Statistics Norway

Electricity statistics, monthly

2 Production of electricity, on county level. GWh
  Twelve-month periods January-July July
  August 2006-July 2007 August 2007-July 2008 Change in per cent 2007 2008 Change in per cent 2007 2008 Change in per cent
Total production  123 907  142 877 15,3       77 958       83 126 6,6       10 378       10 396 0,2
Østfold 5 257 4 719 -10.2 3 061 2 992 -2.3  542  469 -13.4
Akershus 1 110  928 -16.4  643  573 -10.9  109 94 -13.3
Oslo 86 96 11.5 51 59 16.5 10 7 -27.4
Hedmark 2 539 2 371 -6.6 1 555 1 444 -7.1  230  185 -19.5
Oppland 6 980 7 202 3.2 4 730 4 508 -4.7  824  650 -21.0
Buskerud 10 501 10 445 -0.5 6 807 6 081 -10.7 1 121  864 -22.9
Vestfold 20 17 -16.4 14 10 -27.9 3 - -95.4
Telemark 13 094 14 178 8.3 8 105 9 242 14.0 1 089  949 -12.8
Aust-Agder 4 984 5 318 6.7 3 280 3 457 5.4  400  350 -12.5
Vest-Agder 9 669 10 836 12.1 5 668 6 754 19.2  333  594 78.3
Rogaland 9 861 13 591 37.8 5 730 7 657 33.6  690  619 -10.3
Hordaland 16 449 19 336 17.6 11 156 10 113 -9.4 1 328 1 488 12.1
Sogn og Fjordane 13 382 16 571 23.8 8 929 9 600 7.5 1 429 1 399 -2.1
Møre og Romsdal 6 173 8 159 32.2 4 187 4 773 14.0  615  744 20.9
Sør-Trøndelag 4 413 5 343 21.1 2 903 2 890 -0.5  242  324 33.6
Nord-Trøndelag 2 699 3 425 26.9 1 915 1 821 -4.9  199  109 -45.3
Nordland 12 717 15 775 24.0 6 891 8 560 24.2  883 1 132 28.2
Troms Romsa 2 290 2 642 15.4 1 278 1 533 20.0  149  227 52.7
Finnmark Finnmárku 1 607 1 843 14.7 1 013 1 013 0.0  180  187 4.0
Svalbard 74 82 10.1 42 47 11.3 4 4 23.5

Explanation of symbols