32    Sickness absence man-days for employees with sickness absence certified by a doctor and
self-sertified1, by county of work. In per cent of scheduled man-days (sickness
absence rate). Quarterly figures.

  Per cent
  Quarter 1 2004 Quarter 2 2004 Quarter 1 2005 Quarter 2 2005 1
I ALT 8,3 7,2 7,1 6,3
   Østfold 9,8 8,4 7,9 7,0
   Akershus 8,2 7,3 7,1 6,4
   Oslo 7,5 6,7 6,8 5,9
   Hedmark 9,3 7,8 7,7 7,0
   Oppland 9,1 7,8 7,8 7,0
   Buskerud 9,2 7,8 7,5 6,7
   Vestfold 8,3 7,2 6,9 6,1
   Telemark 9,2 7,8 7,4 6,5
   Aust-Agder 8,4 7,0 7,2 6,3
   Vest-Agder 8,5 7,1 6,8 6,0
   Rogaland 6,7 5,5 5,7 4,9
   Hordaland 8,2 7,0 7,0 6,3
   Sogn og Fjordane 7,5 6,5 6,6 5,7
   Møre og Romsdal 8,3 7,2 7,0 6,4
   Sør-Trøndelag 8,4 7,3 7,3 6,5
   Nord-Trøndelag 8,7 7,6 7,4 6,6
   Nordland 9,6 8,1 8,0 7,3
   Troms 9,1 8,3 8,3 7,6
   Finnmark 10,7 9,5 8,9 8,2
   Uoppgitt, Svalbard, Jan Mayen og Kontinentalsokkelen 5,4 5,3 5,0 5,0