23   Employees with sickness absence certified by a doctor, by municipal of residence. Figures and per cent. Quarterly figures.

  Quarter 1 2007 Quarter 2 2007 Per cent
Municipality Employees
with
sickness
absence
Change
last
year
Employees
with
sickness
absence
Change
last
year
Quarter 1 2006 Quarter 2 2006 Quarter 1 2007 Quarter 2 2007
TOTAL 116 079 -3 969 108 263 2 670 6,2 5,4 5,8 5,4
    Ugyldig 10 - 7 -2 5,8 4,7 5,2 3,3
   0101 Halden 713 25 631 37 6,3 5,3 6,3 5,6
   0104 Moss 757 -39 756 59 6,9 5,9 6,3 6,3
   0105 Sarpsborg 1 478 -61 1 342 -60 7,6 6,8 7,1 6,4
   0106 Fredrikstad 2 005 -31 1 837 56 7,2 6,2 6,9 6,3
   0111 Hvaler 115 23 101 16 6,1 5,4 7,4 6,4
   0118 Aremark 54 20 42 18 6,2 4,3 9,4 7,1
   0119 Marker 66 -4 50 -14 5,3 4,8 5,0 3,8
   0121 Rømskog 12 -5 7 -1 6,6 3,1 4,7 2,7
   0122 Trøgstad 116 -25 102 -21 7,0 6,0 5,6 5,0
   0123 Spydeberg 130 -19 122 -11 7,5 6,6 6,3 5,8
   0124 Askim 371 -41 383 -47 7,2 7,3 6,3 6,4
   0125 Eidsberg 281 -40 249 -19 7,8 6,4 6,7 5,9
   0127 Skiptvet 96 1 88 - 6,9 6,3 6,8 6,2
   0128 Rakkestad 161 -52 152 -17 7,6 6,0 5,6 5,3
   0135 Råde 182 -18 197 36 7,3 5,7 6,4 6,9
   0136 Rygge 383 -28 373 9 7,2 6,3 6,6 6,4
   0137 Våler 125 -21 124 -14 8,4 7,6 6,8 6,6
   0138 Hobøl 118 -29 108 -14 7,6 6,2 6,0 5,5
   0211 Vestby 355 -12 328 10 6,1 5,3 5,8 5,4
   0213 Ski 651 -61 656 6 5,8 5,3 5,2 5,2
   0214 Ås 372 -16 336 60 6,1 4,3 5,8 5,2
   0215 Frogn 324 -50 347 23 6,4 5,5 5,4 5,8
   0216 Nesodden 463 -51 415 -41 7,4 6,5 6,5 5,8
   0217 Oppegård 582 -99 555 -29 6,4 5,4 5,4 5,1
   0219 Bærum 2 325 -141 2 123 7 5,3 4,5 4,9 4,5
   0220 Asker 1 058 -149 1 004 32 5,4 4,3 4,6 4,4
   0221 Aurskog-Høland 332 -47 288 4 6,7 5,0 5,7 5,0
   0226 Sørum 355 -38 349 18 6,5 5,4 5,6 5,4
   0227 Fet 246 6 249 14 5,3 5,2 5,3 5,4
   0228 Rælingen 376 -41 366 -7 5,8 5,1 5,1 4,9
   0229 Enebakk 289 -8 264 -2 6,7 6,0 6,3 5,8
   0230 Lørenskog 738 -80 712 -29 5,7 5,1 5,0 4,8
   0231 Skedsmo 1 157 -44 1 109 47 6,1 5,3 5,6 5,3
   0233 Nittedal 568 -31 520 17 6,6 5,5 6,1 5,5
   0234 Gjerdrum 167 16 150 14 6,4 5,7 6,9 6,2
   0235 Ullensaker 833 51 724 28 6,8 6,0 7,0 6,0
   0236 Nes 510 -56 490 - 7,3 6,3 6,4 6,1
   0237 Eidsvoll 539 -79 552 10 7,5 6,4 6,2 6,3
   0238 Nannestad 317 -47 317 17 8,0 6,5 6,5 6,5
   0239 Hurdal 73 -4 65 4 7,3 5,7 6,7 6,0
   0301 Oslo 12 181 -800 11 654 134 5,4 4,7 4,9 4,6
   0402 Kongsvinger 484 -36 443 -8 7,7 6,6 7,1 6,5
   0403 Hamar 758 -101 695 -59 7,4 6,4 6,4 5,9
   0412 Ringsaker 995 -86 984 71 8,3 6,9 7,5 7,4
   0415 Løten 208 -24 196 20 7,8 5,9 6,9 6,4
   0417 Stange 557 -45 520 -40 8,1 7,4 7,4 6,8
   0418 Nord-Odal 163 -12 118 -34 8,7 7,6 8,1 5,8
   0419 Sør-Odal 211 -33 208 9 7,9 6,3 6,7 6,5
   0420 Eidskog 168 18 185 46 6,6 6,1 7,3 8,1
   0423 Grue 126 15 134 13 5,9 6,4 6,6 7,0
   0425 Åsnes 176 -56 183 30 8,5 5,6 6,5 6,8
   0426 Våler 86 -12 93 5 6,8 6,1 6,1 6,6
   0427 Elverum 573 -13 535 22 7,5 6,5 7,2 6,7
   0428 Trysil 154 -31 147 -10 7,2 6,4 5,9 5,9
   0429 Åmot 101 2 88 2 6,1 5,2 6,1 5,3
   0430 Stor-Elvdal 67 -22 60 -6 9,3 6,7 6,9 6,2
   0432 Rendalen 49 17 41 -3 4,6 6,3 6,9 5,8
   0434 Engerdal 25 -9 29 7 6,4 4,2 4,7 5,5
   0436 Tolga 38 6 29 -6 5,6 6,0 6,6 5,0
   0437 Tynset 138 1 107 4 6,4 4,8 6,3 4,9
   0438 Alvdal 47 -27 55 -2 7,9 5,9 4,8 5,8
   0439 Folldal 31 -12 38 5 7,1 5,3 4,9 6,0
   0441 Os 50 9 49 17 5,3 4,2 6,3 6,2
   0501 Lillehammer 711 -49 627 17 7,0 5,5 6,5 5,7
   0502 Gjøvik 830 -29 719 -100 7,4 7,0 7,0 6,0
   0511 Dovre 50 -12 42 -11 6,0 4,9 4,7 3,9
   0512 Lesja 32 -14 46 10 6,2 4,6 4,1 5,7
   0513 Skjåk 57 2 52 1 6,2 5,5 6,3 5,8
   0514 Lom 55 -1 43 2 5,9 4,1 5,9 4,5
   0515 Vågå 71 -14 85 1 6,4 6,2 5,3 6,2
   0516 Nord-Fron 153 -30 147 11 8,0 5,8 6,6 6,3
   0517 Sel 167 11 166 25 6,8 5,9 7,2 7,0
   0519 Sør-Fron 90 15 77 10 6,3 5,5 7,6 6,5
   0520 Ringebu 124 -1 114 20 7,6 5,7 7,3 6,8
   0521 Øyer 152 7 150 17 7,3 6,7 7,4 7,5
   0522 Gausdal 166 -9 131 5 7,0 5,0 6,7 5,4
   0528 Østre Toten 450 -25 377 -23 8,0 6,7 7,5 6,3
   0529 Vestre Toten 356 -18 329 -2 7,1 6,2 6,7 6,1
   0532 Jevnaker 183 -22 182 1 8,0 7,0 7,2 7,2
   0533 Lunner 284 35 273 33 6,7 6,4 7,5 7,2
   0534 Gran 389 4 355 20 7,3 6,3 7,2 6,6
   0536 Søndre Land 170 10 158 1 7,2 7,0 7,6 7,1
   0538 Nordre Land 192 -3 155 -41 7,7 7,7 7,6 6,1
   0540 Sør-Aurdal 84 2 74 5 7,1 6,0 7,2 6,3
   0541 Etnedal 20 -9 18 -4 6,2 4,7 4,2 3,8
   0542 Nord-Aurdal 216 -5 186 5 8,3 6,7 8,3 7,0
   0543 Vestre Slidre 64 -5 52 -7 8,3 6,8 7,6 6,1
   0544 Øystre Slidre 74 -10 67 12 6,5 4,3 5,6 5,1
   0545 Vang 31 -7 23 -7 6,3 4,9 5,2 3,9
   0602 Drammen 1 677 20 1 495 15 6,9 6,1 6,6 5,9
   0604 Kongsberg 582 -92 526 -4 6,4 5,0 5,3 4,8
   0605 Ringerike 815 -49 749 35 7,2 5,8 6,6 6,1
   0612 Hole 120 -14 122 18 5,7 4,4 5,0 5,0
   0615 Flå 32 19 22 11 3,3 2,8 8,0 5,6
   0616 Nes 86 12 91 22 4,9 4,5 5,7 6,1
   0617 Gol 88 -3 82 17 4,7 3,3 4,4 4,1
   0618 Hemsedal 39 7 25 2 3,8 2,9 4,4 3,0
   0619 Ål 84 -26 83 -22 5,8 5,4 4,3 4,2
   0620 Hol 96 -3 82 -2 5,0 4,3 4,7 4,2
   0621 Sigdal 64 -16 67 4 5,5 4,3 4,4 4,5
   0622 Krødsherad 62 7 56 10 6,2 5,2 6,8 6,1
   0623 Modum 410 -9 398 29 7,9 6,8 7,5 7,3
   0624 Øvre Eiker 525 102 484 86 6,5 6,1 7,8 7,2
   0625 Nedre Eiker 615 -14 630 81 6,6 5,7 6,3 6,4
   0626 Lier 640 -13 644 23 6,7 6,3 6,3 6,3
   0627 Røyken 521 4 499 41 6,5 5,6 6,3 6,0
   0628 Hurum 239 -6 234 20 6,5 5,7 6,2 6,1
   0631 Flesberg 68 15 47 -3 5,2 4,8 6,4 4,4
   0632 Rollag 29 - 22 6 5,0 2,7 4,8 3,6
   0633 Nore og Uvdal 45 -4 34 -4 4,9 3,8 4,4 3,3
   0701 Horten 643 -20 588 -54 6,7 6,4 6,3 5,8
   0702 Holmestrand 278 -3 259 -7 7,2 6,8 7,0 6,4
   0704 Tønsberg 911 -43 833 53 6,2 5,0 5,7 5,1
   0706 Sandefjord 806 -68 800 -24 5,3 4,9 4,7 4,7
   0709 Larvik 907 -13 910 85 5,7 5,0 5,4 5,4
   0711 Svelvik 204 -26 192 5 8,7 7,1 7,6 7,1
   0713 Sande 246 -18 236 -12 8,3 7,8 7,6 7,2
   0714 Hof 82 -21 73 -10 8,2 6,6 6,4 5,8
   0716 Re 238 23 188 -15 6,3 5,8 6,7 5,3
   0719 Andebu 124 -29 120 -14 7,1 6,2 5,8 5,5
   0720 Stokke 260 -26 226 -49 6,6 6,3 5,8 5,0
   0722 Nøtterøy 421 -31 431 55 5,6 4,6 5,1 5,2
   0723 Tjøme 110 -1 120 26 6,4 5,4 6,3 6,8
   0728 Lardal 44 -13 39 -2 6,0 4,2 4,6 4,0
   0805 Porsgrunn 854 -154 823 -61 7,5 6,5 6,1 5,8
   0806 Skien 1 247 -79 1 126 9 6,6 5,5 6,0 5,4
   0807 Notodden 441 10 369 - 8,9 7,5 8,9 7,5
   0811 Siljan 58 -19 59 1 7,6 5,7 5,7 5,7
   0814 Bamble 341 -18 329 38 6,3 5,0 5,9 5,6
   0815 Kragerø 242 -10 207 -22 6,7 5,9 6,2 5,2
   0817 Drangedal 77 -18 71 -15 6,4 5,7 5,1 4,6
   0819 Nome 198 -13 178 -2 8,4 7,0 7,6 6,8
   0821 Bø 140 -20 116 -14 7,6 5,8 6,5 5,3
   0822 Sauherad 114 -3 106 9 7,2 5,9 6,8 6,4
   0826 Tinn 177 -29 148 -11 8,2 6,2 7,0 5,9
   0827 Hjartdal 46 5 53 16 7,1 6,2 7,8 8,7
   0828 Seljord 68 -18 63 -2 7,7 5,8 6,0 5,5
   0829 Kviteseid 46 -6 41 -5 5,3 4,6 4,5 4,0
   0830 Nissedal 36 7 19 -11 5,7 5,6 6,7 3,6
   0831 Fyresdal 31 13 36 7 3,5 5,5 5,6 6,5
   0833 Tokke 44 - 43 -6 4,6 4,9 4,4 4,3
   0834 Vinje 60 -12 70 16 4,9 3,6 4,0 4,6
   0901 Risør 137 -38 127 -3 6,8 5,0 5,3 4,8
   0904 Grimstad 440 19 419 8 5,7 5,4 5,5 5,2
   0906 Arendal 1 033 34 980 80 6,2 5,5 6,3 5,9
   0911 Gjerstad 65 -7 69 10 7,4 6,0 6,5 6,9
   0912 Vegårshei 40 -11 30 -8 7,0 5,0 5,3 4,0
   0914 Tvedestrand 126 -7 110 -12 6,1 5,4 5,6 4,9
   0919 Froland 135 -5 112 -22 7,6 7,1 7,0 5,8
   0926 Lillesand 198 -26 231 32 6,1 5,3 5,2 6,0
   0928 Birkenes 90 -15 99 -7 6,2 6,0 5,0 5,4
   0929 Åmli 52 1 37 -5 8,6 6,8 8,2 5,9
   0935 Iveland 33 2 33 7 6,8 5,7 7,1 7,1
   0937 Evje og Hornnes 42 -15 33 -24 4,5 4,3 3,2 2,5
   0938 Bygland 23 - 25 6 4,8 4,0 4,8 5,2
   0940 Valle 47 21 29 2 4,7 4,9 8,7 5,5
   0941 Bykle 19 - 13 -4 4,3 3,9 4,2 3,0
   1001 Kristiansand 1 856 -44 1 787 87 6,0 5,2 5,7 5,4
   1002 Mandal 349 -9 292 - 6,6 5,2 6,2 5,1
   1003 Farsund 190 -35 163 -11 6,2 4,8 5,1 4,4
   1004 Flekkefjord 232 25 191 7 6,0 5,2 6,4 5,2
   1014 Vennesla 302 -15 288 -5 6,4 5,9 5,9 5,6
   1017 Songdalen 165 -13 177 6 8,1 7,5 7,2 7,6
   1018 Søgne 208 -9 202 -1 5,5 5,0 5,0 4,8
   1021 Marnardal 71 14 59 5 7,6 7,0 8,8 7,3
   1026 Åseral 19 6 19 10 4,3 2,8 5,9 5,8
   1027 Audnedal 35 -3 36 3 6,3 5,4 5,4 5,4
   1029 Lindesnes 94 -17 100 -1 6,6 5,9 5,5 5,7
   1032 Lyngdal 186 -44 165 -28 8,1 6,6 6,3 5,6
   1034 Hægebostad 44 9 32 -6 5,7 6,2 6,9 5,0
   1037 Kvinesdal 124 -5 112 4 6,1 4,9 5,7 5,1
   1046 Sirdal 39 7 36 13 4,5 3,1 5,3 4,6
   1101 Eigersund 300 -1 270 10 5,4 4,5 5,1 4,5
   1102 Sandnes 1 166 -10 1 068 56 4,5 3,8 4,2 3,8
   1103 Stavanger 2 366 14 2 081 9 4,6 4,0 4,4 3,8
   1106 Haugesund 686 -35 626 22 5,5 4,5 4,9 4,5
   1111 Sokndal 53 5 47 1 3,9 3,6 4,1 3,6
   1112 Lund 57 -19 53 -16 6,0 5,4 4,3 3,9
   1114 Bjerkreim 38 -8 27 -13 4,6 3,9 3,6 2,6
   1119 Hå 343 27 285 -10 4,7 4,4 4,9 4,1
   1120 Klepp 321 31 275 12 4,4 3,9 4,6 3,9
   1121 Time 321 33 287 34 4,2 3,7 4,5 4,0
   1122 Gjesdal 195 -14 186 5 4,9 4,1 4,2 4,0
   1124 Sola 355 -36 357 -6 4,4 4,0 3,8 3,7
   1127 Randaberg 199 14 182 22 4,6 3,9 4,7 4,3
   1129 Forsand 26 3 20 1 5,5 4,4 5,8 4,4
   1130 Strand 164 -23 161 -39 4,3 4,5 3,6 3,5
   1133 Hjelmeland 39 -6 32 1 4,4 2,9 3,7 3,0
   1134 Suldal 45 -10 46 -4 3,6 3,2 2,9 2,9
   1135 Sauda 94 -4 76 -4 5,0 4,0 4,7 3,8
   1141 Finnøy 52 10 42 9 4,2 3,3 5,1 4,0
   1142 Rennesøy 63 13 63 13 3,4 3,4 4,1 4,1
   1144 Kvitsøy 6 -1 6 -1 3,5 3,4 2,8 2,7
   1145 Bokn 15 4 11 5 4,0 2,1 5,0 3,5
   1146 Tysvær 170 -12 182 8 4,8 4,4 4,3 4,6
   1149 Karmøy 739 2 700 6 4,8 4,4 4,6 4,3
   1151 Utsira 3 -1 1 -1 4,3 2,1 3,2 1,0
   1160 Vindafjord 141 12 115 -8 3,9 3,6 4,2 3,4
   1201 Bergen 6 085 -91 5 760 230 5,8 5,2 5,5 5,2
   1211 Etne 52 - 50 2 3,5 3,2 3,3 3,2
   1216 Sveio 103 4 86 6 5,2 4,1 5,1 4,3
   1219 Bømlo 191 -21 173 -35 5,0 4,8 4,3 3,9
   1221 Stord 406 21 362 39 5,6 4,5 5,6 5,0
   1222 Fitjar 55 6 48 10 4,4 3,3 4,7 4,0
   1223 Tysnes 55 4 48 -2 4,9 4,7 5,1 4,4
   1224 Kvinnherad 266 -27 281 41 5,6 4,6 4,9 5,1
   1227 Jondal 26 2 14 -8 6,2 5,5 6,6 3,6
   1228 Odda 131 12 122 12 4,1 3,5 4,4 4,0
   1231 Ullensvang 59 -5 56 1 4,9 4,1 4,3 4,0
   1232 Eidfjord 14 -5 19 8 5,2 2,9 3,5 4,7
   1233 Ulvik 25 -2 20 -5 6,3 5,9 5,7 4,5
   1234 Granvin 16 -4 14 2 5,2 3,0 4,1 3,6
   1235 Voss 270 31 247 14 4,4 4,2 4,8 4,3
   1238 Kvam 210 -20 177 -7 6,8 5,4 6,2 5,1
   1241 Fusa 80 2 81 18 5,0 3,9 5,1 5,0
   1242 Samnanger 55 5 59 3 4,9 5,3 5,3 5,5
   1243 Os 343 -52 385 23 5,8 5,2 4,9 5,4
   1244 Austevoll 69 -6 71 -16 4,7 5,3 4,2 4,3
   1245 Sund 158 -13 158 -1 7,3 6,6 6,4 6,3
   1246 Fjell 561 7 548 47 6,4 5,6 6,1 5,9
   1247 Askøy 647 32 630 26 6,3 6,1 6,3 6,1
   1251 Vaksdal 103 -5 89 -8 7,2 6,3 6,6 5,5
   1252 Modalen 16 11 13 9 3,7 2,8 11,9 8,9
   1253 Osterøy 170 -33 179 4 6,9 5,9 5,5 5,7
   1256 Meland 172 16 166 41 6,1 4,7 6,4 6,1
   1259 Øygarden 101 -4 108 5 6,5 6,2 5,9 6,2
   1260 Radøy 145 11 136 6 7,2 6,8 7,4 6,8
   1263 Lindås 343 28 307 -16 5,5 5,4 5,6 5,0
   1264 Austrheim 47 2 47 16 4,1 2,8 4,1 4,1
   1265 Fedje 7 -2 10 3 4,2 3,2 3,1 4,5
   1266 Masfjorden 31 -5 35 13 5,6 3,4 4,7 5,2
   1401 Flora 261 4 259 39 5,8 4,8 5,6 5,6
   1411 Gulen 61 -2 46 - 7,3 5,1 6,6 5,0
   1412 Solund 8 -9 16 -1 5,5 5,5 2,5 5,0
   1413 Hyllestad 29 -22 30 -8 8,9 6,5 4,9 5,0
   1416 Høyanger 123 -7 100 -9 7,1 5,7 6,4 5,2
   1417 Vik 49 -7 53 1 5,2 4,7 4,4 4,6
   1418 Balestrand 16 -8 33 12 4,1 3,4 2,6 5,3
   1419 Leikanger 58 2 42 -10 5,6 5,1 5,7 4,1
   1420 Sogndal 190 23 154 23 5,6 4,3 6,3 5,1
   1421 Aurland 40 7 28 -6 4,8 4,7 5,7 3,9
   1422 Lærdal 47 -13 50 - 6,7 5,3 5,3 5,5
   1424 Årdal 96 -48 100 -21 5,9 4,7 3,9 4,1
   1426 Luster 95 6 87 9 4,5 3,9 4,8 4,4
   1428 Askvoll 44 -5 45 - 4,7 4,2 4,1 4,2
   1429 Fjaler 41 -24 43 -13 6,3 5,4 4,0 4,2
   1430 Gaular 61 -9 48 -13 6,4 5,5 5,5 4,4
   1431 Jølster 59 2 54 13 5,0 3,6 5,0 4,5
   1432 Førde 289 -9 267 -4 5,7 5,1 5,3 4,9
   1433 Naustdal 81 14 67 -6 6,0 6,5 7,1 6,0
   1438 Bremanger 77 - 57 -19 5,5 5,4 5,6 4,2
   1439 Vågsøy 116 -8 101 -25 5,5 5,4 5,0 4,3
   1441 Selje 71 18 57 13 5,4 4,3 6,9 5,6
   1443 Eid 153 2 106 -21 6,3 5,2 6,2 4,3
   1444 Hornindal 25 5 21 - 4,2 4,3 5,1 4,2
   1445 Gloppen 104 4 113 31 4,5 3,6 4,5 4,9
   1449 Stryn 153 31 119 5 4,3 3,9 5,3 4,1
   1502 Molde 677 -15 586 -40 6,4 5,7 6,1 5,2
   1503 Kristiansund 510 47 502 79 6,8 6,1 7,2 7,1
   1504 Ålesund 1 054 35 1 024 130 5,8 5,0 5,7 5,5
   1511 Vanylven 68 -5 83 15 5,9 5,3 5,1 6,2
   1514 Sande 68 -12 52 -9 8,4 6,1 7,0 5,1
   1515 Herøy 209 -5 199 38 7,1 5,2 6,5 6,2
   1516 Ulstein 154 4 153 8 5,3 5,0 5,2 5,1
   1517 Hareid 111 21 91 4 5,0 4,8 5,8 4,7
   1519 Volda 221 13 198 10 6,5 5,7 6,6 5,9
   1520 Ørsta 310 -27 290 22 8,6 6,7 7,7 7,2
   1523 Ørskog 64 7 48 6 6,1 4,4 6,7 5,0
   1524 Norddal 46 10 45 15 4,9 4,0 6,3 6,0
   1525 Stranda 104 -18 104 -23 6,1 6,2 5,1 5,1
   1526 Stordal 30 11 28 3 4,6 6,0 7,0 6,7
   1528 Sykkylven 204 -11 214 27 6,2 5,4 5,8 6,0
   1529 Skodje 86 -4 71 -14 5,9 5,4 5,4 4,4
   1531 Sula 183 19 175 -8 5,2 5,7 5,6 5,3
   1532 Giske 166 -4 134 - 6,7 5,2 6,2 5,0
   1534 Haram 203 19 183 -2 5,2 5,1 5,6 4,9
   1535 Vestnes 200 -29 175 -19 8,8 7,3 7,5 6,4
   1539 Rauma 155 -1 172 36 5,4 4,6 5,2 5,7
   1543 Nesset 75 2 60 -7 6,4 5,8 6,4 5,1
   1545 Midsund 50 -3 38 -5 7,3 5,9 6,7 5,1
   1546 Sandøy 24 -9 18 -3 6,3 3,9 4,4 3,2
   1547 Aukra 82 - 90 20 6,7 5,3 6,0 6,5
   1548 Fræna 179 -42 200 7 6,1 5,2 4,7 5,2
   1551 Eide 92 16 93 22 5,8 5,3 6,7 6,7
   1554 Averøy 126 -14 120 11 7,0 5,4 6,1 5,7
   1556 Frei 141 3 125 11 6,3 5,2 6,3 5,5
   1557 Gjemnes 49 1 41 -5 4,6 4,2 4,7 4,0
   1560 Tingvoll 74 -21 66 -7 8,3 6,3 6,4 5,7
   1563 Sunndal 148 11 131 -2 4,5 4,1 4,7 4,1
   1566 Surnadal 131 2 133 28 5,7 4,5 5,8 5,8
   1567 Rindal 49 -7 46 -1 7,7 6,4 6,6 6,1
   1571 Halsa 39 1 28 -7 6,3 5,6 6,4 4,5
   1573 Smøla 53 14 53 23 5,3 4,0 6,9 6,9
   1576 Aure 78 8 61 -9 5,6 5,4 6,1 4,8
   1601 Trondheim 4 379 88 3 896 109 6,1 5,3 5,9 5,2
   1612 Hemne 105 4 105 12 6,3 5,7 6,4 6,4
   1613 Snillfjord 17 -7 19 1 6,6 5,1 4,7 5,2
   1617 Hitra 103 -7 104 -15 7,6 8,1 6,7 6,8
   1620 Frøya 115 -5 100 9 8,1 6,2 7,7 6,5
   1621 Ørland 125 33 108 13 4,7 4,8 6,3 5,4
   1622 Agdenes 28 -19 32 -5 7,0 5,5 4,2 4,8
   1624 Rissa 142 -18 122 -14 7,1 5,9 5,9 5,0
   1627 Bjugn 124 -10 99 -10 8,2 6,6 7,5 6,0
   1630 Åfjord 49 -18 40 -7 5,8 4,0 4,1 3,3
   1632 Roan 21 -10 23 -1 9,1 7,2 6,4 7,2
   1633 Osen 24 - 20 -2 6,8 6,0 6,8 5,6
   1634 Oppdal 173 25 173 47 6,0 5,1 6,7 6,8
   1635 Rennebu 57 -9 42 -15 6,5 5,6 5,6 4,1
   1636 Meldal 110 -7 113 13 8,4 6,9 7,5 7,6
   1638 Orkdal 293 11 230 -30 6,3 5,7 6,3 4,9
   1640 Røros 153 2 116 -9 6,2 5,1 6,3 4,7
   1644 Holtålen 61 10 51 16 5,9 4,1 7,0 5,7
   1648 Midtre Gauldal 113 -24 104 14 6,1 3,9 4,8 4,5
   1653 Melhus 390 -36 366 -19 7,0 6,2 6,3 5,8
   1657 Skaun 187 - 170 7 7,2 6,2 6,9 6,3
   1662 Klæbu 184 1 171 10 7,6 6,6 7,4 6,9
   1663 Malvik 383 19 333 -24 6,7 6,5 6,9 6,0
   1664 Selbu 108 21 96 8 5,3 5,3 6,4 5,7
   1665 Tydal 21 12 15 -1 2,7 4,8 5,9 4,3
   1702 Steinkjer 492 -53 506 61 7,0 5,6 6,1 6,1
   1703 Namsos 404 -55 420 30 8,8 7,4 7,7 7,8
   1711 Meråker 45 -17 42 -11 6,6 5,6 4,8 4,4
   1714 Stjørdal 583 40 527 25 6,5 5,9 6,7 6,1
   1717 Frosta 60 17 64 20 5,3 5,4 7,1 7,5
   1718 Leksvik 94 16 96 19 5,7 5,5 6,6 6,8
   1719 Levanger 422 -68 389 -39 7,0 5,9 5,9 5,4
   1721 Verdal 360 -4 365 20 6,8 6,3 6,4 6,5
   1723 Mosvik 27 4 29 12 6,7 4,8 7,7 8,1
   1724 Verran 57 -20 63 -3 9,3 7,8 6,5 6,9
   1725 Namdalseid 40 6 44 11 6,2 5,8 7,2 7,7
   1729 Inderøy 148 -18 156 21 7,4 5,9 6,4 6,7
   1736 Snåsa 34 -9 29 -5 6,1 4,8 4,8 4,1
   1738 Lierne 34 3 30 - 5,8 5,6 6,0 5,7
   1739 Røyrvik 13 -1 9 -2 6,8 5,6 6,7 4,5
   1740 Namsskogan 24 - 25 -3 7,3 7,9 6,9 7,1
   1742 Grong 56 -9 63 6 7,2 6,1 5,9 6,6
   1743 Høylandet 24 -8 18 -10 7,3 6,3 5,3 3,9
   1744 Overhalla 112 25 105 31 6,1 5,1 7,5 7,0
   1748 Fosnes 26 2 25 10 9,9 6,3 11,5 10,9
   1749 Flatanger 31 - 29 14 8,3 3,7 7,6 7,0
   1750 Vikna 123 7 109 -4 7,6 7,1 7,8 6,9
   1751 Nærøy 132 8 122 19 7,2 5,9 7,4 6,7
   1755 Leka 7 - 10 7 4,1 1,7 4,1 6,0
   1804 Bodø 1 194 -70 1 144 -31 6,3 5,7 5,7 5,4
   1805 Narvik 680 23 556 -13 9,0 7,7 9,0 7,2
   1811 Bindal 38 -10 39 - 8,8 7,1 6,6 7,0
   1812 Sømna 31 -9 27 -14 5,6 5,8 4,3 3,7
   1813 Brønnøy 218 9 207 26 7,3 6,2 7,3 6,8
   1815 Vega 25 -2 23 7 7,0 4,1 6,5 6,0
   1816 Vevelstad 15 8 9 - 4,7 6,0 9,2 5,5
   1818 Herøy 37 -9 37 -3 8,0 6,8 6,0 6,2
   1820 Alstahaug 186 11 175 49 6,2 4,3 6,2 5,9
   1822 Leirfjord 46 8 39 4 5,5 5,1 6,5 5,5
   1824 Vefsn 326 -30 299 -13 6,5 5,7 5,9 5,3
   1825 Grane 38 - 28 -7 6,8 6,3 6,7 4,9
   1826 Hattfjelldal 23 -7 22 -8 5,9 6,0 4,4 4,1
   1827 Dønna 30 -10 27 -2 8,5 6,1 6,0 5,4
   1828 Nesna 48 11 41 3 6,4 6,4 7,8 6,6
   1832 Hemnes 119 10 106 -12 7,1 7,6 7,8 7,0
   1833 Rana 753 41 695 40 7,1 6,3 7,3 6,7
   1834 Lurøy 43 3 32 -8 5,8 5,8 6,1 4,6
   1835 Træna 7 -1 8 - 4,9 5,4 4,3 4,8
   1836 Rødøy 13 -3 8 -11 3,8 4,4 3,1 1,9
   1837 Meløy 175 -10 171 16 7,4 6,0 6,7 6,5
   1838 Gildeskål 48 -2 47 7 7,1 5,5 6,6 6,5
   1839 Beiarn 27 -5 23 3 8,7 5,3 7,1 5,8
   1840 Saltdal 109 -3 107 9 5,8 5,0 5,5 5,5
   1841 Fauske 230 3 231 17 6,3 5,7 6,2 6,1
   1845 Sørfold 49 -12 40 -18 8,1 7,3 6,4 5,3
   1848 Steigen 60 11 44 -5 5,8 5,6 6,9 5,0
   1849 Hamarøy 32 8 34 14 3,9 3,2 5,1 5,3
   1850 Tysfjord 44 -4 44 7 6,6 4,9 6,1 6,0
   1851 Lødingen 72 15 46 1 7,3 5,5 8,9 5,6
   1852 Tjeldsund 29 -6 29 2 7,6 5,8 5,9 6,0
   1853 Evenes 45 11 42 7 7,2 7,2 9,1 8,6
   1854 Ballangen 94 16 68 -24 8,4 9,6 10,0 7,1
   1856 Røst 6 -3 9 2 4,2 3,3 3,0 4,1
   1857 Værøy 20 15 15 4 2,4 5,7 10,1 7,2
   1859 Flakstad 21 1 18 -1 5,6 5,3 5,5 4,6
   1860 Vestvågøy 254 -3 212 -18 7,3 6,5 7,0 5,8
   1865 Vågan 197 -16 187 -23 6,7 6,5 6,2 5,8
   1866 Hadsel 236 67 227 66 5,7 5,3 7,6 7,3
   1867 Bø 42 -14 57 9 6,9 5,9 5,0 6,7
   1868 Øksnes 141 31 117 3 7,7 7,9 9,4 7,8
   1870 Sortland 251 - 254 57 6,6 5,1 6,5 6,4
   1871 Andøy 112 -8 102 -3 6,6 5,8 6,0 5,5
   1874 Moskenes 15 7 21 13 2,6 2,4 4,7 6,4
   1901 Harstad 670 24 590 14 6,9 6,0 6,8 6,1
   1902 Tromsø 1 963 27 1 791 51 6,6 5,9 6,5 5,9
   1911 Kvæfjord 88 -2 72 -8 7,9 6,9 7,4 6,1
   1913 Skånland 101 2 104 7 8,6 8,2 8,4 8,5
   1915 Bjarkøy 8 -1 7 -2 5,5 5,4 4,8 4,1
   1917 Ibestad 31 -6 32 11 8,0 4,5 6,6 6,7
   1919 Gratangen 30 -4 34 13 9,1 5,3 7,8 8,6
   1920 Lavangen 33 3 23 -1 8,6 7,0 10,1 6,8
   1922 Bardu 98 -6 92 7 6,3 5,1 5,6 5,2
   1923 Salangen 54 8 47 -4 5,2 5,6 5,8 5,0
   1924 Målselv 183 11 177 53 6,1 4,4 6,3 6,1
   1925 Sørreisa 106 9 92 22 7,7 5,5 8,1 7,0
   1926 Dyrøy 34 6 34 6 6,6 6,4 7,8 7,9
   1927 Tranøy 50 -2 43 11 9,6 5,8 8,9 7,7
   1928 Torsken 33 8 36 18 8,4 5,7 10,5 11,5
   1929 Berg 20 -24 19 -24 12,3 11,5 5,8 5,4
   1931 Lenvik 320 -35 349 40 8,9 7,5 7,8 8,3
   1933 Balsfjord 107 -31 116 -4 7,1 6,1 5,3 5,6
   1936 Karlsøy 58 5 49 10 7,1 5,0 7,6 6,3
   1938 Lyngen 68 -4 66 6 6,9 5,7 6,0 6,0
   1939 Storfjord 62 -11 36 -27 9,7 8,4 8,2 4,7
   1940 Gáivuotna Kåfjord 62 13 43 -2 6,6 5,8 7,9 5,4
   1941 Skjervøy 79 -12 64 -1 9,3 6,5 7,5 6,2
   1942 Nordreisa 163 -10 129 2 9,7 6,9 8,8 6,9
   1943 Kvænangen 30 -6 22 -10 8,1 7,0 6,5 4,8
   2002 Vardø 61 3 51 14 7,8 4,9 8,1 6,6
   2003 Vadsø 136 -6 122 8 5,7 4,5 5,5 4,9
   2004 Hammerfest 268 15 261 5 6,2 6,1 6,3 6,1
   2011 Guovdageaidnu Kautokeino 43 -33 36 -3 7,8 4,4 5,0 4,2
   2012 Alta 627 -44 582 47 9,5 7,5 8,6 7,9
   2014 Loppa 25 -4 30 9 8,5 5,9 7,5 9,0
   2015 Hasvik 16 -2 16 -4 5,8 6,4 5,1 5,0
   2017 Kvalsund 34 7 22 -1 7,2 5,9 8,4 5,3
   2018 Måsøy 24 -3 19 -6 6,6 6,0 5,7 4,5
   2019 Nordkapp 82 15 84 14 6,0 5,9 7,4 7,3
   2020 Porsanger Porsángu Porsanki 121 -14 113 11 8,7 6,5 7,5 7,0
   2021 Kárásjohka Karasjok 59 -31 64 -8 8,5 7,0 5,8 6,3
   2022 Lebesby 20 -2 22 5 5,5 3,9 4,4 4,9
   2023 Gamvik 24 9 18 -3 4,4 6,1 7,1 5,2
   2024 Berlevåg 20 10 21 9 3,1 3,6 6,0 6,1
   2025 Deatnu Tana 73 -3 73 4 7,1 6,5 6,8 6,8
   2027 Unjárga Nesseby 21 -21 13 -16 12,7 8,9 6,8 4,2
   2028 Båtsfjord 48 -7 47 -1 7,6 6,3 6,6 6,5
   2030 Sør-Varanger 320 -16 289 29 8,5 6,6 8,0 7,0