Statistics Norway

Electricity statistics, monthly

2 Production of electricity, on county level. GWh.
  Twelve-month periods January-June June
  July 2008-June 2009 July 2009-June 2010 Change in per cent 2009 2010 Change in per cent 2009 2010 Change in per cent
Total production  135 243  128 966 -4.6 65 422 61 596 -5.8 8 100 6 889 -15.0
Østfold 4 563 4 695 2.9 2 108 2 077 -1.4  443  516 16.3
Akershus  953  987 3.6  449  440 -2.0 99  111 12.7
Oslo 79 80 1.3 38 37 -3.3 7 7 -12.2
Hedmark 2 290 2 463 7.6 1 090 1 046 -4.0  196  197 0.4
Oppland 6 830 6 520 -4.5 3 117 2 851 -8.6  341  428 25.4
Buskerud 10 329 9 540 -7.6 4 630 4 603 -0.6  612  613 0.1
Vestfold 17 13 -24.7 8 6 -28.0 1 - -82.9
Telemark 13 472 11 941 -11.4 6 713 6 682 -0.5  587  406 -30.9
Aust-Agder 5 349 4 575 -14.5 2 556 2 340 -8.5  259  168 -35.2
Vest-Agder 10 193 9 111 -10.6 4 838 4 209 -13.0  401  262 -34.8
Rogaland 13 948 14 384 3.1 7 390 7 692 4.1  684  598 -12.6
Hordaland 17 117 15 326 -10.5 7 994 6 541 -18.2  950  602 -36.6
Sogn og Fjordane 14 276 14 108 -1.2 6 651 6 033 -9.3 1 147  896 -21.9
Møre og Romsdal 7 252 6 415 -11.5 3 322 2 807 -15.5  493  434 -11.9
Sør-Trøndelag 4 573 5 090 11.3 2 635 2 226 -15.5  352  384 9.1
Nord-Trøndelag 2 730 2 955 8.3 1 450 1 337 -7.8  169  125 -25.8
Nordland 16 108 15 710 -2.5 7 583 7 902 4.2  950  748 -21.3
Troms Romsa 2 576 2 346 -8.9 1 227 1 235 0.6  121 98 -19.1
Finnmark Finnmárku 2 507 2 626 4.7 1 579 1 491 -5.5  284  294 3.3
Svalbard 82 82 -0.4 43 41 -6.0 5 4 -10.8

Explanation of symbols