Statistics Norway

Specialist health service

1 Net results 2006-2009.1 Health enterprises
  2006. NOK million 2007. NOK million 2008. NOK million 2009. NOK million
Aker universitetssykehus HF4 26 -160 -28 0
Akershus universitetssykehus HF -27 -247 -29 -211
Sunnaas sykehus HF -10 -32 -6 1
Sykehuset Asker og Bærum HF4 -32 -143 0 0
Sykehuset Innlandet HF -160 -398 -95 40
Sykehuset Østfold HF -142 -286 -19 52
Ullevål universitetssykehus HF4 -142 -686 -212 0
Blefjell sykehus HF4 -79 -105 -31 0
Psykiatrien i Vestfold HF -12 -33 -3 35
Rikshospitalet Radiumhospitalet HF3, 4 -213 -728 -288 0
Ringerike sykehus HF4 -48 -91 -60 0
Sykehuset Buskerud HF4 -155 -286 -63 0
Sykehuset i Vestfold HF -188 -299 -53 -49
Sykehuset Telemark HF -91 -217 -29 1
Sørlandet sykehus HF -174 -382 -87 -15
Oslo Universitetssykehus HF5       -108
Vestre Viken HF 6       7
Helse Bergen HF -573 -500 -230 53
Helse Fonna HF -151 -198 -72 -5
Helse Førde HF -172 -189 -151 -101
Helse Stavanger HF -210 -315 -149 -84
Helse Nord Trøndelag HF -111 -120 40 50
Helse Nordmøre og Romsdal HF -64 -117 0 27
Helse Sunnmøre HF -104 -106 -30 26
Rusbehandling Midt-Norge HF -18 -1 9 15
St Olavs Hospital HF -650 -542 -65 23
Helgelandssykehuset HF -99 -73 -32 -19
Helse Finnmark HF -105 -108 -101 -23
Hålogalandssykehuset HF 2 -255 0 0 0
Nordlandssykehuset HF -119 -228 -110 3
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF -209 -361 -207 -43
1  The minus sign indicates a deficit.
2  Håloglandssykehuset HF is closed.
3  Rikshospitalet Radiumhospitalet HF has changed name to Rikshospitalet HF.
4  The Health enterprise is closed.
5  Consisting of Ullevål universitetssykehus HF, Aker universitetssykehus HF and Rikshospitalet HF.
6  Consisting of Blefjell sykehus HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF and Sykehuset Buskerud HF.

Explanation of symbols