Statistics Norway

Approved carcasses

2   Public meat inspection. Carcasses approved for human consumption. Number of carcasses
Horse Cow Heifer/
ox
Calf Sheep Goat Pig Poultry Reindeer
1998 2 390  138 544  205 974 10 128 1 163 938 24 715 1 333 404 29 320 684 47 624
1999 2 373  139 249  224 120 24 831 1 149 633 21 034 1 404 382 33 402 377 46 904
2000 2 261  145 701  207 544 29 562 1 150 712 21 838 1 350 015 38 919 081 30 786
2001 2 416  136 078  190 897 22 650 1 203 974 21 196 1 325 955 38 335 296 ..
2002 2 410  130 423  192 441 23 279 1 236 620 21 120 1 328 230 40 932 389 ..
2003 2 148  124 893  190 436 20 731 1 235 941 20 918 1 336 294 42 777 265 ..
                   
2003                  
Østfold  107 2 730 3 481  445 5 486 34  113 127 8 453 556 ..
Akershus og Oslo  240 2 677 4 308  305 10 480  115 76 101 1 761 375 ..
Hedmark  186 7 523 11 613 1 472 70 335 1 000  162 176 9 497 473 ..
Oppland  190 14 561 24 623 2 070  148 750 2 143  117 232  637 567 ..
Buskerud  123 2 916 3 560 2 086 62 926 1 256 16 338  853 988 ..
Vestfold  155 1 348 2 391  241 4 381 12  102 755 3 000 421 ..
Telemark  115 1 428 2 795  333 34 924  664 25 584  281 948 ..
Aust-Agder 65 1 141 1 659  318 20 595 25 10 416  235 785 ..
Vest-Agder 71 2 725 4 973  453 31 668 17 9 849  363 117 ..
Rogaland  293 20 789 30 794 4 131  238 553  992  325 708 6 724 016 ..
Hordaland  162 6 673 10 070 1 445  111 643 1 589 26 139  837 173 ..
Sogn og Fjordane 67 8 238 11 812 2 550  113 477 3 586 18 208  102 653 ..
Møre og Romsdal 38 12 215 18 486 1 248 71 665 3 115 24 527  410 371 ..
Sør-Trøndelag  185 12 731 20 245 1 452 73 513 63 39 569 4 865 560 ..
Nord-Trøndelag 65 14 615 21 067 1 124 52 760  492  205 363 4 752 262 ..
Nordland 43 8 971 13 885  288  100 729 1 707 45 875 - ..
Troms 35 2 508 3 422  336 70 958 4 097 14 032 - ..
Finnmark Finnmárku 8 1 104 1 252  434 13 098 11 3 295 - ..

Explanation of symbols