Statistics Norway

Electricity statistics, monthly

2 Production of electricity, on county level. GWh
  Twelve-month periods January-October October
  November 2009-
October 2010
November 2010-
October 2011
Change in per cent 2010 2011 Change in per cent 2010 2011 Change in per cent
Total production  124 762  127 669 2.3 98 203  101 413 3.3 11 350 12 101 6.6
Østfold 4 878 4 756 -2.5 4 126 4 147 0.5  494  466 -5.7
Akershus 1 020  906 -11.2  860  785 -8.7 95 98 3.2
Oslo 75 45 -39.4 62 37 -41.4 4 4 15.9
Hedmark 2 454 2 507 2.2 1 991 2 101 5.5  241  230 -4.6
Oppland 6 393 6 996 9.4 5 167 5 706 10.4  768  547 -28.7
Buskerud 9 437 10 609 12.4 7 426 8 515 14.7 1 037 1 009 -2.7
Vestfold 26 13 -47.5 22 11 -51.4 2 1 -55.5
Telemark 12 281 12 240 -0.3 9 607 9 793 1.9  991 1 241 25.3
Aust-Agder 4 429 3 898 -12.0 3 335 3 017 -9.5  382  270 -29.4
Vest-Agder 8 448 8 025 -5.0 6 139 6 400 4.3  848  709 -16.4
Rogaland 13 804 12 980 -6.0 10 797 9 801 -9.2 1 023  933 -8.8
Hordaland 13 739 16 870 22.8 10 860 13 461 23.9 1 265 1 763 39.3
Sogn og Fjordane 12 940 14 309 10.6 10 152 11 407 12.4 1 239 1 397 12.7
Møre og Romsdal 6 250 6 734 7.7 4 978 5 481 10.1  544  700 28.6
Sør-Trøndelag 4 474 4 478 0.1 3 380 3 552 5.1  358  422 17.9
Nord-Trøndelag 2 775 3 169 14.2 2 107 2 523 19.7  226  412 82.2
Nordland 15 662 13 762 -12.1 12 503 10 387 -16.9 1 270 1 382 8.8
Troms Romsa 2 564 2 377 -7.3 1 968 1 823 -7.4  248  207 -16.4
Finnmark Finnmárku 3 033 2 902 -4.3 2 660 2 397 -9.9  307  303 -1.5
Svalbard 80 91 14.1 63 69 9.8 7 8 14.0

Explanation of symbols