
   1751 Nærøy 85 14 82 26 8,4 6,5 9,6 9,0
   1755 Leka 6 - 10 7 6,9 3,2 6,9 11,8
   1804 Bodø 755 -64 724 -32 8,2 7,4 7,3 6,9
   1805 Narvik 413 -12 345 -5 12,1 9,9 11,4 9,3
   1811 Bindal 18 -4 18 -3 8,5 8,0 6,3 6,7
   1812 Sømna 16 -8 18 -11 6,4 7,8 4,4 4,9
   1813 Brønnøy 140 8 135 13 9,3 8,3 9,4 8,8
   1815 Vega 18 6 16 8 5,7 3,7 8,7 7,5
   1816 Vevelstad 11 5 5 -2 8,0 9,1 13,8 6,1
   1818 Herøy 23 -5 24 -1 9,8 8,7 7,5 8,3
   1820 Alstahaug 109 -1 107 25 7,8 5,7 7,3 7,3
   1822 Leirfjord 32 9 25 - 6,8 7,4 9,2 7,0
   1824 Vefsn 195 -15 165 -23 7,9 7,0 7,2 6,0
   1825 Grane 20 1 14 -3 7,5 6,6 7,8 5,3
   1826 Hattfjelldal 12 -7 15 -2 7,4 6,8 4,7 5,6
   1827 Dønna 19 -7 15 -3 10,1 7,0 7,4 5,7
   1828 Nesna 31 9 24 2 7,4 7,1 9,5 7,3
   1832 Hemnes 71 9 57 -9 8,1 8,5 9,9 8,1
   1833 Rana 467 52 430 26 8,6 8,2 9,5 8,7
   1834 Lurøy 32 6 24 2 7,3 6,2 8,8 6,6
   1835 Træna 6 1 5 -2 6,0 9,6 7,3 6,0
   1836 Rødøy 11 4 6 -5 3,3 4,9 5,2 2,8
   1837 Meløy 106 3 106 15 9,1 7,6 8,7 8,6
   1838 Gildeskål 27 -4 25 1 8,5 6,4 7,1 6,7
   1839 Beiarn 15 -4 11 -2 10,6 7,1 7,9 5,4
   1840 Saltdal 62 -8 58 -2 7,4 6,3 6,5 6,1
   1841 Fauske 141 -1 138 11 8,3 7,2 7,9 7,7
   1845 Sørfold 25 -7 21 -7 8,8 7,3 6,9 5,7
   1848 Steigen 40 8 31 -3 7,5 7,7 9,2 7,0
   1849 Hamarøy 13 1 14 2 3,9 3,9 4,3 4,6
   1850 Tysfjord 18 1 23 9 5,0 4,1 5,5 6,8
   1851 Lødingen 48 5 30 -4 11,0 8,4 12,0 7,4
   1852 Tjeldsund 16 -3 19 2 8,9 7,9 6,8 8,3
   1853 Evenes 30 10 25 7 8,4 7,4 12,2 10,5
   1854 Ballangen 50 13 39 - 8,7 9,0 11,7 8,8
   1856 Røst 3 -1 5 4 3,3 0,8 2,7 4,1
   1857 Værøy 14 12 10 3 1,6 5,8 11,1 7,7
   1859 Flakstad 11 -2 9 -4 6,3 6,3 5,0 3,8
   1860 Vestvågøy 164 -8 141 -5 9,1 7,8 8,4 7,2
   1865 Vågan 130 -4 104 -38 8,4 8,7 8,1 6,4
   1866 Hadsel 163 49 153 66 7,7 5,7 10,3 9,6
   1867 Bø 27 -5 32 2 6,9 6,6 5,7 6,7
   1868 Øksnes 91 16 80 4 9,7 10,0 11,7 10,1
   1870 Sortland 158 8 156 27 7,9 6,8 8,4 8,0
   1871 Andøy 65 -12 58 -2 8,6 6,8 7,2 6,4
   1874 Moskenes 8 3 13 8 2,8 2,5 4,3 6,5
   1901 Harstad 425 6 365 11 9,2 7,6 8,8 7,8
   1902 Tromsø 1 267 4 1 102 -8 8,7 7,6 8,4 7,2
   1911 Kvæfjord 56 -1 44 -5 9,8 8,4 9,1 7,3
   1913 Skånland 67 14 64 13 9,7 9,0 11,8 11,2
   1915 Bjarkøy 6 -1 6 -1 8,1 7,9 6,6 6,7
   1917 Ibestad 24 -1 26 9 9,8 6,5 9,3 10,0
   1919 Gratangen 18 -2 25 17 10,9 4,2 10,2 13,5
   1920 Lavangen 21 6 14 - 8,2 7,7 12,7 7,9
   1922 Bardu 71 -1 66 11 9,4 7,2 8,8 8,0
   1923 Salangen 35 4 32 9 7,1 5,1 7,6 6,9
   1924 Målselv 131 30 113 34 7,9 6,2 10,1 8,7
   1925 Sørreisa 66 14 51 17 8,9 5,7 10,7 8,2
   1926 Dyrøy 23 8 26 7 6,8 8,3 10,0 11,6
   1927 Tranøy 31 -1 24 4 11,6 7,1 10,4 8,2
   1928 Torsken 24 7 24 15 11,3 5,7 15,3 15,6
   1929 Berg 10 -18 11 -16 16,0 14,6 6,2 6,5
   1931 Lenvik 195 -19 214 40 11,0 8,6 9,7 10,4
   1933 Balsfjord 69 2 64 -9 7,1 7,7 6,9 6,3
   1936 Karlsøy 34 - 29 - 9,0 7,3 8,8 7,4
   1938 Lyngen 31 -22 38 5 10,3 6,4 5,7 7,0
   1939 Storfjord 29 -8 20 -16 10,3 10,2 8,1 5,6
   1940 Gáivuotna Kåfjord 40 12 21 -1 7,8 5,8 10,4 5,3
   1941 Skjervøy 39 -13 33 -4 11,3 7,6 7,8 7,0
   1942 Nordreisa 84 -16 81 - 11,1 8,8 9,2 8,7
   1943 Kvænangen 21 -1 13 -8 9,7 9,1 8,9 5,6
   2002 Vardø 43 6 33 12 9,4 5,3 10,8 8,1
   2003 Vadsø 81 -6 72 5 6,9 5,2 6,5 5,7
   2004 Hammerfest 159 8 150 9 7,5 7,0 7,6 7,3
   2011 Guovdageaidnu Kautokeino 30 -14 22 3 8,1 3,7 5,9 4,3
   2012 Alta 371 -31 348 33 11,7 9,0 10,4 9,7
   2014 Loppa 16 - 18 9 10,3 5,7 10,3 11,7
   2015 Hasvik 11 - 9 -5 7,0 9,0 6,9 5,5
   2017 Kvalsund 23 7 8 -3 8,7 5,8 11,8 4,0
   2018 Måsøy 13 - 10 -2 6,0 5,5 6,1 4,6
   2019 Nordkapp 56 11 50 8 7,7 6,8 9,8 8,5
   2020 Porsanger Porsángu Porsanki 64 -29 66 5 12,0 7,8 8,1 8,3
   2021 Kárásjohka Karasjok 37 -14 41 2 9,1 7,0 6,8 7,5
   2022 Lebesby 11 -4 13 2 7,0 4,8 4,6 5,5
   2023 Gamvik 14 6 8 -5 4,6 7,0 8,0 4,5
   2024 Berlevåg 10 3 9 3 3,9 3,3 5,4 4,7
   2025 Deatnu Tana 40 -4 38 -7 7,9 8,0 7,2 6,8
   2027 Unjárga Nesseby 12 -7 6 -4 11,0 5,9 7,1 3,7
   2028 Båtsfjord 24 -12 28 - 9,1 6,8 6,3 7,4
   2030 Sør-Varanger 218 - 174 11 10,8 8,3 10,8 8,3