30 Sickness absence rate for employees with sickness absence certified by a doctor, by occupation.
Quarter 2 2005. Only occupations with more than 15 000 man-days are listed in the table.

Occupation Employees in health enterprises and the municipal and county administration are not included in the table
Sickness absence man-days Sickness absence rate
1110 Politikere 177 1,0
1141-3 Ledere i organisasjoner 3 372 4,1
1210 Administrerende direktører 47 386 3,5
1221 Produksjonsdir. primærnæringer 1 342 4,7
1222 Produksjonsdir. industri/utvin. mv. 13 424 2,4
1223 Produksjonsdir. bygg/anlegg 2 843 2,6
1224 Produksjonsdir. handel/hotell/rest. 9 955 3,9
1225 Produksjonsdir. transport/komm. 5 058 3,0
1226 Produksjonsdir. finans/eiendom mv. 9 106 2,6
1227 Produksjonsdir. off.adm. 8 098 2,7
1228 Produksjonsdir. underv./ helse/sos. 5 086 4,6
1229 Produksjonsdir. annen tj.yting 2 343 3,3
1231 Admin.-/økonomidirektører 17 606 3,2
1232 Personaldirektører 3 552 3,2
1233 Salgsdirektører 10 470 3,1
1234 Informasjonsdirektører ol. 11 019 2,9
1235 Innkjøpsdirektører o.l. 6 371 3,6
1236 IT-direktører 2 226 2,0
1237 Forskningsdirektører 713 1,5
1239 Andre spesialdir. 2 818 2,5
1310 Ledere uspesifisert næring 5 888 3,9
1311 Ledere primærnæringer 225 4,4
1312 Ledere industri/utvinning 5 190 4,0
1313 Ledere bygg/anlegg 4 617 4,4
1314 Ledere varehandel mv. 27 880 5,2
1315 Ledere hotell/restaurant 2 603 6,1
1316 Ledere transport/komm. 2 290 4,2
1317 Ledere finans/eiendomsdrift mv. 8 657 3,9
1318 Ledere renovasjon/pers.tj.yting mv. 1 023 5,3
1319 Ledere annen tjenesteyting 5 135 5,2
2111 Fysikere ol. 30 0,3
2113 Kjemikere 623 2,3
2114 Geologer/geofysikere 1 164 1,8
2121 Matematikere ol. 186 2,5
2122 Statistikere 42 0,8
2130,3120 IT-programmering/drift 51 205 2,6
2141 Sivilarkitekter mv. 6 156 2,9
2142 Siviling. (bygg og anlegg) 9 511 2,2
2143 Siviling. (elkraftteknikk) 724 1,5
2144 Siviling. (elektronikk/telekomm.) 4 620 2,0
2145 Siviling. (maskin/marintekn.) 4 840 2,1
2146 Siviling. (kjemi) 2 127 2,9
2147 Siviing. (geofag ol.) 1 823 1,9
2148 Landmålere ol. 391 2,5
2149 Andre siviling. 6 065 2,0
2211 Biologer mv. 1 149 2,6
2212 Sivilagronomer ol. 507 2,6
2221 Leger 3 170 2,6
2222 Tannleger 767 2,2
2223 Veterinærer 649 2,8
2224 Farmasøyter 1 469 3,3
2230,3231 Sykepleiere mv. 20 823 6,3
2310 Universitets/høyskolelektorer mv. 26 865 2,9
2320 Lektorer/adjunkter vg. skole 3 318 4,4
2340 Spesialpedagoger 1 026 4,5
2351-9 Studieinspektører mv. 3 943 4,6
2411-9 Høyere saksbeh. off.adm. 47 104 3,8
2511 Autoriserte revisorer mv. 6 515 3,2
2512 Personal-/org.konsulenter 23 898 3,6
2519 Markedsanalytikere ol. 6 444 3,5
2521 Advokater 3 896 2,2
2522 Domstolsjurister 264 1,6
2523 Politijurister ol. 1 120 2,5
2531 Konservatorer ol. 1 314 3,8
2532 Universitetsbibliotekarer 182 3,1
2541 Siviløkonomer mv. 15 357 3,4
2542 Samfunnsvitere 582 2,5
2544 Tolker, oversetter mv. 662 3,5
2545 Psykologer 1 229 3,1
2551 Forfattere ol. 2 767 3,8
2552 Billedkunstnere ol. 392 3,4
2553 Musikere mv. (klassisk) 2 592 5,8
2554 Koreografer/dansere 444 6,2
2555 Skuespillere/ regissører 823 4,0
2560 Prester ol. 4 814 4,8
3111 Bygningsingiører /-teknikere 14 811 3,0
3112 Elkraftingeniører/-teknikere 2 976 3,0
3113 Elektro/telekomm.ingeniører/-tekn. 11 080 2,3
3114 Maskiningeniører/-teknikere 10 804 2,6
3115 Kjemiingeniører/teknikere 4 205 2,8
3116 Olje-/bergverkingeniører/teknikere 6 291 2,2
3119 Andre ingeniører/ teknikere 18 034 3,2
3131 Filmfotografer/innspill.tekn. 1 825 3,4
3132,9 Kringkasting/telekom.operatør mv. 691 3,4
3141 Skipsmaskinister 2 814 2,1
3142 Dekksoffiserer/loser 7 820 2,8
3143 Flygere 3 848 4,1
3144 Flygeledere ol. 860 2,9
3151 Branninspektører 156 2,7
3152 Sikkerhetsinspektører 5 247 3,6
3211 Bioingeniører/ teknikere 3 731 4,2
3212 Agroteknikere 461 2,5
3213 Skogingeniører ol. 400 1,6
3221 Radiografer/audiografer 1 231 4,9
3222 Helse/miljøinspektører 2 016 4,0
3224 Optikere 1 452 3,0
3225 Tannpleiere 338 3,5
3226 Fysio-/ergoterapeuter ol. 2 316 3,5
3227 Dyrepleiere 792 6,7
3228 Reseptarer 2 053 4,2
3232 Vernepleiere 1 999 7,0
3310 Grunnskolelærere 6 267 6,7
3320 Førskolelærere 20 954 7,5
3341 Yrkesfag/faglærere vg. skole 986 3,5
3349 Kjørelærere og annet undervisn.pers. 5 720 4,6
3411 Finansmeglere 2 636 2,4
3412 Forsikringskons. 18 966 5,0
3413 Eiendomsmeglere ol. 6 856 3,3
3414 Reisekonsulenter 10 289 5,8
3415,5224 Selger/salgskons.(engros) 111 928 4,3
3416 Innkjøpere 6 461 3,2
3417 Takstmenn ol. 1 577 4,9
3418 Kundebehandlere bank 44 242 4,5
3419 Reklamekonsulenter 20 223 4,6
3421 Handels-/ skipsmeglere 790 1,9
3422 Speditører ol. 8 311 4,2
3423 Vikarbyråkons. 2 233 4,1
3429 Andre forretningsmeglere 282 3,4
3431 Funksjonærer administrasjon 19 822 5,0
3432 Regnskapsførere 24 157 3,3
3433 Husøkonomer 1 875 7,1
3441-9 Lavere saksbeh. off.adm. 60 749 5,9
3451 Polititjenestemenn 15 746 3,4
3460 Sosionomer ol. 6 814 6,5
3471 Designere ol. 9 397 4,7
3474 Inspisienter mfl. 1 348 3,7
3475 Idrettsutøvere/-trenere 8 885 5,8
3480 Diakoner ol. 2 586 5,1
3491 Journalister ol. 18 397 4,1
3492 Programsekretærer/-medarbeidere 1 244 4,0
3493 Bibliotekarer 1 823 3,4
411-412,4222-3 Kontormedarbeidere ol. 207 036 4,9
4131-3 Lagermedarbeidere mv. 114 164 6,0
4141 Arkivmedarbeidere ol. 912 6,5
4142 Postbud/-sorterere 60 296 8,3
4211 Billettører 1 732 6,5
4212 Post-/bankkasserere 9 254 7,5
4213 Bingoverter ol. 3 031 9,3
4214-5 Inkassomedarbeidere 1 940 4,3
4221 Reisebyråmedarbeidere ol. 1 749 4,2
5111-3 Fly-/togvert, guider mv. 17 493 9,3
5121 Internatledere ol. 889 6,0
5122 Kokker 38 021 6,2
5123 Servitører ol. 43 059 5,6
5131 Barne-/ ungdomsarbeidere ol. 51 939 8,2
5132 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere 26 593 9,0
5134 Tannlegesekretærer 8 321 6,1
5135 Legesekretærer 12 613 7,6
5136 Dagmammaer ol. 1 225 4,1
5137 Apotekteknikere 12 972 8,3
5139 Pleieassistenter/ambulansepers. 19 169 7,5
5141 Frisører ol. 33 834 7,7
5142 Begravelsesmedarbeidere ol. 1 047 4,9
5143 Slanke-/solstudioverter ol. 579 4,1
5149,5210 Andre tjenesteytende yrker 300 3,7
5161 Brannkonstabler ol. 1 328 4,9
5162 Fengselsbetjenter 6 963 5,9
5163 Vaktmestere ol. 27 711 5,5
5164 Vektere ol. 16 520 5,5
5169 Badevakter ol. 284 3,6
5221 Butikkmedarbeidere ol. 342 149 5,7
5222 Blomsterdekoratører 3 269 6,5
5223 Telefonselgere 30 307 8,1
5225 Intervjuere 1 098 4,1
6111,612-613 Bønder 13 845 3,7
6112 Gartneriarbeidere 4 018 4,3
6210 Skogsarbeidere ol. 2 607 4,9
6310 Fiskeoppdrettere ol. 4 992 4,4
6411-2 Fiskere 169 1,0
7110 Steinhoggere ol. 1 642 4,3
7121 Murere mv. 12 291 6,3
7122 Betong/grunnarbeidere bygg 8 319 6,4
7123 Jernbindere 2 321 7,1
7124 Forskalingssnekkere 9 107 5,4
7125,7421-2 Tømrere/snekkere 101 057 5,7
7126 Vei-/anleggsarbeidere 19 415 5,1
7127 Sprengningsarbeiere ol. 2 088 5,3
7128 Stillasbyggere 6 556 7,0
7129 Anleggsgartnere 3 208 5,1
7131 Taktekkere 3 740 8,0
7132 Isolatører ol. 4 672 7,6
7133 Glassarbeidere 2 526 5,4
7134 Rørleggere ol. 37 289 5,8
7141-3 Malere ol. 29 335 7,2
7211 Støpere 3 386 9,3
7212 Sveisere 20 267 6,1
7213 Blikkenslagere 9 846 7,2
7214 Platearbeidere 16 995 5,9
7215 Riggere/spleisere 2 200 5,2
7216 Dykkere 490 5,0
7217 Bilskadereparatører 7 187 6,1
7221 Smeder 889 7,5
7222 Låsesmeder ol. 1 091 5,7
7231 Bilmekanikere 41 928 4,9
7232 Flymekanikere ol. 9 057 5,9
7233 Anleggsmaskinmekanikere 6 010 5,0
7234 Motormekanikere 5 009 6,1
7235 Automatikkmekanikere 1 755 3,5
7236 Finmekanikere 1 969 5,1
7237 Industrimekanikere 26 644 5,0
7241 Elektrikere ol. 55 689 4,5
7242 Service-/telemontører 8 906 4,6
7243 Tavlemontører ol. 3 235 3,4
7244 Energimontører 2 383 4,1
7311 Instrumentmakere ol. 3 206 5,1
7313 Gullsmeder ol. 1 551 5,4
732-733 Keramikere ol. 686 5,5
7341 Grafikere (førtrykk) ol. 8 794 5,4
7342 Fotografer 1 439 2,9
7350 Tekniske tegnere 3 511 3,3
7411 Slaktere, fiskehandlere ol. 10 366 7,6
7412 Bakere og konditorer 6 484 6,0
7423-35 Skreddere mv. 1 496 5,8
7436 Møbeltapetserere ol. 1 363 6,5
7441-3 Skomakere, garvere mv. 889 7,3
7450 Laboranter 6 728 5,8
8111-2 Bergfagarbeidere ol. 2 800 4,3
8113-4,8151 Operatører olje/gassutvinning 14 506 4,3
8121 Operatører metallurgi 12 011 6,4
8122 Metallformere 3 196 5,1
8131-9 Operatører glassproduksjon ol. 3 624 5,5
8141 Operatører sagbruks-/trevareprod. 26 277 6,2
8142 Operatører treforedling 10 375 5,9
8143 Operatører spon-/fiberplateprod. 1 612 5,5
8159 Operatører kjemisk prosessindustri 25 325 5,4
8161 Energioperatører 606 3,5
8162 Operatører kjøle-/renseanlegg ol. 1 078 6,1
8211 Operatører metallvareprod. 25 002 5,8
8212 Verktøymakere ol. 2 055 3,9
8213 Operatører produksjon av maskiner 11 194 4,8
8214 Operatører betongproduksjon ol. 7 871 5,8
8221 Operatører hygiene/farmasiprod. 2 433 7,2
8222 Operatører sprengstoffprod ol. 231 7,6
8223 Operatører gummiproduksjon 1 744 7,1
8224 Operatører plastproduksjon ol. 13 367 6,6
8225 Operatører maling-/lakkproduksjon 1 157 5,6
8229 Operatører annen kjemisk prod. 1 322 4,1
8251 Operatører trykkeri 9 806 5,7
8252 Bokbindere 2 438 8,5
8253 Operatører kartonasje 3 089 8,2
8254 Fotolaboranter 888 5,9
8261-5,7-9 Industrisyere ol. 13 344 7,9
8266 Renseriarbeidere ol. 7 607 8,6
8271 Fiskeforedlingsarbeidere 26 197 8,1
8272 Kjøttproduksjonsarbeidere 22 516 8,8
8273 Meieriprod.arbeidere 7 085 6,1
8274 Operatører korn-/kryddermølle 2 760 5,3
8275 Bakeriprod.arbeidere ol. 8 290 8,2
8276 Syltetøyprod.arbeidere mv. 3 374 7,8
8277 Bryggeriarbeidere ol. 5 670 6,9
8279 Operatører annen næringsmiddelprod. 7 343 7,8
8281 Montører transportmiddelprod. 7 228 5,2
8282 Montører prod. elektronisk utstyr 14 122 6,4
8311 Lokomotivførere ol. 3 253 5,1
8312 Skiftekonduktører 394 3,5
8321 Drosje-/varebilførere 36 989 7,5
8322 Buss-/sporvognførere 41 293 8,5
8323 Lastebil-/vogntogførere 72 254 7,1
8331 Anleggsmaskinførere 26 618 4,6
8332 Kran og heisførere ol. 4 768 6,9
8333 Truckførere 3 796 7,1
8341 Dekksmannskap (skip) 7 486 3,7
8342 Maskinmannskap (skip) 2 381 3,7
9120-32 Renholdere ol. 117 559 8,9
9133 Kjøkkenassistenter 42 304 6,4
9142 Bilklargjørere 7 155 6,3
9151 Bud ol. 7 184 5,7
9152 Vakter og dørvakter 4 851 5,3
9153 Automatfyllere/-tømmere ol. 328 3,8
9160 Renovasjonsarbeidere ol. 10 637 7,6
9210 Hjelpearbeidere primærnæring 1 319 6,0
9310 Hjelpearbeidere bygg/anlegg ol. 23 449 6,6
9320 Hjelpearbeidere industri 27 976 6,5
9330 Hjelpearbeidere lager ol. 7 025 6,8
O111-3 Militære yrker 10 793 1,8