Statistics Norway

14 Inpatient stays1 at general hospitals, by sex and DRG-code. 2007
DRG-code Both sexes Males Females
Total  811 649  372 787  438 862
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 1: SYKDOMMER I NERVESYSTEMET      
1A Intrakraniell operasjon for svulst i sentralnervesystemet  792  382  410
1B Annen intrakraniell vaskulær operasjon  204 77  127
1C Operasjon for intrakraniell aneurisme, vaskulær anomali eller hemangiom  153 45  108
1D Intrakraniell cerebrospinal fluid shuntoperasjon  699  348  351
1E Annen kraniotomi unntatt ved traume  875  446  429
2A Operasjon for kronisk subduralt hematom  212  164 48
2B Annen kraniotomi ved traume  400  293  107
4 Op på kolumna/spinalkanal/ryggmarg/nerverøtter  566  278  288
5 Operasjoner på ekstrakranielle kar  382  259  123
6 Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom  264 79  185
7 Perifere, hjerne- & andre nerveop m/bk  203  124 79
8 Perifere, hjerne- & andre nerveop u/bk  783  445  338
9 Sykdommer i og skader på ryggmargen  493  291  202
10 Svulster i nervesystemet m/bk 1 731  904  827
11 Svulster i nervesystemet u/bk 2 124 1 058 1 066
12 Degenerative sykdommer i nervesystemet 4 712 2 400 2 312
13 Multippel sklerose & cerebellar ataksi 1 861  611 1 250
14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 7 431 3 550 3 881
14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk 5 171 2 799 2 372
15 TIA og okklusjon av precerebrale arterier 3 875 1 980 1 895
16 Uspesifikke karsykdommer i hjernen m/bk  236  114  122
17 Uspesifikke karsykdommer i hjernen u/bk  427  182  245
18 Sykdommer i hjernenerver & perifere nerver m/bk  648  362  286
19 Sykdommer i hjernenerver & perifere nerver u/bk 1 714  898  816
20 Infeksjon i nervesystemet ekskl viral meningitt 1 232  598  634
21 Viral meningitt  207 99  108
22 Hypertensiv encefalopati 23 10 13
23 Ikke-traumatisk koma & stupor  242  114  128
24 Kramper & hodepine > 17 år m/bk 2 218 1 164 1 054
25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk 6 517 2 881 3 636
26 Kramper & hodepine < 18 år 3 876 2 116 1 760
27 Alvorlig traumatisk hjerneskade 1 513 1 036  477
28 Traumatisk hjerneskade > 17år m/bk 44 33 11
29 Traumatisk hjerneskade > 17år u/bk  192  141 51
30 Traumatisk hjerneskade < 18 år 79 49 30
31 Hjernerystelse > 17 år m/bk  808  485  323
32 Hjernerystelse > 17 år u/bk 4 056 2 532 1 524
33 Hjernerystelse < 18 år 2 317 1 319  998
34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk 1 430  711  719
35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk 4 310 2 032 2 278
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 2: ØYESYKDOMMER      
37 Op på orbita inkl enukleasjon/eviscerasjon av øye  304  192  112
38 Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD 96 38 58
39 Operasjoner på linsen  813  314  499
41 Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer < 18 år  458  222  236
42 Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD (note 2)  873  449  424
43 Hyphema, kontusjonsskader i øyeregionen  157  103 54
44 Alvorlige akutte øyeinfeksjoner 90 55 35
45 Nevrologiske øyesykdommer  504  239  265
46 Øyesykdommer ITAD > 17 år m/bk  340  187  153
47 Øyesykdommer ITAD > 17 år u/bk 1 333  726  607
48 Øyesykdommer ITAD < 18 år  481  279  202
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 3: ØRE- NESE- OG HALSSYKDOMMER      
49A Større operasjoner på ØNH ekskl cochleaimplantat  169  111 58
49B Cochleaimplantat  239  104  135
50 Fjerning av spyttkjertel  376  188  188
51 Op på spyttkjertler ekskl fjerning av spyttkjertler 25 11 14
52 Operasjoner for leppe- og ganespalte  292  178  114
53A Operasjoner på bihuler  649  351  298
53B Operasjoner på temporalben, masteoideus og indre øre  244  118  126
55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals 1 696  948  748
56 Plastiske operasjoner på nesen  717  514  203
57 Tons./adenoid op ekskl -ektomi > 17år 21 12 9
58 Tons./adenoid op ekskl -ektomi 0-17 år 1 070  623  447
59 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi >17år 1 820  756 1 064
60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi 0-17 år 2 769 1 368 1 401
61 Innleggelse av ventilasjonrør i mellomøret >17år 15 6 9
62 Innleggelse av ventilasjonrør i mellomøret 0-17 år  167  114 53
63 Operasjoner på øre, nese, hals ITAD 1 610 1 048  562
64 Ondartede sykdommer i øre, nese, hals 1 820 1 322  498
65 Svimmelhet 3 899 1 618 2 281
66 Neseblødning  808  453  355
67 Epiglottitt 48 26 22
68 Otitis media & øvre luftveisinfeksjon > 17 år m/bk  765  374  391
69 Otitis media & øvre luftveisinfeksjon > 17 år u/bk 1 873  880  993
70A Otitis media & øvre luftveisinfeksjon 0-17 år m/bk  592  331  261
70B Otitis media & øvre luftveisinfeksjon 0-17 år u/bk 2 481 1 438 1 043
71 Laryngotrakeitt  434  293  141
72 Neseskade & medfødt nesedeformitet  291  200 91
73 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD > 17 år 1 027  497  530
74 Sykdommer i øre, nese, hals ITAD 0-17 år  396  219  177
168 Prosedyrer i munnhulen m/bk 64 41 23
169 Prosedyrer i munnhulen u/bk  353  215  138
185 Tann/munnhulesykd. ekskl tannuttrekking > 17år  647  375  272
186 Tann/munnhulesykd. ekskl tannuttrekking 0-17 år  275  154  121
187 Tannuttrekking & restaurering  197 94  103
482 Tracheostomi ved sykdommer i ansikt, munnhule eller hals  121 85 36
520 Obstruktivt søvnapnesyndrom 10 105 7 459 2 646
521 Operativ korreksjon av obstruktivt søvnapnesyndrom  287  236 51
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 4: SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE      
75 Større thoraxop, visse op på perikard/trachea/diafragma m.m. 1 023  611  412
76 Op på åndedrettssystemet ITAD m/bk  633  369  264
77 Op på åndedrettssystemet ITAD u/bk  392  243  149
78 Lungeemboli, luftemboli og fettembolisyndrom 1 908  928  980
79 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17år m/bk 1 472  849  623
80 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17 år u/bk  415  244  171
81 Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst 0-17 år  340  178  162
82 Svulster i åndedrettssystemet 7 839 4 407 3 432
83 Større thoraxskader m/bk  290  188  102
84 Større thoraxskader u/bk  241  156 85
85 Pleuritis exudativa m/bk  806  480  326
86 Pleuritis exudativa u/bk  287  184  103
87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt 2 218  994 1 224
88 Kroniske obstruktive lungesykdommer 9 097 4 553 4 544
89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 18 707 10 016 8 691
90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk 4 802 2 300 2 502
91A Lungebetennelse & pleuritt 0-17 år m/bk  667  355  312
91B Lungebetennelse & pleuritt 0-17 år u/bk 1 452  845  607
92 Interstitielle lungesykdommer m/bk  401  250  151
93 Interstitielle lungesykdommer u/bk  422  230  192
94 Pneumothorax m/bk  518  352  166
95 Pneumothorax u/bk  620  491  129
96 Bronkitt og astma > 17 år m/bk 1 014  390  624
97 Bronkitt og astma > 17 år u/bk 1 628  524 1 104
98A Bronkitt og astma 0-17 år m/bk  575  342  233
98B Bronkitt og astma 0-17 år u/bk 4 278 2 739 1 539
99 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer m/bk  674  352  322
100 Funn og symptomer fra åndedrettsorganer u/bk 1 578  732  846
101 Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD m/bk  636  358  278
102 Sykdommer i åndedrettsorganer ITAD u/bk  865  479  386
475 Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte 6 207 3 058 3 149
495 Lungetransplantasjon 27 14 13
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 5: SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE      
103 Hjertetransplantasjon inkl ekstrakorporal/ assistert sirkulasjon 46 31 15
104A Operasjoner på hjerteklaff  284  168  116
104B Operasjoner på flere hjerteklaffer eller en hjerteklaffop m/bk 1 085  684  401
107A Koronar bypass uten hjertekat eller kompl ledsagende prosedyrer  561  446  115
107B Koronar bypass med hjertekateterisering  124 95 29
107C Koronar bypass med kompl ledsagende prosedyrer eller m/bk 2 199 1 757  442
108 Op på hjerte og store intratorakale kar ITAD  451  282  169
109N Operasjoner på thorakalt aortaaneurisme  155  100 55
110 Større kardiovaskulære op m/bk 1 247  901  346
111 Større kardiovaskulære op u/bk  500  351  149
112A PCI uten alvorlige tilleggstilstander  276  132  144
112B Perkutan ablationsbehandling for hjertearytmi 1 122  729  393
112C PCI uten AMI u/bk 2 525 1 842  683
112D PCI uten AMI m/bk 3 058 2 275  783
112E PCI med AMI u/bk 2 926 2 289  637
112F PCI med AMI m/bk 1 876 1 310  566
113 Amputasjon av underekstr ekskl tå v/ sirk.svikt  745  429  316
114 Amputasjon av overekstr eller tå v/ sirk.svikt 71 48 23
115A Revisjon eller fjerning av pacemaker eller defibrillator 27 16 11
115B Implantasjon eller bytte av pacemaker 2 500 1 355 1 145
115C Implantasjon eller bytte av defibrillator  545  432  113
119 Inngrep for åreknuter  844  280  564
120 Operasjoner på sirkulasjonsorganene ITAD  463  262  201
121 Sirk.sykdom m/ AMI & kardiov komplik i live etter 4 dager 4 903 2 763 2 140
122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager 7 748 5 251 2 497
123 Akutt myokardinfarkt (AMI), liggetid < 4 dager, utskrevet død  757  387  370
124 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompl hjertelidelse 1 832 1 304  528
125 Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ kompl hjertelidelse 6 317 3 710 2 607
126 Akutt & subakutt endokarditt  456  316  140
127 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk 8 186 4 254 3 932
128 Årebetennelse i de dype vener 1 938  974  964
129 Hjertestans uten kjent årsak  496  309  187
130 Sykdommer i de perifere kar m/bk 2 611 1 537 1 074
131 Sykdommer i de perifere kar u/bk 2 745 1 467 1 278
132 Antatt ateroskler hjertesykdom m/bk ekskl AMI/angina 3 920 2 580 1 340
133 Antatt ateroskler hjertesykdom u/bk ekskl AMI/angina 1 957 1 403  554
134 Hypertensjon 2 892 1 231 1 661
135 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff > 17år m/bk 1 184  568  616
136 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff > 17år u/bk  491  238  253
137 Hjertefeil og komplik til kunstig hjerteklaff 0-17 år  487  260  227
138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk 4 609 2 264 2 345
139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk 8 756 4 986 3 770
140 Angina pectoris 8 409 4 675 3 734
141 Synkope og kollaps m/bk 1 945  989  956
142 Synkope og kollaps u/bk 3 474 1 571 1 903
143 Brystsmerter 13 004 6 982 6 022
144 Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk 1 376  757  619
145 Sirkulasjonssykdommer ITAD u/bk 1 115  673  442
478 Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk 2 028 1 209  819
479 Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk 1 516  865  651
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 6: SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE      
146 Reseksjonsinngrep på rectum m/bk  806  429  377
147 Reseksjonsinngrep på rectum u/bk  431  216  215
148 Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk 3 359 1 539 1 820
149 Større operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk 1 521  642  879
150 Operasjon for tarmadheranser m/bk  220 94  126
151 Operasjon for tarmadheranser u/bk  139 54 85
152 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk  274  155  119
153 Mindre operasjoner på tynntarm & tykktarm u/bk  306  154  152
154A Større op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år m/bk  253  145  108
154B Andre op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år m/bk  484  227  257
155A Større op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år u/bk 74 39 35
155B Andre op på spiserør, magesekk & tolvf. > 17 år u/bk  467  258  209
156 Op på spiserør, magesekk & tolvf. 0-17 år 79 55 24
157 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm m/bk  676  391  285
158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 2 479 1 313 1 166
159 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år m/bk  419  234  185
160 Brokkop ekskl inguinal & femoral > 17år u/bk 1 010  494  516
161 Inguinal & femoral brokkop > 17år m/bk  573  510 63
162 Inguinal & femoral brokkop > 17år u/bk 1 324 1 147  177
163 Lyskebrokkoperasjon 0-17 år  466  380 86
166N Appendektomi med kompliserende hoveddiagnose 1 467  771  696
167 Appendektomi uten kompliserende hoveddiagnose 3 382 1 850 1 532
170 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD m/bk  658  258  400
171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD u/bk  805  229  576
172 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene m/bk 6 216 3 338 2 878
173 Ondartede sykdommer i fordøyelsesorganene u/bk 1 946 1 039  907
174 Gastrointest blødning ekskl v/ karanomalier m/bk 3 760 1 927 1 833
175 Gastrointest blødning ekskl v/ karanomalier u/bk 1 726  930  796
176 Ulcus m/ perf/blødn/stenose eller i spiserør/Meckel  285  151  134
177 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/stenose m/bk  508  213  295
178 Ulcus i magesekk/tolvf u/ perf/blødn/stenose u/bk  477  220  257
179 Inflammatoriske tarmsykdommer 2 627 1 222 1 405
180 Gastrointestinal passasjehindring m/bk  871  401  470
181 Gastrointestinal passasjehindring u/bk  977  492  485
182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk 9 352 3 862 5 490
183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk 17 833 6 619 11 214
184A Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år m/bk 1 572  845  727
184B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk 6 020 2 914 3 106
188 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år m/bk 1 883  922  961
189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år u/bk 2 798 1 459 1 339
190 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD 0-17 år  609  361  248
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 7: SYKDOMMER I LEVER, GALLEVEIER OG BUKSPYTTKJERTEL      
191A Transplantasjon av bukspyttkjertel, med eller uten nyretransplantasjon 15 10 5
191B Oper på bukspyttkj/ lever & portosyst shuntop m/bk  319  168  151
192 Op på bukspyttkj/lever & portosyst shuntop u/bk 93 58 35
193 Op på galleveier uten samtidig kolecystektomi m/bk  203 97  106
194 Op på galleveier uten samtidig kolecystektomi u/bk  220 76  144
195 Kolecystektomi m/ eksplorasjon av gallegang m/bk 26 8 18
196 Kolecystektomi m/ eksplorasjon av gallegang u/bk 27 9 18
197 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av gallegang m/bk  133 67 66
198 Åpen kolecystektomi u/ eksplorasjon av gallegang u/bk  145 64 81
493 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang m/bk 1 868  816 1 052
494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 3 387  975 2 412
199 Diagn op på lever/galleveier/bukspyttkj m/ ondartet svulst  116 62 54
200 Diagn op på lever/galleveier/bukspyttkj u/ ondartet svulst 88 46 42
201 Op på lever, galleveier & bukspyttkjertel ITAD 33 16 17
202 Cirrhose & alkoholisk leversykdom 1 209  752  457
203 Ondartede svulster i lever/galleveier & bukspyttkjertel 3 137 1 518 1 619
204 Sykdommer i bukspyttkjertel ekskl ondartede svulster 1 993 1 121  872
205 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste m/bk  955  490  465
206 Leversykdom ekskl ondartede/cirrhose/alkoholutløste u/bk  968  483  485
207 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede m/bk 1 955  918 1 037
208 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede u/bk 3 074 1 230 1 844
480 Levertransplantasjon 71 39 32
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 8: SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV      
209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel 13 097 4 138 8 959
209B Sekund proteseop i hofte/kne/ankel og replant i u.eks ekskl av tå 1 397  522  875
491 Proteseop & replantasjon i skulder/albue/håndledd  503  149  354
210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk 5 984 1 885 4 099
211 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk 3 021 1 006 2 015
212 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop 0-17 år  474  289  185
213 Amputasjoner pga traume eller sykd i bevegelsesapparatet  196  129 67
214A Kombinert fremre/ bakre spondylodese  221 88  133
214B Fremre eller bakre spondylodese m/bk  337  145  192
214C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese m/bk 1 054  531  523
215B Fremre eller bakre spondylodese u/bk  930  469  461
215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 4 033 2 228 1 805
216 Biopsier fra skjelett-muskelsystemet & bindevevet  577  418  159
217 Sårrev & hudtranspl ekskl hånd pga traume/sykd i HDG 8  471  297  174
218 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk 1 618  707  911
219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk 4 681 2 301 2 380
220 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år  996  590  406
221 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m/bk (note 3)  592  328  264
222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk (note 3) 4 113 2 263 1 850
223 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk 1 073  389  684
224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 6 007 2 823 3 184
225 Operasjoner på ankel & fot 1 192  333  859
226 Bløtdelsoperasjoner ITAD m/bk  362  225  137
227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk 2 448 1 647  801
228 Op på håndledd/hånd/tommel m/bk el leddprotese håndledd/hånd  751  364  387
229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet 2 093 1 418  675
230 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur  634  261  373
231 Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur 1 149  597  552
232 Artroskopi  476  251  225
233 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD m/bk  245  128  117
234 Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD u/bk  533  277  256
235 Lårbeinsbrudd  372  147  225
236 Brudd på hofte & bekken 2 424  762 1 662
237 Forstuving & luksasjon av hofte, bekken & lår  345  150  195
238 Osteomyelitt  461  298  163
239 Patologiske brudd & ondartede svulster i HDG 8 2 952 1 298 1 654
240N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer m/bk 1 414  478  936
241N Vaskulitter og systemiske bindevevssykdommer u/bk 1 794  532 1 262
242A Infeksiøs artritt og bursitt  357  213  144
242B Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer m/bk 1 493  629  864
242C Spesifikke inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer u/bk 4 255 1 649 2 606
242D Annen artritt 1 027  464  563
242E Artroser m/bk  398  137  261
242F Artroser u/bk 1 245  465  780
243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen 9 413 4 439 4 974
244 Andre beinsykdommer m/bk  146 51 95
245 Andre beinsykdommer u/bk  174 72  102
247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bindevev ITAD 3 781 1 389 2 392
248 Tilstander i muskler, sener, seneskjeder, fascie & bursa ITAD 1 469  800  669
249 Komplik/følgetilst/etterbehandling av tilstander i HDG 8 1 505  684  821
250 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd, fot > 17 år m/bk  324  121  203
251 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd, fot > 17 år u/bk 1 208  586  622
252 Brudd/forstuving/luksasjon av u.arm, hånd fot 0-17 år 1 249  811  438
253 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot >17 år m/bk 1 232  467  765
254 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot > 17 år u/bk 3 095 1 549 1 546
255 Brudd/forstuving/luks av o.arm/u.ekstr ekskl fot 0-17 år  772  495  277
256 Sykdom i muskel-skjelettsystemet og bindevev ITAD 1 261  611  650
471 Bilaterale eller flere store leddproteseop i underekstremitet 33 13 20
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 9: SYKDOMMER I HUD, UNDERHUD OG BRYST      
263 Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt m/bk  311  169  142
264 Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt u/bk 91 44 47
265 Hudtranspl og/eller revisjoner, ekskl sår/cellulitt m/bk  244  133  111
266 Hudtranspl og/eller revisjoner, ekskl sår/cellulitt u/bk  319  152  167
267 Perianale inngrep & operasjoner for sakralcyste  398  318 80
268 Plastiske op på hud og underhud  539  225  314
269 Op på hud og underhud ITAD m/bk  773  452  321
270 Op på hud og underhud ITAD u/bk 1 205  637  568
271 Kroniske sår i huden  663  338  325
272 Alvorlig hudsykdom m/bk 1 148  643  505
273 Alvorlig hudsykdom u/bk  635  290  345
277 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år m/bk 2 169 1 131 1 038
278 Infeksjoner i hud og underhud > 17 år u/bk 2 637 1 551 1 086
279 Infeksjoner i hud og underhud 0-17 år  394  229  165
280 Skade av hud, underhud > 17 år m/bk 1 609  624  985
281 Skade av hud, underhud > 17 år u/bk 2 687 1 419 1 268
282 Skade av hud, underhud 0-17 år  689  397  292
283 Lettere hudsykdom m/bk  709  352  357
284 Lettere hudsykdom u/bk 1 500  694  806
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 10: INDRESEKRETORISKE-, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER      
285 Amputasjoner av underekstr pga sykdom i HDG 10 23 18 5
286 Operasjoner på binyrer & hypofyse  275  147  128
288A Gastrointestinale operasjoner for adipositas  765  196  569
288B Andre operasjoner for adipositas  710 54  656
289 Operasjoner på biskjoldbruskkjertelen  430 97  333
290 Operasjoner på skjoldbruskkjertelen 1 077  184  893
291 Eksisjon av median halsfistel eller cyste 3 1 2
292 Op ved sykdommer i HDG 10 ITAD m/bk 47 29 18
293 Op ved sykdommer i HDG 10 ITAD u/bk 30 13 17
294 Diabetes > 35 år 2 598 1 464 1 134
295 Diabetes < 36 år 1 756  922  834
296 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD > 17år m/bk 2 077  801 1 276
297 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD > 17år u/bk 1 377  460  917
298 Ernærings- & stoffskiftesykdommer ITAD 0-17 år 1 494  803  691
299 Medfødte stoffskiftesykdommer  422  220  202
300 Indresekretoriske sykdommer m/bk  902  368  534
301 Indresekretoriske sykdommer u/bk 1 185  420  765
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 11: NYRE- OG URINVEISSYKDOMMER      
302 Nyretransplantasjon  246  168 78
303 Nyre/ureterop & større blæreop pga ondartet svulst  915  598  317
304 Nyre/ureterop & større blæreop ekskl onda svulst m/bk  440  241  199
305 Nyre/ureterop & større blæreop ekskl onda svulst u/bk  555  270  285
308 Operasjoner på urinblæren ITAD m/bk  615  361  254
309 Operasjoner på urinblæren ITAD u/bk 1 253  281  972
310 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk 1 787 1 315  472
311 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 2 268 1 655  613
312 Operasjoner på urinrør > 17 år m/bk  254  234 20
313 Operasjoner på urinrør > 17 år u/bk  296  261 35
314 Operasjoner på urinrør 0-17 år 72 71 1
315 Operasjoner på nyrer & urinveier ITAD 1 024  634  390
316 Nyresvikt 5 797 3 465 2 332
317 Dialysebehandling 94 52 42
318 Svulster i nyrer & urinveier m/bk 2 140 1 532  608
319 Svulster i nyrer & urinveier u/bk  528  358  170
320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 6 137 2 592 3 545
321 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år u/bk 3 463  977 2 486
322 Infeksjoner i nyrer & urinveier 0-17 år 1 003  289  714
323 Stein i urinveiene m/bk og/eller ESWL behandling 1 998 1 181  817
324 Stein i urinveiene u/bk 2 753 1 757  996
325 Symptomer fra nyrer & urinveier > 17 år m/bk 1 125  943  182
326 Symptomer fra nyrer & urinveier > 17 år u/bk 1 055  747  308
327 Symptomer fra nyrer & urinveier 0-17 år  115 81 34
329N Urethrastriktur  145  128 17
331 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år m/bk  807  476  331
332 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD > 17 år u/bk  775  407  368
333 Sykdom i nyrer & urinveier ITAD 0-17 år  522  291  231
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 12: SYKDOMMER I MANNLIGE KJØNNSORGANER      
334 Større operasjoner i det mannlige bekken m/bk  396  396 -
335 Større operasjoner i det mannlige bekken u/bk  920  920 -
336 Transurethral prostatectomi m/bk 1 747 1 747 -
337 Transurethral prostatectomi u/bk 2 165 2 165 -
338 Op på skrotalinnhold ved ondartede sykdommer  401  401 -
339 Op på skrotalinnhold ved godartede sykd > 17 år  323  323 -
340 Op på skrotalinnhold ved godartede sykd 0-17 år  464  464 -
341 Operasjoner på penis  472  472 -
342 Omskjæring > 17 år 82 82 -
343 Omskjæring 0-17 år  122  122 -
344 Op på mannlige kjønnsorg ved ondartet svulst ITAD  359  359 -
345 Op på mannlige kjønnsorg ekskl ondartet svulst ITAD  194  194 -
346 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer m/bk 3 142 3 142 -
347 Ondartede svulst i mannlige kjønnsorganer u/bk 1 094 1 094 -
348 Godartet hypertrofi av prostata m/bk  318  318 -
349 Godartet hypertrofi av prostata u/bk  259  259 -
350 Inflammasjon i mannlige kjønnsorganer  641  641 -
351 Sterilisering av menn 7 7 -
352 Sykdommer i mannlige kjønnsorganer ITAD  351  351 -
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 13: SYKDOMMER I KVINNELIGE KJØNNSORGANER      
353 Eksentrasjon av bekkenet, radikal hysterektomi & vulvektomi  328 -  328
354 Op på uterus/adn pga ikke ovar/adn malign sykd m/bk  226 -  226
355 Op på uterus/adn pga ikke ovar/adn malign sykd u/bk  461 -  461
356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep 2 836 - 2 836
357 Op på uterus/adn ved ovar/adn malign sykdom  546 -  546
358 Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk 1 046 - 1 046
359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 5 388 - 5 388
360 Operasjoner på vagina, cervix & vulva ekskl vulvektomi  586 -  586
361 Gynekologisk laparoskopi & sterilisering via laparotomi (note 4)  362 -  362
362 Sterilisering via laparoskopi eller annen endoskopisk sterilisering 46 - 46
363 Utskraping & konisering ved ondartet sykdom  241 -  241
364 Utskraping & konisering ekskl ondartet sykdom  547 -  547
365 Operasjoner på kvinnelige kjønnsorganer ITAD  303 -  303
366 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer m/bk 2 858 - 2 858
367 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer u/bk 1 191 - 1 191
368 Infeksjoner i kvinnelige kjønnsorganer  596 -  596
369 Tilstander i kvinnelige kjønnsorganer ITAD 1 645 - 1 645
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 14: SYKDOMMER UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID      
370 Keisersnitt m/bk 3 757 - 3 757
371 Keisersnitt u/bk 5 938 - 5 938
372 Vaginal fødsel m/bk 9 792 - 9 792
373 Vaginal fødsel u/bk 37 196 - 37 196
374 Vaginal fødsel m/sterilisering og/eller evakuering  615 -  615
375 Vaginal fødsel m/ op ekskl sterilisering & evakuering 81 - 81
376 Sykdommer etter forløsning & abort u/ operasjon 1 192 - 1 192
377 Sykdommer etter forløsning & abort m/ operasjon  424 -  424
378N Operasjoner ved ekstrauterin graviditet  552 -  552
379 Truende abort 1 613 - 1 613
380 Abort uten kirurgisk inngrep & tilst etter abort 1 107 - 1 107
381 Kirurgisk revisjon ved spontan eller medikamentelt utløst abort 2 713 - 2 713
382 Falske rier 1 128 - 1 128
383 Sykdommer i svangerskapet ITAD m/bk 2 583 - 2 583
384 Sykdommer i svangerskapet ITAD u/bk 2 855 - 2 855
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 15: NYFØDTE MED TILSTANDER SOM HAR OPPSTÅTT I PERINATALPERIODEN      
385A Nyfødt, døde 0-2 d. gml eller overf. til annen inst. 0-5 d. etter fødsel  542  325  217
385B Oppfølging av neonatalproblemer eller forsinket neonatalproblem 1 031  577  454
386N Nyfødt, fødselsvekt under 1000 g  210 89  121
387N Nyfødt, fødselsvekt 1000-1499 g  341  169  172
388A Nyfødt, fødselsvekt 1500-2499g eller annen immaturitet, med multiple problemer  439  263  176
388B Nyfødt, fødselsvekt 1500-2499g eller annen immaturitet, uten multiple problemer 3 350 1 684 1 666
389A Nyfødt, fødselsvekt minst 1500 g, med større operasjon  126 87 39
389B Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med multiple problemer  685  417  268
390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem (note 6) 12 072 6 426 5 646
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 16: SYKDOMMER I BLOD, BLODDANNENDE ORGANER OG IMMUNAPPARATET      
392 Op på milten pga sykdom i HDG 16 > 17 år 54 23 31
393 Op på milten pga sykdom i HDG 16 0-17 år 10 5 5
394 Op pga sykdom i blod/bloddannende organer ITAD  218  123 95
395 Sykdommer i røde blodlegemer > 17 år 4 108 1 648 2 460
396 Sykdommer i røde blodlegemer 0-17 år  317  149  168
397 Koagulasjonsforstyrrelser  936  446  490
398 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd ITAD m/bk  890  458  432
399 Retikuloendoteliale & immunologiske sykd ITAD u/bk  912  503  409
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 17: MYELOPROLIFERATIVE SYKDOMMER OG LITE DIFFERENSIERTE SVULSTER      
400 Større operasjoner ved lymfom & leukemi  511  216  295
401 Op ved lymfom & ikke-akutt leukemi ITAD m/bk  200  101 99
402 Op ved lymfom & ikke-akutt leukemi ITAD u/bk  228  114  114
403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk 4 103 2 314 1 789
404 Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk 3 503 1 985 1 518
405 Akutt leukemi uten større operasjon 0-17 år  716  336  380
406 Større op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi m/bk 62 26 36
407 Større op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi u/bk 54 22 32
408 Andre op ved sykdommer i HDG 17 ekskl lymfom & leukemi  278  122  156
410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert 4 666 2 164 2 502
410B Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 1  963  392  571
410C Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 2  980  420  560
410D Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 3  135 29  106
492 Kjemoterapi m/akutt leukemi som bidiagnose  182  108 74
411 Diagnostikk ved tidligere ondartede sykdommer uten endoskopi  284  117  167
412 Diagnostikk ved tidligere. ondartede sykdommer med endoskopi  114 55 59
413 Sykdommer i HDG 17 ITAD m/bk  690  341  349
414 Sykdommer i HDG 17 ITAD u/bk  556  270  286
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 18: INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER      
415 Op ved sykdommer i HDG 18 1 319  695  624
416 Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år 6 396 3 423 2 973
417 Sepsis ved sydommer i HDG 18 0-17 år  435  227  208
418 Postop & posttraumatiske infeksjoner tilhørende HDG 18 1 698  880  818
419 Feber av ukjent årsak > 17 år m/bk  257  119  138
420 Feber av ukjent årsak > 17 år u/bk  272  132  140
421 Virussykdommer > 17 år 1 091  593  498
422 Virussykdommer og feber av ukjent årsak 0-17 år 1 111  540  571
423 Sykdommer i HDG 18 ITAD 2 171 1 168 1 003
489 HIV m/ betydelig HIV relatert sykdom  171  108 63
490 HIV med eller uten bidiagnose  118 73 45
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 19: PSYKISKE LIDELSER OG RUSPROBLEMER      
424N Operasjoner på pasienter med diagnose i HDG19 66 38 28
426A Bipolare lidelser, < 60 år 70 24 46
426B Bipolare lidelser, > 59 år 39 11 28
426C Andre forstyrrelser i stemningsleie < 60 år  611  226  385
426D Andre forstyrrelser i stemningsleie > 59 år  376  110  266
427A Angstlidelse  479  189  290
427B Varige personlighetsforstyrrelser 78 33 45
427C Akutt stressreaksjon 68 30 38
427D Andre nevroser  453  126  327
428N Personlighetsforstyrrelser 96 8 88
429A Organiske betinget mentale forstyrrelser m/bk 1 186  505  681
429B Organiske betinget mentale forstyrrelser u/bk  586  261  325
430A Schizofreni < 30 år 10 5 5
430B Schizofreni 30-59 år 57 33 24
430C Schizofreni > 59 år 28 16 12
430D Kroniske ikke-schizofrene psykoser  117 44 73
430E Kortvarige ikke-schizofrene psykoser 67 36 31
430F Andre psykoser 11 4 7
431A Mental retardasjon  188  102 86
431B Nevropsykiatriske forstyrrelser  469  302  167
431C Andre mentale forstyrrelser hos barn 48 27 21
432A Spiseforstyrrelser  293 16  277
432B Andre spesifiserte mentale forstyrrelser 43 15 28
432C Andre uspesifiserte mentale forstyrrelser  776  393  383
436A Andre mentale forstyrrelser som skyldes misbruk m/bk 1 125  845  280
436B Andre mentale forstyrrelser som skyldes misbruk u/bk 3 334 2 221 1 113
436C Psykose som skyldes misbruk  168  101 67
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 21: SKADE, FORGIFTNINGER OG TOKSISKE EFFEKTER AV MEDIKAMENTER/ANDRE STOFFER, MEDIKAMENTMISBRUK OG ORGANISKE SINNSLIDELSER FREMKALT AV DISSE      
439 Hudtransplantasjon etter skade  243  131  112
441A Håndkirurgiske inngrep etter skade  442  372 70
441B Store håndkirurgiske inngrep etter skade 58 50 8
442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk  592  341  251
443 Operasjoner etter skade ITAD u/bk  515  323  192
444 Traume > 17 år m/bk  424  226  198
445 Traume > 17 år u/bk  843  565  278
446 Traume 0-17 år  225  165 60
447 Allergiske reaksjoner > 17 år  802  319  483
448 Allergiske reaksjoner 0-17 år  204  121 83
449 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel >17 m/bk 2 057  913 1 144
450 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel >17 u/bk 3 695 1 328 2 367
451 Forgiftning & toksisk effekt av legemiddel 0-17 år  759  292  467
454 Sykdommer i HDG 21 ITAD m/bk  249  144  105
455 Sykdommer i HDG 21 ITAD u/bk 1 559  994  565
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 22: FORBRENNINGER (note 5)      
456 Forbrenninger, overført til annen akuttenhet, liggetid < 6 dager 56 29 27
457 Omfattende forbrenninger uten operativ behandling 40 26 14
458 Mindre omfattende forbrenninger med hudtransplantasjon  118 76 42
459 Mindre omfattende forbrenninger med revisjon/annen op  176  115 61
460 Mindre omfattende forbrenninger uten operativ behandling  443  303  140
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 23: FAKTORER SOM PÅVIRKER HELSETILSTANDEN - ANDRE KONTAKTER MED HELSETJENESTEN      
461 Operasjoner på pasienter m/diagnose i HDG 23  519  167  352
462A Rehabilitering, kompleks (note 7) 8 062 4 183 3 879
462B Rehabilitering, vanlig 8 614 3 438 5 176
462C Rehabilitering, annen  268  158  110
463 Symptomer og funn m/bk  722  337  385
464 Symptomer og funn u/bk 1 103  476  627
465 Etterbehandling m/ondartet sykdom som bidiagnose  273  108  165
466 Etterbehandling u/ondartet sykdom som bidiagnose  524  259  265
467 Påvirkninger på helsetilstanden ITAD 6 627 2 488 4 139
483 Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule eller hals 1 354  868  486
472 Omfattende forbrenninger med operativ behandling  113 70 43
473 Akutt leukemi uten større operasjon > 17 år  940  569  371
481A Beinmargstransplantasjon 60 42 18
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 24: SIGNIFIKANT MULTITRAUME      
484 Kraniotomi ved signifikant multitraume 47 38 9
485 Større op hofte/lårbensop & replantasjoner ved HDG 24 34 21 13
486 Operasjoner ved signifikant multitraume ITAD  398  259  139
487 Signifikant multitraume ITAD  602  426  176
HOVEDDIAGNOSEGRUPPE 30: SYKDOMMER I BRYST      
501A Rekonstruksjon av bryst m/bk  144 1  143
501B Rekonstruksjon av bryst u/bk  256 1  255
502 Mastektomi med rekonstruksjon av bryst v/ondartet svulst 38 - 38
509 Andre operasjoner på bryst  100 -  100
257 Total mastektomi ved ondartet svulst m/bk  520 10  510
258 Total mastektomi ved ondartet svulst u/bk  798 5  793
259 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst m/bk  435 1  434
260 Annen mammaoperasjon ved ondartet svulst u/bk 1 184 1 1 183
261 Mammaop ved godartede sykd ekskl biopsi/lokal eksisjon  838 76  762
262 Mammabiopsi & lokal eksisjon ved godartede sykdommer 82 4 78
274 Ondartet sykdom i bryst m/bk 2 033 24 2 009
275 Ondartet sykdom i bryst u/bk  511 5  506
276 Godartet sykdom i bryst  342 52  290
KATEGORIER UTENOM HOVEDDIAGNOSEGRUPPENE      
468 Større op uten sammenheng med hoveddiagnosen  515  230  285
469 Hoveddiagnosen ubrukbar som utskrivingsdiagnose 71 36 35
470 Ikke grupperbar pga manglende opplysninger 22 10 12
477 Mindre op uten sammenheng med hoveddiagnosen 1 061  521  540
ANNEN ELLER UOPPGITT DRG 6 041 3 101 2 940
1  Not including day cases, patients in psychiatric wards, DRG391 (healthy newborns) and foreign residents.

Explanation of symbols