Statistics Norway

Patient statistics

14 Inpatient stays1 at general hospitals, by sex and DRG-code. 2008
DRG-code Both sexes Males Females
Total  819 184  375 658  443 526
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 1: SYKDOMMER I NERVESYSTEMET      
1A Intrakraniell operasjon for svulst i sentralnervesystemet  821  379  442
1B Annen intrakraniell vaskulær operasjon  253 99  154
1C Operasjon for intrakraniell aneurisme, vaskulær anomali eller hemangiom  178 58  120
1D Intrakraniell cerebrospinal fluid shuntoperasjon  725  365  360
1E Annen kraniotomi unntatt ved traume  898  468  430
2A Operasjon for kronisk subduralt hematom  222  173 49
2B Annen kraniotomi ved traume  448  332  116
4 Op på kolumna/spinalkanal/ryggmarg/nerverøtter  614  284  330
5 Operasjoner på ekstrakranielle kar  438  292  146
6 Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom  231 62  169
7 Perifere, hjerne- & andre nerveop m/bk  217  111  106
8 Perifere, hjerne- & andre nerveop u/bk  687  386  301
9 Sykdommer i og skader på ryggmargen  504  326  178
10 Svulster i nervesystemet m/bk 1 934  990  944
11 Svulster i nervesystemet u/bk 1 941 1 015  926
12 Degenerative sykdommer i nervesystemet 4 390 2 284 2 106
13 Multippel sklerose & cerebellar ataksi 2 059  642 1 417
14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 7 585 3 728 3 857
14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk 5 189 2 784 2 405
15 TIA og okklusjon av precerebrale arterier 3 960 1 970 1 990
16 Uspesifikke karsykdommer i hjernen m/bk  271  121  150
17 Uspesifikke karsykdommer i hjernen u/bk  450  228  222
18 Sykdommer i hjernenerver & perifere nerver m/bk  703  430  273
19 Sykdommer i hjernenerver & perifere nerver u/bk 1 717  871  846
20 Infeksjon i nervesystemet ekskl viral meningitt 1 289  686  603
21 Viral meningitt  234  118  116
22 Hypertensiv encefalopati 27 12 15
23 Ikke-traumatisk koma & stupor  228 97  131
24 Kramper & hodepine > 17 år m/bk 2 389 1 216 1 173
25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk 6 870 3 156 3 714
26 Kramper & hodepine < 18 år 4 034 2 146 1 888
27 Alvorlig traumatisk hjerneskade 1 710 1 208  502
28 Traumatisk hjerneskade > 17år m/bk 63 42 21
29 Traumatisk hjerneskade > 17år u/bk  152  119 33
30 Traumatisk hjerneskade < 18 år 64 42 22
31 Hjernerystelse > 17 år m/bk  796  474  322
32 Hjernerystelse > 17 år u/bk 3 784 2 248 1 536
33 Hjernerystelse < 18 år 2 422 1 405 1 017
34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk 1 674  803  871
35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk 4 219 2 044 2 175
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 2: ØYESYKDOMMER      
37 Op på orbita inkl enukleasjon/eviscerasjon av øye  298  180  118
38 Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD  103 36 67
39 Operasjoner på linsen 1 518  630  888
41 Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer < 18 år  393  201  192
42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD (note 2) 1 003  407  596
43 Hyphema, kontusjonsskader i øyeregionen  128 75 53
44 Alvorlige akutte øyeinfeksjoner 71 26 45
45 Nevrologiske øyesykdommer  491  234  257
46 Øyesykdommer ITAD > 17 år m/bk  283  150  133
47 Øyesykdommer ITAD > 17 år u/bk 1 374  725  649
48 Øyesykdommer ITAD < 18 år  394  228  166
$HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 3: ØRE- NESE- OG HALSSYKDOMMER      
49A Større operasjoner på ØNH ekskl cochleaimplantat  180  118 62
49B Cochleaimplantat  147 68 79
50 Fjerning av spyttkjertel  367  167  200
51 Op på spyttkjertler ekskl fjerning av spyttkjertler 26 15 11
52 Operasjoner for leppe- og ganespalte  267  159  108
53A Operasjoner på bihuler  638  367  271
53B Operasjoner på temporalben, masteoideus og indre øre  224  110  114
55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals 1 611  940  671
56 Plastiske operasjoner på nesen  435  317  118
57 Tons./adenoid op ekskl -ektomi > 17år 19 8 11
58 Tons./adenoid op ekskl -ektomi 0-17 år  969  580  389
59 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi >17år 1 710  706 1 004
60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi 0-17 år 2 658 1 347 1 311
61 Innleggelse av ventilasjonrør i mellomøret >17år 22 5 17
62 Innleggelse av ventilasjonrør i mellomøret 0-17 år  122 73 49
63 Operasjoner på øre, nese, hals ITAD 1 678 1 022  656
64 Ondartede sykdommer i øre, nese, hals 1 624 1 157  467
65 Svimmelhet 4 153 1 764 2 389
66 Neseblødning  789  429  360
67 Epiglottitt 24 14 10
68 Otitis media & øvre luftveisinfeksjon > 17 år m/bk  786  369  417
69 Otitis media & øvre luftveisinfeksjon > 17 år u/bk 1 908  839 1 069
70A Otitis media & øvre luftveisinfeksjon 0-17 år m/bk  682  368  314
70B Otitis media & øvre luftveisinfeksjon 0-17 år u/bk 2 499 1 391 1 108
71 Laryngotrakeitt  377  255  122
72 Neseskade & medfødt nesedeformitet  340  225  115
73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år  946  459  487
74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år  444  254  190
168 Prosedyrer i munnhulen m/bk 79 47 32
169 Prosedyrer i munnhulen u/bk  357  215  142
185 Tann/munnhulesykd. ekskl tannuttrekking > 17år  642  373  269
186 Tann/munnhulesykd. ekskl tannuttrekking 0-17 år  282  156  126
187 Tannuttrekking & restaurering  191  106 85
482 Tracheostomi ved sykdommer i ansikt, munnhule eller hals  111 76 35
520 Obstruktivt søvnapnesyndrom 9 641 7 052 2 589
521 Operativ korreksjon av obstruktivt søvnapnesyndrom  182  151 31
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 4: SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE      
75 Større thoraxop, visse op på perikard/trachea/diafragma m.m. 1 089  616  473
76 Op på åndedrettssystemet ITAD m/bk  665  392  273
77 Op på åndedrettssystemet ITAD u/bk  387  248  139
78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom 2 119 1 045 1 074
79 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17år m/bk 1 714 1 056  658
80 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17 år u/bk  466  264  202
81 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst 0-17 år  342  190  152
82 Svulster i åndedrettssystemet 7 730 4 326 3 404
83 Større thoraxskader m/bk  321  191  130
84 Større thoraxskader u/bk  234  137 97
85 Pleuritis exudativa m/bk  925  560  365
86 Pleuritis exudativa u/bk  307  180  127
87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt 4 258 1 917 2 341
88 Kroniske obstruktive lungesykdommer 8 015 4 071 3 944
89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 16 738 9 022 7 716
90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk 4 414 2 172 2 242
91A Lungebetennelse & pleuritt 0-17 år m/bk  585  287  298
91B Lungebetennelse & pleuritt 0-17 år u/bk 1 169  637  532
92 Interstitielle lungesykdommer m/bk  367  226  141
93 Interstitielle lungesykdommer u/bk  448  247  201
94 Pneumothorax m/bk  560  402  158
95 Pneumothorax u/bk  558  414  144
96 Bronkitt og astma > 17 år m/bk 1 016  366  650
97 Bronkitt og astma > 17 år u/bk 1 699  582 1 117
98A Bronkitt og astma 0-17 år m/bk  625  351  274
98B Bronkitt og astma 0-17 år u/bk 4 150 2 692 1 458
99 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer m/bk  697  354  343
100 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer u/bk 1 780  815  965
101 Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD m/bk  712  408  304
102 Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD u/bk  881  507  374
475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte 6 429 3 288 3 141
495 Lungetransplantasjon 27 15 12
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 5: SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE      
103 Hjertetransplantasjon inkl ekstrakorporal/ assistert sirkulasjon 68 49 19
104A Operasjoner på hjerteklaff  289  151  138
104B Operasjoner på flere hjerteklaffer eller en hjerteklaffop m/bk 1 152  673  479
107A Koronar bypass uten hjertekat eller kompl ledsagende prosedyrer  344  281 63
107B Koronar bypass med hjertekateterisering 73 60 13
107C Koronar bypass med kompl ledsagende prosedyrer eller m/bk 2 311 1 865  446
108 Op på hjerte og store intratorakale kar ITAD  398  263  135
109N Operasjoner på thorakalt aortaaneurisme  113 72 41
110 Større kardiovaskulære op m/bk 1 204  873  331
111 Større kardiovaskulære op u/bk  481  343  138
112A PCI uten alvorlige tilleggstilstander  271  136  135
112B Perkutan ablationsbehandling for hjertearytmi 1 097  701  396
112C PCI uten AMI u/bk 2 229 1 648  581
112D PCI uten AMI m/bk 3 067 2 242  825
112E PCI med AMI u/bk 3 152 2 423  729
112F PCI med AMI m/bk 2 096 1 525  571
113 Amputasjon av underekstr ekskl tå v/ sirk.svikt  712  421  291
114 Amputasjon av overekstr eller tå v/ sirk.svikt 62 43 19
115A Revisjon eller fjerning av pacemaker eller defibrillator  122 74 48
115B Implantasjon eller bytte av pacemaker 2 612 1 435 1 177
115C Implantasjon eller bytte av defibrillator  524  427 97
119 Inngrep for åreknuter  860  281  579
120 Operasjoner på sirkulasjonsorganene ITAD  459  251  208
121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager 5 483 3 087 2 396
122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager 8 192 5 580 2 612
123 Akutt myokardinfarkt (AMI), liggetid < 4 dager, utskrevet død  743  369  374
124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompl hjertelidelse 1 852 1 277  575
125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ kompl hjertelidelse 5 819 3 473 2 346
126 Akutt & subakutt endokarditt  386  253  133
127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk 8 645 4 578 4 067
128 Årebetennelse i de dype vener 1 691  854  837
129 Hjertestans uten kjent årsak  396  257  139
130 Sykdommer i de perifere kar m/bk 2 529 1 442 1 087
131 Sykdommer i de perifere kar u/bk 2 538 1 416 1 122
132 Antatt ateroskler hjertesykdom m/bk ekskl AMI/angina 3 359 2 218 1 141
133 Antatt ateroskler hjertesykdom u/bk ekskl AMI/angina 1 974 1 447  527
134 Hypertensjon 3 230 1 401 1 829
135 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff > 17år m/bk 1 306  585  721
136 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff > 17år u/bk  518  249  269
137 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff 0-17 år  521  284  237
138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk 4 777 2 412 2 365
139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk 9 356 5 441 3 915
140 Angina pectoris 7 919 4 381 3 538
141 Synkope og kollaps m/bk 2 113 1 017 1 096
142 Synkope og kollaps u/bk 3 656 1 671 1 985
143 Brystsmerter 13 659 7 383 6 276
144 Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk 1 451  822  629
145 Sirkulasjonssykdommer ITAD u/bk 1 212  735  477
478 Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk 2 290 1 333  957
479 Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk 1 640  966  674
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 6: SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE      
146 Reseksjonsinngrep på rectum m/bk  778  444  334
147 Reseksjonsinngrep på rectum u/bk  486  226  260
148 Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk 3 604 1 671 1 933
149 Større operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk 1 588  687  901
150 Operasjon for tarmadheranser m/bk  222  102  120
151 Operasjon for tarmadheranser u/bk  130 49 81
152 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk  299  148  151
153 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk  337  173  164
154A Større op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år m/bk  231  142 89
154B Andre op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år m/bk  475  218  257
155A Større op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år u/bk 79 48 31
155B Andre op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år u/bk  417  239  178
156 Op på spiserør, magesekk & tolvf. 0-17 år 85 55 30
157 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm m/bk  680  397  283
158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 2 178 1 207  971
159 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år m/bk  400  216  184
160 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk  977  487  490
161 Inguinal & femoral brokkop > 17år m/bk  517  448 69
162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk 1 258 1 107  151
163 Lyskebrokkoperasjon 0-17 år  510  397  113
166N Appendektomi med kompliserende hoveddiagnose 1 421  736  685
167 Appendektomi uten kompliserende hoveddiagnose 3 496 1 879 1 617
170 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD m/bk  737  330  407
171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk  808  241  567
172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk 5 602 3 074 2 528
173 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene u/bk 1 789  842  947
174 Gastrointest blødning ekskl v/ karanomalier m/bk 3 660 1 928 1 732
175 Gastrointest blødning ekskl v/ karanomalier u/bk 1 756  897  859
176 Ulcus m/ perf/blødn/stenose eller i spiserør/Meckel  335  173  162
177 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/stenose m/bk  602  304  298
178 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/stenose u/bk  471  221  250
179 Inflammatoriske tarmsykdommer 2 693 1 282 1 411
180 Gastrointestinal passasjehindring m/bk  768  363  405
181 Gastrointestinal passasjehindring u/bk  887  446  441
182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk 9 694 3 973 5 721
183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk 18 898 6 982 11 916
184A Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år m/bk 2 169 1 108 1 061
184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk 6 264 3 026 3 238
188 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år m/bk 1 923  971  952
189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år u/bk 2 797 1 376 1 421
190 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD 0-17 år  646  398  248
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 7: SYKDOMMER I LEVER, GALLEVEIER OG BUKSPYTTKJERTEL      
191A Transplantasjon av bukspyttkjertel, med eller uten nyretransplantasjon 9 7 2
191B Oper på bukspyttkj/ lever & portosyst shuntop m/bk  350  190  160
192 Op på bukspyttkj/lever & portosyst shuntop u/bk  108 64 44
193 Op på galleveier uten samtidig kolecystektomi m/bk  208 96  112
194 Op på galleveier uten samtidig kolecystektomi u/bk  230 73  157
195 Kolecystektomi m/ eksplorasjon av gallegang m/bk 27 10 17
196 Kolecystektomi m/ eksplorasjon av gallegang u/bk 25 5 20
197 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av gallegang m/bk 96 53 43
198 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av gallegang u/bk  115 52 63
493 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang m/bk 1 752  746 1 006
494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 3 291 1 002 2 289
199 Diagn op på lever/galleveier/bukspyttkj m/ ondartet svulst  109 65 44
200 Diagn op på lever/galleveier/bukspyttkj u/ ondartet svulst 89 46 43
201 Op på lever, galleveier & bukspyttkjertel ITAD 57 26 31
202 Cirrhose & alkoholisk leversykdom 1 237  758  479
203 Ondartede svulster i lever/galleveier & bukspyttkjertel 2 951 1 513 1 438
204 Sykdommer i bukspyttkjertel ekskl ondartede svulster 2 040 1 179  861
205 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk  917  484  433
206 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste u/bk 1 058  512  546
207 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede m/bk 1 945  888 1 057
208 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede u/bk 3 175 1 209 1 966
480 Levertransplantasjon 77 44 33
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 8: SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV      
209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel 13 763 4 532 9 231
209B Sekund proteseop i hofte/kne/ankel og replant i u.eks ekskl av tå 1 475  565  910
491 Proteseop & replantasjon i skulder/albue/håndledd  443  103  340
210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk 5 837 1 831 4 006
211 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk 3 018 1 058 1 960
212 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop 0-17 år  491  278  213
213 Amputasjoner pga traume eller sykd i bevegelsesapparatet  217  134 83
214A Kombinert fremre/ bakre spondylodese  251  101  150
214B Fremre eller bakre spondylodese m/bk  303  144  159
214C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese m/bk 1 089  581  508
215B Fremre eller bakre spondylodese u/bk 1 011  476  535
215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 3 982 2 118 1 864
216 Biopsier fra skjelett-muskelsystemet & bindevevet  480  339  141
217 Sårrev & hudtranspl ekskl hånd pga traume/sykd i HDG 8  442  273  169
218 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk 1 648  780  868
219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk 4 988 2 443 2 545
220 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år  983  582  401
221 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m/bk (note 3)  566  306  260
222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk (note 3) 3 964 2 190 1 774
223 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk 1 080  383  697
224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 6 198 2 906 3 292
225 Operasjoner på ankel & fot 1 138  331  807
226 Bløtdelsoperasjoner ITAD m/bk  401  251  150
227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk 2 506 1 685  821
228 Op på håndledd/hånd/tommel m/bk el leddprotese håndledd/hånd  702  347  355
229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet 1 880 1 272  608
230 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur  540  239  301
231 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur  904  446  458
232 Artroskopi  461  242  219
233 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD m/bk  245  119  126
234 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD u/bk  523  291  232
235 Lårbeinsbrudd  422  170  252
236 Brudd på hofte & bekken 2 328  725 1 603
237 Forstuving & luksasjon av hofte, bekken & lår  332  146  186
238 Osteomyelitt  553  332  221
239 Patologiske brudd & ondartede svulster i HDG 8 2 991 1 335 1 656
240N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer m/bk 1 305  440  865
241N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer u/bk 1 886  591 1 295
242A Infeksiøs artritt og bursitt  424  294  130
242B Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer m/bk 1 684  677 1 007
242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk 4 177 1 561 2 616
242D Annen artritt  688  349  339
242E Artroser m/bk  446  146  300
242F Artroser u/bk 1 244  474  770
243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen 9 415 4 447 4 968
244 Andre beinsykdommer m/bk  164 52  112
245 Andre beinsykdommer u/bk  171 60  111
247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD 4 307 1 688 2 619
248 Tilstander i muskler, sener, seneskjeder, fascie & bursa ITAD 1 528  880  648
249 Komplik/følgetilst/etterbehandling av tilstander i HDG 8 1 544  609  935
250 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd, fot > 17 år m/bk  375  126  249
251 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd, fot > 17 år u/bk 1 245  598  647
252 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd fot 0-17 år 1 270  790  480
253 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot >17 år m/bk 1 199  445  754
254 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot > 17 år u/bk 3 193 1 656 1 537
255 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot 0-17 år  734  464  270
256 Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev ITAD 1 298  615  683
471 Bilaterale eller flere store leddproteseop i underekstremitet - - -
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 9: SYKDOMMER I HUD, UNDERHUD OG BRYST      
263 Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt m/bk  383  199  184
264 Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt u/bk  110 50 60
265 Hudtranspl og/eller revisjoner, ekskl sår/cellulitt m/bk  256  137  119
266 Hudtranspl og/eller revisjoner, ekskl sår/cellulitt u/bk  325  172  153
267 Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste  390  296 94
268 Plastiske op på hud og underhud  317  161  156
269 Op på hud og underhud ITAD m/bk  785  459  326
270 Op på hud og underhud ITAD u/bk 1 130  605  525
271 Kroniske sår i huden  614  278  336
272 Alvorlig hudsykdom m/bk  991  500  491
273 Alvorlig hudsykdom u/bk  555  254  301
277 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år m/bk 2 455 1 320 1 135
278 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år u/bk 2 740 1 643 1 097
279 Infeksjoner i hud og underhud 0-17 år  400  222  178
280 Skade av hud, underhud > 17 år m/bk 1 593  651  942
281 Skade av hud, underhud > 17 år u/bk 3 008 1 520 1 488
282 Skade av hud, underhud 0-17 år  692  425  267
283 Lettere hudsykdom m/bk  815  396  419
284 Lettere hudsykdom u/bk 1 569  756  813
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 10: INDRESEKRETORISKE-, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER      
285 Amputasjoner av underekstr pga sykdom i HDG 10 21 14 7
286 Operasjoner på binyrer & hypofyse  260  127  133
288A Gastrointestinale operasjoner for adipositas 1 002  289  713
288B Andre operasjoner for adipositas  595 55  540
289 Operasjoner på biskjoldbruskkjertelen  362 97  265
290 Operasjoner på skjoldbruskkjertelen 1 191  196  995
291 Eksisjon av median halsfistel eller cyste - - -
292 Op ved sykdommer i HDG 10 ITAD m/bk 41 24 17
293 Op ved sykdommer i HDG 10 ITAD u/bk 13 6 7
294 Diabetes > 35 år 2 668 1 463 1 205
295 Diabetes < 36 år 1 742  925  817
296 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD > 17år m/bk 2 367  901 1 466
297 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD > 17år u/bk 1 469  520  949
298 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD 0-17 år 1 485  758  727
299 Medfødte stoffskiftesykdommer  511  269  242
300 Indresekretoriske sykdommer m/bk  863  361  502
301 Indresekretoriske sykdommer u/bk 1 123  370  753
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 11: NYRE- OG URINVEISSYKDOMMER      
302 Nyretransplantasjon  264  172 92
303 Nyre/ureterop & større blæreop pga ondartet svulst  926  591  335
304 Nyre/ureterop & større blæreop ekskl onda svulst m/bk  536  302  234
305 Nyre/ureterop & større blæreop ekskl onda svulst u/bk  611  319  292
308 Operasjoner på urinblæren ITAD m/bk  559  325  234
309 Operasjoner på urinblæren ITAD u/bk 1 085  282  803
310 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk 1 756 1 296  460
311 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 2 411 1 771  640
312 Operasjoner på urinrør > 17 år m/bk  219  204 15
313 Operasjoner på urinrør > 17 år u/bk  287  250 37
314 Operasjoner på urinrør 0-17 år 70 68 2
315 Operasjoner på nyrer & urinveier ITAD 1 060  691  369
316 Nyresvikt 5 933 3 623 2 310
317 Dialysebehandling 67 40 27
318 Svulster i nyrer & urinveier m/bk 2 122 1 530  592
319 Svulster i nyrer & urinveier u/bk  568  359  209
320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 6 096 2 583 3 513
321 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år u/bk 3 535 1 024 2 511
322 Infeksjoner i nyrer & urinveier 0-17 år 1 050  283  767
323 Stein i urinveiene m/bk og/eller ESWL behandling 2 108 1 175  933
324 Stein i urinveiene u/bk 2 849 1 818 1 031
325 Symptomer fra nyrer & urinveier > 17 år m/bk 1 197 1 009  188
326 Symptomer fra nyrer & urinveier > 17 år u/bk 1 146  805  341
327 Symptomer fra nyrer & urinveier 0-17 år  118 71 47
329N Urethrastriktur  120  109 11
331 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år m/bk  900  539  361
332 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år u/bk  861  513  348
333 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD 0-17 år  449  253  196
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 12: SYKDOMMER I MANNLIGE KJØNNSORGANER      
334 Større operasjoner i det mannlige bekken m/bk  390  390 -
335 Større operasjoner i det mannlige bekken u/bk 1 221 1 221 -
336 Transurethral prostatectomi m/bk 1 550 1 550 -
337 Transurethral prostatectomi u/bk 2 182 2 182 -
338 Op på skrotalinnhold ved ondartede sykdommer  412  412 -
339 Op på skrotalinnhold ved godartede sykd > 17 år  310  310 -
340 Op på skrotalinnhold ved godartede sykd 0-17 år  487  487 -
341 Operasjoner på penis  520  520 -
342 Omskjæring > 17 år 75 75 -
343 Omskjæring 0-17 år  107  107 -
344 Op på mannlige kjønnsorg ved ondartet svulst ITAD  329  329 -
345 Op på mannlige kjønnsorg ekskl ondartet svulst ITAD  204  204 -
346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk 3 087 3 087 -
347 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer u/bk 1 082 1 082 -
348 Godartet hypertrofi av prostata m/bk  290  290 -
349 Godartet hypertrofi av prostata u/bk  325  325 -
350 Inflammasjon i mannlige kjønnsorganer  717  717 -
351 Sterilisering av menn 3 3 -
352 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer ITAD  351  351 -
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 13: SYKDOMMER I KVINNELIGE KJØNNSORGANER      
353 Eksentrasjon av bekkenet, radikal hysterektomi & vulvektomi  306 -  306
354 Op på uterus/adn pga ikke ovar/adn malign sykd m/bk  202 -  202
355 Op på uterus/adn pga ikke ovar/adn malign sykd u/bk  483 -  483
356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep 2 714 - 2 714
357 Op på uterus/adn ved ovar/adn malign sykdom  552 -  552
358 Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk  994 -  994
359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 5 261 - 5 261
360 Operasjoner på vagina, cervix & vulva ekskl vulvektomi  566 -  566
361 Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi (note 4)  358 -  358
362 Sterilisering via laparoskopi eller annen endoskopisk sterilisering 31 - 31
363 Utskraping & konisering ved ondartet sykdom  234 -  234
364 Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom  504 -  504
365 Operasjoner på kvinnelige kjønnsorganer ITAD  217 -  217
366 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer m/bk 2 539 - 2 539
367 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer u/bk  934 -  934
368 Infeksjoner i kvinnelige kjønnsorganer  622 -  622
369 Tilstander i kvinnelige kjønnsorganer ITAD 1 719 - 1 719
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 14: SYKDOMMER UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID      
370 Keisersnitt m/bk 4 349 - 4 349
371 Keisersnitt u/bk 5 834 - 5 834
372 Vaginal fødsel m/bk 10 154 - 10 154
373 Vaginal fødsel u/bk 38 458 - 38 458
374 Vaginal fødsel m/sterilisering og/eller evakuering  726 -  726
375 Vaginal fødsel m/ op ekskl sterilisering & evakuering 97 - 97
376 Sykdommer etter forløsning & abort u/ operasjon 1 381 - 1 381
377 Sykdommer etter forløsning & abort m/ operasjon  424 -  424
378N Operasjoner ved ekstrauterin graviditet  535 -  535
379 Truende abort 1 625 - 1 625
380 Abort uten kirurgisk inngrep & tilst etter abort 1 281 - 1 281
381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller medikamentelt utløst abort 2 607 - 2 607
382 Falske rier 1 157 - 1 157
383 Sykdommer i svangerskapet ITAD m/bk 2 702 - 2 702
384 Sykdommer i svangerskapet ITAD u/bk 2 942 - 2 942
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 15: NYFØDTE MED TILSTANDER SOM HAR OPPSTÅTT I PERINATALPERIODEN      
385A Nyfødt, døde 0-2 d. gml eller overf. til annen inst. 0-5 d. etter fødsel  603  330  273
385B Oppfølging av neonatalproblemer eller forsinket neonatalproblem 1 260  671  589
386N Nyfødt, fødselsvekt under 1000 g  215 99  116
387N Nyfødt, fødselsvekt 1000-1499 g  320  167  153
388A Nyfødt, fødselsvekt 1500-2499g eller annen immaturitet, med multiple problemer  483  291  192
388B Nyfødt, fødselsvekt 1500-2499g eller annen immaturitet, uten multiple problemer 3 406 1 715 1 691
389A Nyfødt, fødselsvekt minst 1500 g, med større operasjon  123 74 49
389B Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med multiple problemer  735  429  306
390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem (note 6) 9 964 5 456 4 508
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 16: SYKDOMMER I BLOD, BLODDANNENDE ORGANER OG IMMUNAPPARATET      
392 Op på milten pga sykdom i HDG 16 > 17 år 77 36 41
393 Op på milten pga sykdom i HDG 16 0-17 år 18 14 4
394 Op pga sykdom i blod/bloddannende organer ITAD  206  104  102
395 Sykdommer i røde blodlegemer > 17 år 4 250 1 615 2 635
396 Sykdommer i røde blodlegemer 0-17 år  339  179  160
397 Koagulasjonsforstyrrelser  967  507  460
398 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd ITAD m/bk  922  455  467
399 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd ITAD u/bk  957  542  415
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 17: MYELOPROLIFERATIVE SYKDOMMER OG LITE DIFFERENSIERTE SVULSTER      
400 Større operasjoner ved lymfom & leukemi  569  258  311
401 Op ved lymfom & ikke-akutt leukemi ITAD m/bk  212  117 95
402 Op ved lymfom & ikke-akutt leukemi ITAD u/bk  233  102  131
403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk 4 361 2 508 1 853
404 Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk 3 473 2 019 1 454
405 Akutt leukemi uten større operasjon 0-17 år  721  417  304
406 Større op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi m/bk 44 21 23
407 Større op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi u/bk 57 25 32
408 Andre op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi  280  126  154
410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert 4 121 1 819 2 302
410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 1  821  249  572
410C Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 2  912  376  536
410D Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 3  119 27 92
492 Kjemoterapi m/akutt leukemi som bidiagnose  192  112 80
411 Diagnostikk ved tidligere ondartede sykdommer uten endoskopi  340  189  151
412 Diagnostikk ved tidligere. ondartede sykdommer med endoskopi 83 42 41
413 Sykdommer i HDG 17 ITAD m/bk  600  284  316
414 Sykdommer i HDG 17 ITAD u/bk  585  286  299
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 18: INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER      
415 Op ved sykdommer i HDG 18 1 510  819  691
416 Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år 6 706 3 588 3 118
417 Sepsis ved sydommer i HDG 18 0-17 år  357  171  186
418 Postop & posttraumatiske infeksjoner tilhørende HDG 18 1 770  915  855
419 Feber av ukjent årsak > 17 år m/bk  330  170  160
420 Feber av ukjent årsak > 17 år u/bk  334  161  173
421 Virussykdommer > 17 år 1 144  584  560
422 Virussykdommer og feber av ukjent årsak 0-17 år 1 098  525  573
423 Sykdommer i HDG 18 ITAD 2 274 1 222 1 052
489 HIV m/ betydelig HIV relatert sykdom  188  117 71
490 HIV med eller uten bidiagnose  147 89 58
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 19: PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER      
424N Operasjoner på pasienter med diagnose i HDG19 93 47 46
426A Bipolare lidelser, < 60 år  101 36 65
426B Bipolare lidelser, > 59 år 59 10 49
426C Andre forstyrrelser i stemningsleie < 60 år  505  161  344
426D Andre forstyrrelser i stemningsleie > 59 år  325  109  216
427A Angstlidelse  558  220  338
427B Varige personlighetsforstyrrelser 81 35 46
427C Akutt stressreaksjon 90 35 55
427D Andre nevroser  443  142  301
428N Personlighetsforstyrrelser  139 21  118
429A Organiske betinget mentale forstyrrelser m/bk 1 534  670  864
429B Organiske betinget mentale forstyrrelser u/bk  651  289  362
430A Schizofreni < 30 år 16 5 11
430B Schizofreni 30-59 år 42 31 11
430C Schizofreni > 59 år 23 11 12
430D Kroniske ikke-schizofrene psykoser 98 34 64
430E Kortvarige ikke-schizofrene psykoser 54 28 26
430F Andre psykoser 7 5 2
431A Mental retardasjon  205  119 86
431B Nevropsykiatriske forstyrrelser  540  338  202
431C Andre mentale forstyrrelser hos barn 39 23 16
432A Spiseforstyrrelser  330 40  290
432B Andre spesifiserte mentale forstyrrelser 70 31 39
432C Andre uspesifiserte mentale forstyrrelser  830  413  417
436A Andre mentale forstyrrelser som skyldes misbruk m/bk 1 391 1 036  355
436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes misbruk u/bk 3 741 2 455 1 286
436C Psykose som skyldes misbruk  180  103 77
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 21: SKADE, FORGIFTNINGER OG TOKSISKE EFFEKTER AV MEDIKAMENTER/ANDRE STOFFER, MEDIKAMENTMISBRUK OG ORGANISKE SINNSLIDELSER FREMKALT AV DISSE      
439 Hudtransplantasjon etter skade  233  140 93
441A Håndkirurgiske inngrep etter skade  435  384 51
441B Store håndkirurgiske inngrep etter skade 59 51 8
442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk  603  320  283
443 Operasjoner etter skade ITAD u/bk  518  316  202
444 Traume > 17 år m/bk  455  230  225
445 Traume > 17 år u/bk  865  544  321
446 Traume 0-17 år  206  141 65
447 Allergiske reaksjoner > 17 år 1 018  435  583
448 Allergiske reaksjoner 0-17 år  260  153  107
449 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel >17 m/bk 1 887  845 1 042
450 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel >17 u/bk 3 669 1 457 2 212
451 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel 0-17 år  655  235  420
454 Sykdommer i HDG 21 ITAD m/bk  289  195 94
455 Sykdommer i HDG 21 ITAD u/bk 1 840 1 175  665
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 22: FORBRENNINGER (note 5)      
456 Forbrenninger, overført til annen akuttenhet, liggetid < 6 dager 47 35 12
457 Omfattende forbrenninger uten operativ behandling 43 28 15
458 Mindre omfattende forbrenninger med hudtransplantasjon  105 68 37
459 Mindre omfattende forbrenninger med revisjon/annen op  159  105 54
460 Mindre omfattende forbrenninger uten operativ behandling  402  276  126
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 23: FAKTORER SOM PÅVIRKER HELSETILSTANDEN - ANDRE KONTAKTER MED HELSETJENESTEN      
461 Operasjoner på pasienter m/diagnose i HDG 23  685  185  500
462A Rehabilitering, kompleks (note 7) 7 214 3 746 3 468
462B Rehabilitering, vanlig 7 745 2 772 4 973
462C Rehabilitering, annen  213  122 91
463 Symptomer og funn m/bk  717  315  402
464 Symptomer og funn u/bk 1 171  467  704
465 Etterbehandling m/ondartet sykdom som bidiagnose  796  352  444
466 Etterbehandling u/ondartet sykdom som bidiagnose  619  312  307
467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD 6 421 2 439 3 982
483 Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule eller hals 1 468  921  547
472 Omfattende forbrenninger med operativ behandling 93 61 32
473 Akutt leukemi uten større operasjon > 17 år 1 001  422  579
481A Beinmargstransplantasjon 81 48 33
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 24: SIGNIFIKANT MULTITRAUME      
484 Kraniotomi ved signifikant multitraume 53 37 16
485 Større op hofte/lårbensop & replantasjoner ved HDG 24 37 15 22
486 Operasjoner ved signifikant multitraume ITAD  444  308  136
487 Signifikant multitraume ITAD  637  432  205
$HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 30: SYKDOMMER I BRYST      
501A Rekonstruksjon av bryst m/bk  150 -  150
501B Rekonstruksjon av bryst u/bk  263 2  261
502 Mastektomi med rekonstruksjon av bryst v/ondartet svulst 21 - 21
509 Andre operasjoner på bryst 74 - 74
257 Total mastektomi ved ondartet svulst m/bk  522 7  515
258 Total mastektomi ved ondartet svulst u/bk  811 6  805
259 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst m/bk  383 -  383
260 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst u/bk 1 002 1 1 001
261 Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/lokal eksisjon  854 53  801
262 Mammabiopsi & lokal eksisjon ved godartede sykdommer 78 2 76
274 Ondartet sykdom i bryst m/bk 1 878 15 1 863
275 Ondartet sykdom i bryst u/bk  523 5  518
276 Godartet sykdom i bryst  416 68  348
KATEGORIER UTENOM HOVEDDIAGNOSEGRUPPENE      
468 Større op uten sammenheng med hoveddiagnosen  448  202  246
469 Hoveddiagnosen ubrukbar som utskrivingsdiagnose  104 55 49
470 Ikke grupperbar pga manglende opplysninger 40 20 20
477 Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen 1 014  455  559
ANNEN ELLER UOPPGITT DRG 6 056 3 142 2 914
1  Not including day cases, patients in psychiatric wards, DRG391 (healthy newborns) and foreign residents.

Explanation of symbols