25   Employees with sickness absence certified by a doctor, by municipal of residence. Figures and per cent. Women. Quarterly figures.

  Quarter 1 2005 Quarter 2 2005 Per cent
Municipality Employees
with
sickness
absence
Change last
year
Employees
with
sickness
absence
Change last
year
Quarter 1 2004 Quarter 2 2004 Quarter 1 2005 Quarter 2 2005
I ALT 59 388 -15 668 58 332 -4 262 8,2 6,8 6,4 6,3
    Ugyldig 10 7 5 - 4,1 5,6 9,5 5,3
   0101 Halden 347 -86 332 -62 8,8 7,8 6,9 6,6
   0104 Moss 374 -142 362 -81 9,2 7,8 6,6 6,4
   0105 Sarpsborg 658 -301 691 -31 10,2 7,6 7,0 7,4
   0106 Fredrikstad 1 026 -200 949 -109 9,2 7,9 7,7 7,1
   0111 Hvaler 46 5 42 1 6,0 5,8 6,4 5,8
   0118 Aremark 20 -5 14 -2 9,4 5,7 7,2 5,1
   0119 Marker 40 -2 34 -2 6,7 5,7 6,4 5,4
   0121 Rømskog 4 1 7 5 2,5 1,6 3,3 5,9
   0122 Trøgstad 60 -9 56 -1 6,8 5,7 5,9 5,5
   0123 Spydeberg 58 -15 57 -7 8,1 7,0 6,4 6,2
   0124 Askim 211 -92 204 -19 11,0 8,0 7,7 7,5
   0125 Eidsberg 124 -20 117 -33 7,3 7,6 6,3 5,9
   0127 Skiptvet 43 -14 43 -3 8,9 7,1 6,6 6,6
   0128 Rakkestad 85 -37 96 -12 9,2 7,9 6,3 7,1
   0135 Råde 71 -41 86 1 8,7 6,5 5,4 6,5
   0136 Rygge 195 -78 204 -11 9,9 7,7 7,1 7,3
   0137 Våler 53 -21 50 -15 9,0 7,8 6,6 6,2
   0138 Hobøl 64 -23 64 2 9,6 6,8 7,0 7,0
   0211 Vestby 175 -28 170 -55 7,1 7,8 6,1 5,9
   0213 Ski 376 -99 372 -12 7,9 6,3 6,3 6,2
   0214 Ås 211 -47 186 -37 8,7 7,4 6,9 6,2
   0215 Frogn 203 -38 191 -16 8,6 7,4 7,1 6,7
   0216 Nesodden 250 -72 252 -13 9,5 7,7 7,3 7,4
   0217 Oppegård 318 -95 309 -57 7,9 6,9 6,1 6,0
   0219 Bærum 1 349 -331 1 354 -85 7,4 6,3 5,9 6,0
   0220 Asker 643 -200 686 -24 7,7 6,5 5,9 6,3
   0221 Aurskog-Høland 176 -55 174 -11 8,7 7,0 6,6 6,5
   0226 Sørum 186 -59 182 -28 8,8 7,4 6,6 6,4
   0227 Fet 148 -11 137 -5 7,6 6,6 6,9 6,4
   0228 Rælingen 233 -19 221 -42 7,2 7,5 6,7 6,3
   0229 Enebakk 150 -47 161 -12 9,4 8,3 7,1 7,7
   0230 Lørenskog 396 -153 414 -56 7,6 6,5 5,5 5,8
   0231 Skedsmo 564 -166 617 15 8,0 6,6 6,1 6,7
   0233 Nittedal 285 -92 288 5 8,5 6,4 6,4 6,5
   0234 Gjerdrum 63 -23 67 -9 8,0 6,9 5,7 6,0
   0235 Ullensaker 378 -128 392 -45 9,6 8,2 7,0 7,2
   0236 Nes 268 -41 277 -8 8,5 7,8 7,3 7,5
   0237 Eidsvoll 287 -92 281 -49 10,0 8,7 7,5 7,3
   0238 Nannestad 150 -81 161 -12 10,9 8,0 7,0 7,6
   0239 Hurdal 39 -10 35 -9 9,0 8,3 7,5 6,7
   0301 Oslo 6 631 -1 512 6 512 -594 7,2 6,2 5,8 5,7
   0402 Kongsvinger 232 -71 241 -15 9,1 7,5 6,9 7,1
   0403 Hamar 397 -114 385 -27 9,0 7,2 7,0 6,7
   0412 Ringsaker 538 -100 518 -4 10,3 8,3 8,6 8,2
   0415 Løten 103 -22 99 3 8,8 6,8 7,2 6,9
   0417 Stange 284 -66 294 21 9,8 7,5 7,9 8,1
   0418 Nord-Odal 64 -53 77 -15 11,8 9,3 6,5 7,8
   0419 Sør-Odal 101 -23 100 -27 8,5 8,6 6,8 6,7
   0420 Eidskog 69 -33 77 -19 9,1 8,5 6,1 6,8
   0423 Grue 63 -14 60 -4 7,9 6,7 6,7 6,4
   0425 Åsnes 86 -48 97 -13 9,7 8,0 6,5 7,2
   0426 Våler 47 -19 48 -13 9,3 8,6 6,7 6,8
   0427 Elverum 303 -91 294 1 10,2 7,5 8,0 7,7
   0428 Trysil 84 -17 104 41 8,0 5,2 6,7 8,6
   0429 Åmot 31 -45 25 -18 9,8 5,6 4,0 3,3
   0430 Stor-Elvdal 43 -1 43 5 9,2 7,9 9,2 9,4
   0432 Rendalen 26 -10 23 -10 9,8 9,2 7,5 6,6
   0434 Engerdal 15 1 17 8 5,3 3,3 5,4 6,0
   0436 Tolga 25 6 14 1 5,9 4,0 7,7 4,2
   0437 Tynset 74 -3 66 -16 6,8 7,1 6,6 5,9
   0438 Alvdal 29 - 32 9 6,3 4,8 5,9 6,5
   0439 Folldal 20 1 25 7 6,3 5,8 6,5 8,0
   0441 Os 27 2 16 -5 6,4 5,5 7,0 4,2
   0501 Lillehammer 420 -79 350 -69 9,2 7,6 7,8 6,4
   0502 Gjøvik 404 -144 406 -21 9,7 7,5 7,2 7,3
   0511 Dovre 35 2 39 7 6,6 5,9 6,9 7,2
   0512 Lesja 20 - 17 3 5,2 3,4 5,3 4,4
   0513 Skjåk 43 7 24 -11 8,3 7,8 9,5 5,1
   0514 Lom 21 5 19 -10 3,7 6,1 4,7 4,1
   0515 Vågå 43 -5 54 17 7,6 5,8 6,9 8,1
   0516 Nord-Fron 59 -35 76 3 8,6 6,7 5,6 7,0
   0517 Sel 70 -10 70 -4 7,3 6,6 6,3 6,2
   0519 Sør-Fron 33 -10 37 7 7,5 5,1 5,8 6,5
   0520 Ringebu 70 -12 65 -5 10,5 8,8 9,0 8,2
   0521 Øyer 73 -38 64 -14 11,4 8,0 7,6 6,8
   0522 Gausdal 81 -16 65 -13 7,7 6,2 6,6 5,3
   0528 Østre Toten 209 -72 203 -35 9,9 8,3 7,4 7,1
   0529 Vestre Toten 180 -46 167 -28 9,0 7,8 7,3 6,7
   0532 Jevnaker 106 -26 95 -28 10,4 9,6 8,3 7,5
   0533 Lunner 158 -15 137 -12 9,8 8,4 9,0 7,7
   0534 Gran 189 -40 176 -24 8,8 7,6 7,3 6,7
   0536 Søndre Land 76 -31 79 -34 9,8 10,4 7,0 7,3
   0538 Nordre Land 95 -9 92 -2 8,1 7,3 7,5 7,4
   0540 Sør-Aurdal 52 3 37 2 8,6 6,2 9,2 6,6
   0541 Etnedal 14 4 12 -1 3,7 4,9 5,3 4,5
   0542 Nord-Aurdal 115 9 113 4 7,7 7,9 8,4 8,1
   0543 Vestre Slidre 26 2 37 15 5,6 5,1 6,0 8,5
   0544 Øystre Slidre 56 -6 42 -4 9,5 6,9 8,4 6,4
   0545 Vang 14 -3 13 2 5,5 3,5 4,6 4,3
   0602 Drammen 813 -278 800 -90 9,5 7,7 7,1 6,9
   0604 Kongsberg 311 -131 284 -87 9,0 7,4 6,3 5,7
   0605 Ringerike 405 -120 432 23 8,9 6,9 7,0 7,4
   0612 Hole 63 -18 86 21 7,1 5,8 5,5 7,5
   0615 Flå 12 -2 13 4 7,1 4,7 6,2 6,5
   0616 Nes 37 -19 45 -6 7,5 6,8 5,2 6,1
   0617 Gol 54 -11 45 -8 6,7 5,4 5,5 4,7
   0618 Hemsedal 16 3 15 -3 3,2 4,7 3,7 4,0
   0619 Ål 57 -6 56 -2 6,6 6,0 5,9 5,8
   0620 Hol 49 -10 42 -15 5,9 5,7 4,8 4,2
   0621 Sigdal 37 -17 44 5 7,8 5,6 5,2 6,1
   0622 Krødsherad 36 -4 24 -11 8,8 7,7 8,0 5,4
   0623 Modum 192 -50 187 -6 9,5 7,4 7,5 7,3
   0624 Øvre Eiker 208 -77 228 -20 9,4 8,2 6,8 7,4
   0625 Nedre Eiker 301 -121 299 -34 9,3 7,3 6,7 6,6
   0626 Lier 308 -117 335 8 9,0 6,9 6,5 7,1
   0627 Røyken 236 -105 259 -3 9,0 6,8 6,1 6,7
   0628 Hurum 127 -35 117 -29 9,2 8,1 7,2 6,6
   0631 Flesberg 42 2 31 -8 8,0 7,8 8,5 6,4
   0632 Rollag 12 -3 8 -5 5,0 4,4 4,2 2,8
   0633 Nore og Uvdal 23 -11 25 2 7,2 4,8 4,6 5,0
   0701 Borre 313 -114 309 -63 9,1 7,9 6,7 6,5
   0702 Holmestrand 170 -12 160 -1 10,0 8,7 8,8 8,3
   0704 Tønsberg 439 -154 417 -74 7,9 6,5 5,8 5,5
   0706 Sandefjord 419 -173 395 -123 7,6 6,6 5,3 5,0
   0709 Larvik 458 -127 471 -41 7,5 6,5 5,9 6,0
   0711 Svelvik 116 -24 116 3 10,6 8,5 9,0 8,9
   0713 Sande 123 -7 114 -28 8,5 9,2 8,1 7,5
   0714 Hof 46 -20 44 -4 10,9 8,2 7,6 7,2
   0716 Re 108 -39 95 -30 8,9 7,7 6,5 5,7
   0719 Andebu 76 -13 64 -8 9,1 7,3 7,7 6,5
   0720 Stokke 146 -48 128 -37 9,5 8,0 7,1 6,1
   0722 Nøtterøy 223 -100 223 -36 8,0 6,4 5,6 5,6
   0723 Tjøme 48 -19 46 -4 8,3 6,1 5,6 5,3
   0728 Lardal 28 3 24 -4 5,9 6,4 6,3 5,4
   0805 Porsgrunn 424 -155 477 37 9,3 7,0 6,8 7,6
   0806 Skien 631 -242 631 -92 8,9 7,4 6,5 6,5
   0807 Notodden 179 -79 199 -4 10,6 8,3 7,4 8,3
   0811 Siljan 34 5 25 -8 6,1 6,9 6,9 5,0
   0814 Bamble 176 -95 175 -26 10,4 7,5 6,7 6,5
   0815 Kragerø 120 -21 110 -29 7,9 7,6 6,8 6,1
   0817 Drangedal 35 -23 46 -4 8,2 7,0 5,0 6,6
   0819 Nome 109 -10 93 -15 9,1 8,4 8,7 7,4
   0821 Bø 60 -26 49 -18 8,3 6,3 5,8 4,7
   0822 Sauherad 48 -24 55 7 9,1 6,1 6,2 6,9
   0826 Tinn 79 -21 90 7 7,8 6,5 6,4 7,3
   0827 Hjartdal 26 -14 17 -13 13,7 10,3 9,3 6,0
   0828 Seljord 45 -5 42 6 9,2 6,5 8,5 8,0
   0829 Kviteseid 28 -7 24 -8 7,4 6,9 6,0 5,2
   0830 Nissedal 21 2 17 1 8,1 6,6 8,8 6,7
   0831 Fyresdal 17 1 13 -1 6,7 5,9 7,2 5,4
   0833 Tokke 19 -18 16 -17 7,9 7,0 4,1 3,4
   0834 Vinje 44 5 27 -6 5,5 4,7 6,1 3,8
   0901 Risør 71 -24 72 3 7,8 5,6 6,2 6,2
   0904 Grimstad 238 -15 220 38 7,7 5,5 7,1 6,5
   0906 Arendal 541 -178 535 -7 9,6 7,1 7,1 6,9
   0911 Gjerstad 36 12 29 3 5,6 6,1 8,8 7,1
   0912 Vegårshei 20 -9 23 4 9,0 5,7 6,1 7,0
   0914 Tvedestrand 87 -21 78 4 10,7 7,2 8,4 7,4
   0919 Froland 62 -9 58 -1 8,5 7,1 7,4 6,9
   0926 Lillesand 123 -10 93 -1 7,9 5,5 7,1 5,3
   0928 Birkenes 44 -25 41 -21 9,3 8,0 5,8 5,2
   0929 Åmli 16 -6 19 -1 7,7 7,0 5,8 7,0
   0935 Iveland 10 -3 12 1 7,3 5,9 5,2 6,1
   0937 Evje og Hornnes 32 4 31 7 4,6 3,8 5,5 5,3
   0938 Bygland 17 4 15 5 5,7 4,4 7,3 6,3
   0940 Valle 22 3 14 -4 7,2 6,9 8,0 5,1
   0941 Bykle 5 -4 8 - 4,3 3,5 2,4 3,9
   1001 Kristiansand 939 -242 893 -116 8,4 6,9 6,2 5,9
   1002 Mandal 177 -53 139 -26 9,4 6,7 7,0 5,5
   1003 Farsund 111 10 99 9 6,6 5,5 6,7 5,9
   1004 Flekkefjord 104 4 93 -4 6,5 6,2 6,3 5,6
   1014 Vennesla 137 -59 137 -30 9,0 7,5 6,3 6,3
   1017 Songdalen 66 -38 81 -10 10,8 9,2 6,6 8,1
   1018 Søgne 104 -45 103 -12 8,5 6,5 5,9 5,7
   1021 Marnardal 22 -3 19 -7 7,1 7,4 6,4 5,6
   1026 Åseral 3 -3 4 -4 4,0 5,2 2,0 2,6
   1027 Audnedal 12 -5 15 -5 6,4 7,3 4,3 5,3
   1029 Lindesnes 44 -36 39 -30 11,2 9,1 5,9 5,2
   1032 Lyngdal 80 -47 94 19 10,4 5,9 6,1 7,0
   1034 Hægebostad 19 -3 22 10 7,9 4,2 6,9 8,1
   1037 Kvinesdal 60 -18 51 -5 8,2 5,9 6,3 5,1
   1046 Sirdal 15 2 16 4 3,7 3,5 4,5 4,7
   1101 Eigersund 125 -49 138 6 6,8 5,1 4,8 5,2
   1102 Sandnes 556 -142 555 -24 6,1 5,0 4,7 4,7
   1103 Stavanger 1 126 -445 1 093 -133 6,8 5,3 4,8 4,6
   1106 Haugesund 299 -104 299 -51 6,6 5,7 4,9 5,0
   1111 Sokndal 23 -11 24 -3 6,4 5,0 4,2 4,4
   1112 Lund 34 -2 32 5 6,4 4,7 5,8 5,4
   1114 Bjerkreim 11 -13 10 -12 5,1 4,6 2,3 2,1
   1119 Hå 157 -20 145 24 5,9 4,0 5,1 4,7
   1120 Klepp 125 -54 139 -3 6,3 4,9 4,3 4,7
   1121 Time 141 -41 120 -20 6,1 4,6 4,6 3,8
   1122 Gjesdal 69 -40 90 -11 5,8 5,3 3,6 4,6
   1124 Sola 174 -71 170 -21 6,4 5,0 4,5 4,3
   1127 Randaberg 107 -25 106 11 7,2 5,2 5,9 5,8
   1129 Forsand 6 -2 10 3 4,5 3,6 3,1 5,1
   1130 Strand 96 -8 113 22 5,6 4,8 4,9 5,7
   1133 Hjelmeland 20 -7 13 -9 5,2 4,2 4,0 2,6
   1134 Suldal 44 15 30 4 3,8 3,4 5,8 3,8
   1135 Sauda 62 2 51 3 6,7 5,3 6,9 5,6
   1141 Finnøy 16 -9 15 -1 5,0 3,2 3,3 3,0
   1142 Rennesøy 25 -7 15 -12 5,1 4,3 4,0 2,4
   1144 Kvitsøy 4 -6 - -4 10,6 4,2 4,3 -
   1145 Bokn 7 1 3 - 5,5 2,4 5,5 2,3
   1146 Tysvær 85 -52 90 -4 8,0 5,3 4,7 5,0
   1149 Karmøy 369 2 336 10 5,4 4,8 5,5 5,0
   1151 Utsira 2 -4 2 -1 16,7 8,8 5,6 5,0
   1154 Vindafjord 36 -15 32 -5 5,7 4,2 4,2 3,7
   1159 Ølen 18 -16 30 -1 5,4 4,9 2,9 4,7
   1201 Bergen 3 180 -905 3 212 -125 8,3 6,7 6,4 6,4
   1211 Etne 28 -16 34 - 6,8 5,1 4,3 5,2
   1216 Sveio 44 - 44 9 5,3 4,2 5,3 5,2
   1219 Bømlo 106 -26 84 -32 7,3 6,3 5,9 4,7
   1221 Stord 186 -63 176 -24 7,9 6,3 5,8 5,5
   1222 Fitjar 38 4 28 2 6,6 5,0 7,4 5,3
   1223 Tysnes 23 -6 26 2 5,8 5,0 4,6 5,4
   1224 Kvinnherad 140 -41 135 -7 7,5 5,8 5,9 5,5
   1227 Jondal 10 -5 16 - 7,7 8,0 5,3 8,2
   1228 Odda 66 -23 78 -2 6,3 5,4 4,7 5,4
   1231 Ullensvang 23 -28 24 -12 8,1 5,3 3,7 3,7
   1232 Eidfjord 14 4 13 4 5,4 5,0 7,7 7,2
   1233 Ulvik 9 1 10 4 4,1 3,1 4,7 5,1
   1234 Granvin 7 -1 11 5 5,0 3,5 3,9 5,9
   1235 Voss 134 -52 141 1 6,7 5,0 4,9 5,2
   1238 Kvam 118 -10 108 -9 7,8 7,2 7,3 6,7
   1241 Fusa 26 -23 37 -5 7,1 5,8 3,7 5,2
   1242 Samnanger 45 20 34 5 5,5 6,4 9,7 7,4
   1243 Os 190 -58 179 -18 7,9 6,2 6,0 5,7
   1244 Austevoll 46 -17 45 2 8,1 5,5 5,6 5,5
   1245 Sund 96 8 86 8 8,1 7,2 9,0 8,0
   1246 Fjell 290 -83 302 20 9,6 7,1 7,2 7,4
   1247 Askøy 289 -94 306 2 8,8 6,9 6,7 6,9
   1251 Vaksdal 56 -22 50 -5 11,0 7,8 8,5 7,4
   1252 Modalen 9 4 7 4 7,0 4,1 13,6 10,8
   1253 Osterøy 77 -25 73 -18 8,0 7,0 6,0 5,7
   1256 Meland 68 -17 64 4 7,5 5,2 5,9 5,4
   1259 Øygarden 53 -14 50 -4 9,5 7,5 7,3 7,0
   1260 Radøy 62 -7 62 -7 7,9 7,6 7,1 6,9
   1263 Lindås 175 -6 160 -9 7,4 6,8 7,0 6,3
   1264 Austrheim 18 -9 18 -7 5,7 5,3 3,8 3,8
   1265 Fedje 6 -2 3 -3 7,0 5,0 5,1 2,6
   1266 Masfjorden 21 -8 11 -16 9,4 8,5 7,0 3,7
   1401 Flora 139 -23 136 -1 7,7 6,5 6,6 6,4
   1411 Gulen 35 3 28 4 6,8 5,1 7,6 6,2
   1412 Solund 21 10 11 -1 7,1 7,6 13,5 7,1
   1413 Hyllestad 18 -4 17 7 9,1 3,9 7,3 6,8
   1416 Høyanger 64 -7 61 -15 7,9 8,5 7,3 6,9
   1417 Vik 30 8 25 2 4,3 4,6 5,8 4,8
   1418 Balestrand 12 -8 6 -7 6,8 4,2 4,1 2,0
   1419 Leikanger 28 2 27 12 5,5 3,1 5,7 5,3
   1420 Sogndal 72 -17 77 -4 6,4 5,7 5,0 5,2
   1421 Aurland 20 4 24 7 4,5 4,7 5,8 6,9
   1422 Lærdal 34 6 32 18 6,3 3,1 7,5 7,0
   1424 Årdal 52 -19 46 -19 6,2 5,5 4,7 3,9
   1426 Luster 56 -7 42 -17 6,9 6,2 6,1 4,6
   1428 Askvoll 31 - 30 6 5,8 4,5 5,9 5,7
   1429 Fjaler 29 -14 24 -2 8,7 5,2 5,9 4,9
   1430 Gaular 17 -28 32 -2 8,9 6,5 3,4 6,4
   1431 Jølster 38 -9 40 -5 8,2 7,7 6,5 6,7
   1432 Førde 164 -36 162 12 8,0 5,8 6,4 6,3
   1433 Naustdal 48 -6 32 -12 10,0 8,0 8,9 5,9
   1438 Bremanger 42 2 33 3 5,7 4,3 6,5 5,2
   1439 Vågsøy 73 -9 59 -10 7,2 6,1 6,5 5,5
   1441 Selje 26 -4 25 2 6,8 5,0 5,4 5,4
   1443 Eid 56 -20 63 -4 6,9 6,0 5,0 5,5
   1444 Hornindal 14 1 15 7 6,2 3,8 6,5 7,0
   1445 Gloppen 43 -19 40 -25 5,8 6,0 4,0 3,7
   1449 Stryn 81 4 74 4 6,0 5,3 6,4 5,7
   1502 Molde 437 -15 378 -17 8,9 7,7 8,5 7,2
   1503 Kristiansund 195 -86 193 -53 9,1 7,9 6,4 6,3
   1504 Ålesund 508 -91 494 -26 7,2 6,2 6,0 5,8
   1511 Vanylven 30 -7 30 -15 6,7 8,1 5,6 5,5
   1514 Sande 37 10 43 11 6,4 7,3 8,9 10,1
   1515 Herøy 104 -29 88 -38 9,9 9,7 7,7 6,5
   1516 Ulstein 88 -17 80 -19 8,6 7,9 7,1 6,4
   1517 Hareid 50 -24 44 -18 9,2 7,7 6,2 5,4
   1519 Volda 121 -15 112 -6 8,8 7,5 7,6 7,1
   1520 Ørsta 150 -35 147 -35 10,3 10,0 8,5 8,1
   1523 Ørskog 41 -4 38 -9 10,3 10,6 9,3 8,1
   1524 Norddal 17 -2 25 5 5,7 5,6 4,7 6,8
   1525 Stranda 65 -1 61 7 6,8 5,6 6,8 6,4
   1526 Stordal 14 -1 9 -1 7,7 5,0 7,1 4,5
   1528 Sykkylven 102 -24 95 -14 7,9 6,7 6,3 5,9
   1529 Skodje 37 -7 29 -5 6,2 4,9 5,3 4,1
   1531 Sula 81 -27 83 -16 7,3 6,7 5,4 5,4
   1532 Giske 87 -21 79 15 9,3 5,5 7,2 6,7
   1534 Haram 83 -48 87 6 8,4 5,3 5,3 5,5
   1535 Vestnes 82 -37 77 -27 10,0 8,7 6,9 6,4
   1539 Rauma 78 -22 92 -11 7,5 7,7 5,9 6,8
   1543 Nesset 39 -6 31 -2 8,8 6,4 7,9 6,0
   1545 Midsund 21 - 20 -1 6,3 6,2 6,2 5,8
   1546 Sandøy 7 -7 7 -5 6,0 5,1 3,0 3,0
   1547 Aukra 38 -14 30 -11 9,0 7,0 6,9 5,2
   1548 Fræna 88 -40 107 13 7,7 5,7 5,2 6,3
   1551 Eide 57 - 47 1 9,8 7,7 9,5 7,6
   1554 Averøy 69 -12 63 -7 8,9 7,7 7,2 6,6
   1556 Frei 77 -25 78 -8 10,4 8,7 8,0 7,9
   1557 Gjemnes 26 -3 25 6 6,0 3,8 5,2 5,1
   1560 Tingvoll 40 -7 43 7 8,6 6,4 7,2 7,6
   1563 Sunndal 68 -20 77 3 6,2 5,0 4,9 5,4
   1566 Surnadal 65 6 71 26 5,9 4,5 6,4 7,0
   1567 Rindal 22 -3 23 4 7,1 5,3 6,2 6,4
   1569 Aure 15 -26 18 -11 9,7 6,8 3,5 4,0
   1571 Halsa 19 -2 19 -9 7,2 9,6 6,5 6,6
   1572 Tustna 11 7 10 - 2,8 6,9 7,5 6,7
   1573 Smøla 23 2 15 -7 5,7 6,0 6,3 4,2
   1601 Trondheim 2 420 -464 2 413 -18 8,8 7,3 7,2 7,2
   1612 Hemne 39 -29 46 6 9,5 5,5 5,4 6,5
   1613 Snillfjord 13 3 6 -3 6,3 5,6 7,9 3,6
   1617 Hitra 59 -15 42 -17 10,1 7,9 8,1 5,8
   1620 Frøya 61 1 46 1 8,4 6,4 8,7 6,6
   1621 Ørland 56 -24 55 -3 8,8 6,3 6,4 6,2
   1622 Agdenes 16 -4 21 2 6,3 6,0 5,0 6,5
   1624 Rissa 63 -36 66 -6 9,5 6,9 6,2 6,5
   1627 Bjugn 63 -10 60 10 9,8 6,5 8,4 8,0
   1630 Åfjord 34 -3 32 2 7,2 5,8 6,6 6,1
   1632 Roan 8 -6 10 -1 8,4 6,7 4,8 5,9
   1633 Osen 11 -3 13 2 8,1 6,3 6,0 7,4
   1634 Oppdal 84 -17 89 2 8,1 6,8 6,8 7,1
   1635 Rennebu 29 1 30 10 5,7 4,0 5,9 6,0
   1636 Meldal 47 -9 43 -4 8,1 6,9 7,0 6,4
   1638 Orkdal 159 6 133 -3 7,4 6,4 7,5 6,2
   1640 Røros 81 -15 62 -5 8,0 5,5 6,7 5,1
   1644 Holtålen 27 -18 35 11 9,9 5,4 6,4 8,3
   1648 Midtre Gauldal 62 -5 71 -1 6,7 6,9 6,0 7,0
   1653 Melhus 205 -33 202 21 8,5 6,4 7,2 7,0
   1657 Skaun 94 -46 83 -32 11,4 9,4 7,7 6,8
   1662 Klæbu 79 -33 76 -25 10,1 9,0 6,9 6,6
   1663 Malvik 163 -77 185 8 9,6 7,1 6,5 7,4
   1664 Selbu 37 -3 46 - 5,3 6,0 4,8 5,9
   1665 Tydal 11 4 5 -4 4,1 5,4 6,9 3,1
   1702 Steinkjer 256 -53 258 3 8,4 6,7 6,8 6,7
   1703 Namsos 214 -67 201 -36 11,0 9,2 8,2 7,6
   1711 Meråker 27 -1 23 - 6,4 5,2 6,0 5,0
   1714 Stjørdal 278 -67 264 -8 8,9 7,0 7,1 6,6
   1717 Frosta 28 -5 19 -11 8,3 7,7 7,3 5,0
   1718 Leksvik 54 -18 63 11 11,2 8,1 8,3 9,8
   1719 Levanger 235 -83 214 -33 9,1 6,9 6,8 6,1
   1721 Verdal 163 -17 166 10 7,3 6,3 6,7 6,8
   1723 Mosvik 11 -9 15 -1 12,0 9,6 6,6 9,0
   1724 Verran 35 -7 38 3 11,0 8,7 9,4 10,2
   1725 Namdalseid 22 -4 21 - 9,9 7,4 8,4 7,5
   1729 Inderøy 74 -23 68 -2 9,0 6,5 6,8 6,3
   1736 Snåsa 18 -13 24 -3 8,9 7,3 5,1 6,8
   1738 Lierne 11 -8 15 -3 7,1 6,6 4,2 5,6
   1739 Røyrvik 4 -5 6 -4 9,2 9,8 4,0 5,9
   1740 Namsskogan 16 8 16 8 4,8 4,6 9,5 9,5
   1742 Grong 43 -18 43 -1 13,5 9,8 9,6 9,7
   1743 Høylandet 21 2 11 -5 8,6 7,3 9,1 5,2
   1744 Overhalla 52 -13 39 -13 9,2 7,4 7,5 5,5
   1748 Fosnes 9 -7 8 -9 11,9 12,1 7,0 6,0
   1749 Flatanger 19 5 14 1 7,0 6,5 10,4 7,5
   1750 Vikna 48 -8 47 -1 7,5 6,5 6,4 6,3
   1751 Nærøy 58 -32 53 -23 10,3 9,0 6,9 6,2
   1755 Leka 3 -7 3 - 10,2 3,1 3,3 3,3
   1804 Bodø 642 -158 682 38 8,3 6,7 6,6 6,9
   1805 Narvik 350 -109 341 -13 12,6 9,7 9,8 9,6
   1811 Bindal 23 -2 18 - 8,7 6,1 8,2 6,6
   1812 Sømna 15 -15 26 - 7,9 6,9 4,0 7,0
   1813 Brønnøy 96 -20 90 -19 8,2 7,5 6,7 6,1
   1815 Vega 21 2 15 -2 8,7 7,4 9,5 6,6
   1816 Vevelstad 11 5 6 1 8,5 7,7 15,3 8,2
   1818 Herøy 25 2 20 -2 7,5 7,1 8,2 6,5
   1820 Alstahaug 88 -9 79 -13 6,9 6,5 6,1 5,5
   1822 Leirfjord 19 -4 15 -7 6,7 6,4 5,5 4,4
   1824 Vefsn 185 -32 161 -31 8,2 7,2 7,0 6,1
   1825 Grane 15 -6 19 3 8,2 6,1 6,0 7,3
   1826 Hattfjelldal 17 - 21 8 7,2 5,1 6,9 8,3
   1827 Dønna 19 -2 16 - 8,0 6,2 7,4 6,5
   1828 Nesna 15 -13 14 -11 8,7 7,8 4,7 4,4
   1832 Hemnes 45 -38 50 -22 11,5 9,7 5,9 6,5
   1833 Rana 353 -99 368 -12 9,5 7,8 7,4 7,5
   1834 Lurøy 24 6 28 8 5,1 5,7 6,9 7,9
   1835 Træna 4 -6 5 2 12,7 3,9 4,7 6,5
   1836 Rødøy 4 -16 2 -10 9,5 5,6 1,9 0,9
   1837 Meløy 84 -24 80 -3 9,2 6,9 7,3 6,7
   1838 Gildeskål 34 9 32 7 7,0 7,1 9,3 8,9
   1839 Beiarn 11 - 10 - 6,2 5,9 6,0 5,5
   1840 Saltdal 53 -18 46 -28 7,1 7,5 5,4 4,8
   1841 Fauske 111 -56 101 -29 9,6 7,5 6,4 5,8
   1842 Skjerstad - - - - 6,8 6,2 - -
   1845 Sørfold 19 -7 22 -2 7,3 6,7 5,4 6,3
   1848 Steigen 33 4 25 - 6,9 5,8 7,7 5,8
   1849 Hamarøy 16 -1 14 - 5,5 4,5 5,4 4,8
   1850 Tysfjord 24 -11 22 -9 9,7 8,1 7,0 6,3
   1851 Lødingen 37 -13 27 -6 12,4 7,9 9,0 6,6
   1852 Tjeldsund 13 -17 11 -8 12,0 7,6 5,7 4,8
   1853 Evenes 13 -17 19 -9 12,1 11,2 5,4 7,9
   1854 Ballangen 40 -19 50 3 13,5 10,6 9,2 11,3
   1856 Røst 4 -4 4 -7 7,3 9,3 3,4 3,4
   1857 Værøy 8 -6 12 5 11,9 6,0 6,5 9,4
   1859 Flakstad 15 2 7 -3 6,3 4,8 6,9 3,4
   1860 Vestvågøy 145 -38 146 3 10,0 7,8 8,0 8,0
   1865 Vågan 122 -38 113 -14 10,0 7,8 7,6 7,0
   1866 Hadsel 89 -34 95 -10 8,2 6,9 5,8 6,1
   1867 Bø 22 -9 28 2 6,8 5,5 4,7 6,0
   1868 Øksnes 46 -8 41 -13 7,2 7,5 6,4 5,5
   1870 Sortland 137 -26 140 3 8,8 7,5 7,5 7,7
   1871 Andøy 51 -18 56 -2 7,6 6,3 5,7 6,3
   1874 Moskenes 20 4 19 6 8,8 6,8 10,4 9,5
   1901 Harstad 342 -114 353 -35 9,6 8,1 7,4 7,6
   1902 Tromsø 1 034 -166 1 016 4 8,6 7,1 7,3 7,0
   1911 Kvæfjord 41 -4 40 2 7,9 6,8 7,5 7,3
   1913 Skånland 44 -15 53 4 10,7 8,6 8,2 9,8
   1915 Bjarkøy 6 2 4 - 4,5 4,8 6,9 4,8
   1917 Ibestad 24 -1 21 4 9,8 6,6 9,1 8,0
   1919 Gratangen 18 7 13 1 5,8 6,2 9,9 7,1
   1920 Lavangen 17 2 20 3 8,4 9,3 9,5 11,4
   1922 Bardu 50 -12 54 11 8,3 5,6 6,4 6,9
   1923 Salangen 26 -14 13 -12 9,4 6,0 6,2 3,0
   1924 Målselv 81 -17 79 -2 7,5 6,2 6,4 6,3
   1925 Sørreisa 64 -2 58 -16 10,2 11,6 10,4 9,6
   1926 Dyrøy 12 -8 12 -11 9,0 10,1 5,5 5,6
   1927 Tranøy 22 -3 18 -10 8,6 9,7 8,0 6,4
   1928 Torsken 12 -4 12 2 8,8 5,5 7,0 7,3
   1929 Berg 14 -6 11 -7 11,4 10,4 8,5 6,4
   1931 Lenvik 181 -55 169 -26 11,9 9,9 9,5 8,7
   1933 Balsfjord 57 -9 33 -24 7,1 6,0 6,2 3,5
   1936 Karlsøy 28 -10 31 6 9,8 6,2 7,2 8,0
   1938 Lyngen 35 -5 27 -12 7,7 7,2 6,6 5,2
   1939 Storfjord 20 -10 22 5 8,3 4,6 5,4 6,0
   1940 Gaivuotna - Kåfjord 22 -6 21 -4 8,1 6,9 6,5 5,9
   1941 Skjervøy 54 -2 49 6 11,2 8,4 11,0 10,3
   1942 Nordreisa 60 -17 60 -5 8,4 7,0 6,5 6,5
   1943 Kvænangen 16 -5 9 -2 9,5 4,7 9,2 4,5
   2002 Vardø 32 5 32 11 6,8 5,2 8,3 8,1
   2003 Vadsø 70 -22 88 17 7,4 5,6 5,4 6,8
   2004 Hammerfest 122 -70 115 -42 9,2 7,4 5,8 5,6
   2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 32 -6 33 1 8,0 6,8 6,5 6,7
   2012 Alta 277 -77 265 -23 10,5 8,5 8,3 7,8
   2014 Loppa 16 - 13 4 8,3 4,9 9,0 7,3
   2015 Hasvik 6 -1 6 -4 4,0 5,6 3,7 3,8
   2017 Kvalsund 22 7 15 3 7,5 5,9 11,8 8,5
   2018 Måsøy 13 3 18 11 4,2 3,0 5,6 7,7
   2019 Nordkapp 48 -1 36 -6 7,8 6,4 7,8 5,9
   2020 Porsanger 70 -16 83 8 10,2 8,9 8,7 10,1
   2021 Karasjohka-Karasjok 30 -6 27 -7 6,6 6,3 5,5 5,0
   2022 Lebesby 9 -4 8 -8 6,0 7,4 4,2 3,6
   2023 Gamvik 12 5 8 - 3,9 4,3 6,8 4,5
   2024 Berlevåg 6 -9 9 1 8,6 4,7 3,5 5,0
   2025 Deatnu - Tana 42 -1 48 9 7,9 7,1 7,3 8,5
   2027 Unjarga-Nesseby 5 -1 10 2 3,8 4,8 3,1 6,1
   2028 Båtsfjord 20 -22 23 -13 10,4 8,7 4,9 5,6
   2030 Sør-Varanger 158 -58 149 -15 11,0 8,2 8,0 7,6