Census of agriculture, 1999

8   Number of animals and number of holdings with livestock, by county. 1969, 1979, 1989 and 1999
  Number of holdings with livestock
  Cattle, total Dairy cows Pig for breeding Sheep 1 year and older     Hens Goat older than 6 months1
1969 92 116 82 177 15 530 69 075 40 653 3 488
1979 53 793 38 906 8 943 44 514 14 655 1 713
1989 37 584 29 143 5 229 28 887 5 930 1 474
1999 30 130 22 659 3 686 22 709 4 064 1 477
             
Østfold 601 373 273 237 235 27
Akershus/Oslo 614 369 205 294 205 24
Hedmark 1 688 1 197 335 1 111 278 91
Oppland 3 227 2 648 411 1 997 289 119
Buskerud 887 599 73 888 177 46
Vestfold 369 185 197 152 109 15
Telemark 594 317 82 656 172 48
Aust-Agder 435 261 35 446 99 19
Vest-Agder 959 652 46 851 159 24
Rogaland 3 983 3 094 705 3 194 645 80
Hordaland 2 527 1 651 159 3 220 341 152
Sogn og Fjordane 2 722 2 120 117 2 938 236 200
Møre og Romsdal 3 145 2 262 118 1 866 251 142
Sør-Trøndelag 2 692 2 229 171 1 030 226 35
Nord-Trøndelag 2 677 2 243 522 806 216 61
Nordland 2 016 1 679 157 1 647 257 122
Troms 725 544 59 1 114 124 260
Finnmark 269 236 21 262 45 12
1  Figures up to 1999 comprise goats 1 year and older.

Explanation of symbols