Offences reported to the police

2   Offences reported to the police, by group of offence and police district1. First half of 2002
Police district Total Crimes Misde-
meanours
Group of offence
Economic
offences
Other offences
for profit
Offences of
violence
Sexual
offences
Offences of
narcotics
Damage to
property
Environment
offences
Work
environment
offences
Traffic
offences
Other
offences
Total  228 608  167 697 60 911 4 533  117 504 13 419 1 593 23 977 11 557 1 276  450 30 891 23 408
Oslo 54 724 42 960 11 764 1 261 32 719 2 567  166 4 501 2 947 18 48 3 860 6 637
Østfold 10 460 7 489 2 971  185 5 260  550 71 1 527  414 29 29 1 460  935
Follo 6 253 4 486 1 767  163 2 905  398 52  657  348 8 19 1 080  623
Romerike 10 135 7 452 2 683  206 5 402  537 46 1 003  479 16 21 1 558  867
Hedmark 6 853 4 651 2 202  141 3 007  334 58  717  259 62 13 1 408  854
Gudbrandsdal 1 793 1 154  639 67  777  106 15  147 71 21 -  385  204
Vestoppland 3 467 2 439 1 028 43 1 600  219 37  421  178 19 4  630  316
Nordre Buskerud 3 699 2 700  999 75 1 816  217 37  362  209 38 7  627  311
Søndre Buskerud 9 518 7 428 2 090  151 5 515  397 70  990  463 13 17 1 252  650
Asker og Bærum 7 582 5 663 1 919  150 3 588  361 34 1 077  464 8 17 1 137  746
Vestfold 12 069 8 606 3 463  232 5 802  639 75 1 753  525 21 16 2 117  889
Telemark 9 098 6 568 2 530  113 4 863  543 49  840  403 61 18 1 441  767
Agder 13 219 9 798 3 421  216 6 619  778 89 1 465  789 80 11 1 939 1 233
Rogaland 14 225 10 699 3 526  160 8 330  767  104 1 249  711 46 22 1 819 1 017
Haugaland og Sunnhordaland 5 505 3 957 1 548 66 2 823  372 46  526  258 22 14  747  631
Hordaland 18 695 13 951 4 744  388 9 104 1 226  172 2 837  819 85 56 2 264 1 744
Sogn og Fjordane 2 852 1 877  975 24  817  262 31  587  189 31 13  472  426
Sunnmøre 3 236 2 072 1 164 95 1 116  286 30  472  187 40 10  564  436
Nordmøre og Romsdal 3 065 1 998 1 067 55 1 207  298 25  270  172 62 20  595  361
Sør-Trøndelag 10 932 8 149 2 783  189 5 993  667 67  841  698 52 17 1 600  808
Nord-Trøndelag 3 577 2 343 1 234 58 1 431  293 62  378  153 50 11  714  427
Helgeland 2 971 1 839 1 132 59 1 072  334 41  226  148 56 12  573  450
Salten 2 544 1 713  831 55  878  221 36  335  157 59 6  398  399
Midtre Hålogaland 3 603 2 225 1 378 61 1 421  363 73  218  166 70 16  756  459
Troms 5 160 3 403 1 757  187 2 213  373 59  374  173  169 24  890  698
Vestfinnmark 1 897 1 263  634 30  824  188 29  113 95 69 2  340  207
Østfinnmark 1 314  705  609 28  375  118 19 89 79 54 6  256  290
Økokrim  117 83 34 75 10 2 - - 3 16 - - 11
Svalbard 45 26 19 - 17 3 - 2 - 1 1 9 12
1  Restructuring of the police districts from 1 of January 2002.

Explanation of symbols