Statistics Norway

Fish farming

2   Fish farming. Salmon and trout. Number of workers and labour input, by type of license. 2006
  Total Fish for food-, parent fish and FOU-licences Hatchery- and fingerling-licences
  Number of persons Number of man hours Males Females Males Females Males Females Males Females
       Number of persons  Number of man hours  Number of persons  Number of man hours
1995 4 616 5 711 661 3 001  502 3 979 934  312 097  798  315 1 116 051  303 579
1996 4 252 5 405 199 2 801  431 3 791 668  286 798  752  268 1 080 845  245 888
1997 3 696 5 119 543 2 403  270 3 556 805  195 142  748  275 1 095 870  271 726
1998 3 558 4 876 311 2 327  201 3 391 396  164 473  767  263 1 066 240  254 202
1999 3 587 5 111 126 2 326  189 3 563 644  171 723  802  270 1 121 929  253 830
2000 3 636 5 013 787 2 353  215 3 482 230  190 416  795  273 1 080 699  260 442
2001 3 681 5 043 743 2 421  218 3 483 003  208 962  785  257 1 085 723  266 055
2002 3 473 5 071 401 2 223  202 3 477 772  182 889  762  286 1 124 630  286 110
2003 3 293 4 608 878 2 107  210 3 204 218  150 072  726  250 1 016 281  238 307
2004 3 130 4 318 948 2 093  182 3 017 023  142 078  654  201  957 369  202 478
2005 3 054 4 295 675 2 009  172 3 004 773  152 298  660  213  929 902  208 702
2006* 3 408 4 801 226 2 247  215 3 370 342  191 539  712  234 1 013 855  225 490
County                    
Østlandet, Agder 96 71 743 48 10 48 090 1 950 28 10 19 003 2 700
Rogaland  272  334 660  169 23  221 912 12 913 60 20 81 860 17 975
Hordaland  666  878 295  380 54  550 121 36 039  168 64  239 358 52 777
Sogn og Fjordane  235  337 489  145 15  234 567 18 906 57 18 64 908 19 108
Møre og Romsdal  395  606 152  231 9  383 970 9 438  117 38  178 205 34 539
Sør-Trøndelag  330  531 900  250 9  406 846 13 129 52 19 82 882 29 043
Nord-Trøndelag  252  370 686  161 11  248 555 10 253 63 17 89 878 22 000
Nordland  698 1 003 563  494 51  746 975 55 329  111 42  163 891 37 368
Troms/Finnmark  464  666 738  369 33  529 306 33 582 56 6 93 870 9 980

Explanation of symbols